تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۳۸ تن در نتیجه زمین لرزه و سرازیر شدن سیلاب ها

وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها و زمین لرزه از ۱۳ جدی تا کنون در بیش از ده ولایت کشور ۳۸ تن جان باخته‌اند و ۵۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این وزارت می‌افزاید که برای خانواده‌های جان باخته‌گان ۵۰ هزار افغانی و برای زخمیان ۲۵ هزار افغانی کمک کرده اند.

در همین حال وزارت فواید عامه می‌گوید که به علت رویداد های طبیعی اخیر در کشور نزدیک به ۴۰ تن جان باخته اند.

به گفته این وزارت درنتیجه بارش برف سنگین در چندین ولایت کشور برخی از شاهراه ها نیز بسته شده اند.

همزمان با این به گفته ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها، شاهراه سالنگ نیز به علت بارش برف سنگین به روی رفت و آمد بسته شده است.

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگ ها از شهروندان کشور میخواهند که تا اطلاع بعدی از  این شاهراه رفت و آمد نکنند.

عبیدالله عبید، رییس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها گفت: «ازتمام مسافران ورانندگان خواهش ما این است که تا اطلاع بعدی ما به طرف شاهراه سالنگ ها حرکت نکنند.»

محمد نسیم حقانی، سخنگو وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، گفت:«وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها به ریاست ها درولایت ها دستور داده است که درفصل زمستان آمده گی کامل داشته باشند برای حوداث.»

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه، می گوید:«راه برخی ازراه های مواصلاتی ولسوالی ها به علت بارش برف مسدود شده است.»

در این میان شماری از راننده گان که از شاهراه سالنگ رفت و آمد می‌کنند از مسوولان می‌خواهند که به زودترین فرصت شاهراه سالنگ را باز کنند.

یکتن از راننده‌گان گفت: «راه ها پاک شده است اما بعضی جا ها برف بیشتر است امیدوارهستیم که این برف ها هم از سوی مسوولان پاک کاری شود ورفت وامد بروی ترافیک بازشود.»

از سویی هم وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از رویدادهای طبیعی در کابل و  ولایت های دیگر آماده گی کامل دارند.

جان باختن ۳۸ تن در نتیجه زمین لرزه و سرازیر شدن سیلاب ها

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگ ها از شهروندان کشور میخواهند که تا اطلاع بعدی از  این شاهراه رفت و آمد نکنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها و زمین لرزه از ۱۳ جدی تا کنون در بیش از ده ولایت کشور ۳۸ تن جان باخته‌اند و ۵۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این وزارت می‌افزاید که برای خانواده‌های جان باخته‌گان ۵۰ هزار افغانی و برای زخمیان ۲۵ هزار افغانی کمک کرده اند.

در همین حال وزارت فواید عامه می‌گوید که به علت رویداد های طبیعی اخیر در کشور نزدیک به ۴۰ تن جان باخته اند.

به گفته این وزارت درنتیجه بارش برف سنگین در چندین ولایت کشور برخی از شاهراه ها نیز بسته شده اند.

همزمان با این به گفته ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها، شاهراه سالنگ نیز به علت بارش برف سنگین به روی رفت و آمد بسته شده است.

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگ ها از شهروندان کشور میخواهند که تا اطلاع بعدی از  این شاهراه رفت و آمد نکنند.

عبیدالله عبید، رییس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها گفت: «ازتمام مسافران ورانندگان خواهش ما این است که تا اطلاع بعدی ما به طرف شاهراه سالنگ ها حرکت نکنند.»

محمد نسیم حقانی، سخنگو وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، گفت:«وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها به ریاست ها درولایت ها دستور داده است که درفصل زمستان آمده گی کامل داشته باشند برای حوداث.»

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه، می گوید:«راه برخی ازراه های مواصلاتی ولسوالی ها به علت بارش برف مسدود شده است.»

در این میان شماری از راننده گان که از شاهراه سالنگ رفت و آمد می‌کنند از مسوولان می‌خواهند که به زودترین فرصت شاهراه سالنگ را باز کنند.

یکتن از راننده‌گان گفت: «راه ها پاک شده است اما بعضی جا ها برف بیشتر است امیدوارهستیم که این برف ها هم از سوی مسوولان پاک کاری شود ورفت وامد بروی ترافیک بازشود.»

از سویی هم وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از رویدادهای طبیعی در کابل و  ولایت های دیگر آماده گی کامل دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره