Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست های جهانی برای آزادی بانوان معترض افغانستان

یوناما، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، خواهان آزادی هر چه زودتر بانوان معترض افغانستان شده اند.

پنج روز پس از ناپدید شدن «پروانه ابراهیم‌خیل و تمنا زریاب پریانی» بانوان معترض در کابل، اکنون «یوناما» در واکنش به آن از امارت اسلامی می خواهد که در باره محل نگهداری این دو فعال زن اطلاعات بدهد.

در همین حال، سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز در واکنش به این موضوع می‌گویند که امارت اسلامی بر خلاف آنچه که به جهان تعهد کرده بود، عمل کرده است و باید برای رد یابی و آزادی این بانوان اقدام کند.

سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، از جامعه جهانی می خواهند که در این باره بررسی های فوری را آغاز کند.

هیدر بار، معاون دیده بان حقوق بشر، گفت:«طالبان بازداشت این بانوان را رد کرده اند و اکنون هیچ معلوماتی در باره محل نگهداری آنان وجود ندارد ما در باره واکنش های اندکی جامعه جهانی در این خصوص، متاسف استیم و از جامعه جهانی میخواهم که بی درنگ در ردیایی و رهایی آنان تلاش کند.»

همزمان با این، شماری از مدافعان حقوق زنان در بامیان و کابل نیز در واکنش به بازداشت این فعالان زن با برگزاری نشست های اعتراضی خواهان آزادی آنان شده اند.

وحیده امیری، مدافع حقوق زنان، گفت:«از سازمان ملل متحد می خواهیم که صدای زنان افغانستان به ویژه صدای زنان معترض را بشنود؛ زیرا اعتراض حق همه شهروندان یک کشور است و نباید معترضان سرکوپ و بازداشت شوند.»

دریا نشاط، فعال حقوق زنان، می گوید:«چرا با گذشت پنج روز تا کنون از موقعیت بانوان که بازداشت شده اند خبر نداریم؟ چرا همه خاموش اند؟ و هیچ کاری برای آنان انجام نمی دهند که حد اقل از صحتمندی آنان آگاه شویم.»

اما امارت اسلامی از آغاز بررسی ها در باره ناپدید شدن این بانوان سخن می گوید.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«برای ردیابی حقیقت بررسی ها آغاز شده اند اما تا کنون هیچ مدرکی از آنان دریافت نکرده ایم و تلاش ها جریان دارند.»

این در حالیست که ناپدید شدن این دو بانو واکنش‌های فراوانی را در شبکه های اجتماعی نیز به همراه داشته است. برخی از چهره‌های فرهنگی حمله به خانه‌های فعالان زن را محکوم کرده اند و آن را خلاف ارزش های اخلاقی دانسته اند.

خواست های جهانی برای آزادی بانوان معترض افغانستان

همزمان با این، شماری از مدافعان حقوق زنان در بامیان و کابل نیز در واکنش به بازداشت این فعالان زن با برگزاری نشست های اعتراضی خواهان آزادی آنان شده اند.

تصویر بندانگشتی

یوناما، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، خواهان آزادی هر چه زودتر بانوان معترض افغانستان شده اند.

پنج روز پس از ناپدید شدن «پروانه ابراهیم‌خیل و تمنا زریاب پریانی» بانوان معترض در کابل، اکنون «یوناما» در واکنش به آن از امارت اسلامی می خواهد که در باره محل نگهداری این دو فعال زن اطلاعات بدهد.

در همین حال، سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز در واکنش به این موضوع می‌گویند که امارت اسلامی بر خلاف آنچه که به جهان تعهد کرده بود، عمل کرده است و باید برای رد یابی و آزادی این بانوان اقدام کند.

سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، از جامعه جهانی می خواهند که در این باره بررسی های فوری را آغاز کند.

هیدر بار، معاون دیده بان حقوق بشر، گفت:«طالبان بازداشت این بانوان را رد کرده اند و اکنون هیچ معلوماتی در باره محل نگهداری آنان وجود ندارد ما در باره واکنش های اندکی جامعه جهانی در این خصوص، متاسف استیم و از جامعه جهانی میخواهم که بی درنگ در ردیایی و رهایی آنان تلاش کند.»

همزمان با این، شماری از مدافعان حقوق زنان در بامیان و کابل نیز در واکنش به بازداشت این فعالان زن با برگزاری نشست های اعتراضی خواهان آزادی آنان شده اند.

وحیده امیری، مدافع حقوق زنان، گفت:«از سازمان ملل متحد می خواهیم که صدای زنان افغانستان به ویژه صدای زنان معترض را بشنود؛ زیرا اعتراض حق همه شهروندان یک کشور است و نباید معترضان سرکوپ و بازداشت شوند.»

دریا نشاط، فعال حقوق زنان، می گوید:«چرا با گذشت پنج روز تا کنون از موقعیت بانوان که بازداشت شده اند خبر نداریم؟ چرا همه خاموش اند؟ و هیچ کاری برای آنان انجام نمی دهند که حد اقل از صحتمندی آنان آگاه شویم.»

اما امارت اسلامی از آغاز بررسی ها در باره ناپدید شدن این بانوان سخن می گوید.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«برای ردیابی حقیقت بررسی ها آغاز شده اند اما تا کنون هیچ مدرکی از آنان دریافت نکرده ایم و تلاش ها جریان دارند.»

این در حالیست که ناپدید شدن این دو بانو واکنش‌های فراوانی را در شبکه های اجتماعی نیز به همراه داشته است. برخی از چهره‌های فرهنگی حمله به خانه‌های فعالان زن را محکوم کرده اند و آن را خلاف ارزش های اخلاقی دانسته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره