Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاسه بند کمال خان پر آب شد؛ یک مجرای آن برای کشاورزی باز شده است

مقام‌های محلی ولایت نیمروز می‌گویند که برای نخستین‌بار بند کمال خان پر آب شده است و آنان پس از پر آب شدن این بند، مقداری از آب آن را برای زمین‌های کشاوزی و آب نوشیدنی روستاهای اطراف شهر زرنج باز کرده اند.

به گفته مقام‌های محلی این ولایت، در حال حاضر آب این بند به کشورهای همسایه نمی‌رود و تمرکز آنان رسانیدن آب به زمین‌های کشاورزان نیمروزی است.

مفتی حبیب الله الهام، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز گفت: «این آب‌ها برای آبیاری مناطق و زمین‌های زراعتی که در اطراف شهر زرنج قرار دارند باز شده است.»

پس از ده ماه از گشایش بند کمال خان، این نخستین باری است که بر اثر سیلاب‌های اخیر کاسه این بند تقریبا پر از آب شده است.

بر بنیاد آمارها، در حال حاضر بیش از پنجاه میلیون متر مکعب آب در بند کمال خان ذخیره شده است و از مجموع سه مجرا تخلیه آب این بند، تنها یک مجرای آن به گونه نسبی باز شده است.

هم زمان با پر آب شدن بند کمال خان، مقام‌های امنیتی از تامین امنیت این پروژه زیربنایی اطمینان می‌دهند.

ابو احسان همت، قوماندان کندک محافظتی بند کمال خان گفت: «به هیچ دشمن داخلی و خارجی اجازه نمی‌دهیم که در بند کمال خان مشکل ایجاد کند.»

بسم الله هفتاد و پنج ساله برای رسیدن آب بند کمال خان به زمین‌های کشاورزی‌اش لحظه شماری می‌کند.

او در نزدیک شهر زرنج ده‌ها جریب زمین کشاورزی دارد و به علت نبود آب تاکنون کشت‌و‌کاراش را آغاز نکرده است.

بسم الله، کشاورز گفت: «ما منتظر این هسیتم که آب بند کمال خان بیاید که ما زمین‌های خود را آبیاری کنیم و کشت و زراعت خود را شروع کنیم.»

از سویی هم برخی از باشنده‌گان نیمروز می‌گویند که بیشتر آب‌روهای بند کمال خان پر از ریگ و خاک استند و از مسوولین این بند می‌خواهند تا کانال‌های این بند را پاک کنند.

محمد ظاهر، باشنده نیمروز گفت: «تمام این کانال‌ها را ریگ فرا گرفته، این‌ها باید پاک شود که ما دهقانان کشاورزی خود را شروع بکنیم.»

اکرام الله، باشنده نیمروز گفت: «تمام باشنده‌گان نیمروز امیدوار هستند که این کانال‌ها پاک شوند و آب به شهر نیمروز برسد.»

بند کمال تنها امید کشاورزان نیمروز است که سال‌ها می‌شود زمین‌های کشاوزی شان خشک است. با این‌که بند پر از آب است اما آب‌روها برای رسیدن این آب به زمین‌های کشاورزی نیمروزیان هنوز آماده نشده اند.

کاسه بند کمال خان پر آب شد؛ یک مجرای آن برای کشاورزی باز شده است

پس از ده ماه از گشایش بند کمال خان، این نخستین باری است که بر اثر سیلاب‌های اخیر کاسه این بند تقریبا پر از آب شده است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت نیمروز می‌گویند که برای نخستین‌بار بند کمال خان پر آب شده است و آنان پس از پر آب شدن این بند، مقداری از آب آن را برای زمین‌های کشاوزی و آب نوشیدنی روستاهای اطراف شهر زرنج باز کرده اند.

به گفته مقام‌های محلی این ولایت، در حال حاضر آب این بند به کشورهای همسایه نمی‌رود و تمرکز آنان رسانیدن آب به زمین‌های کشاورزان نیمروزی است.

مفتی حبیب الله الهام، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز گفت: «این آب‌ها برای آبیاری مناطق و زمین‌های زراعتی که در اطراف شهر زرنج قرار دارند باز شده است.»

پس از ده ماه از گشایش بند کمال خان، این نخستین باری است که بر اثر سیلاب‌های اخیر کاسه این بند تقریبا پر از آب شده است.

بر بنیاد آمارها، در حال حاضر بیش از پنجاه میلیون متر مکعب آب در بند کمال خان ذخیره شده است و از مجموع سه مجرا تخلیه آب این بند، تنها یک مجرای آن به گونه نسبی باز شده است.

هم زمان با پر آب شدن بند کمال خان، مقام‌های امنیتی از تامین امنیت این پروژه زیربنایی اطمینان می‌دهند.

ابو احسان همت، قوماندان کندک محافظتی بند کمال خان گفت: «به هیچ دشمن داخلی و خارجی اجازه نمی‌دهیم که در بند کمال خان مشکل ایجاد کند.»

بسم الله هفتاد و پنج ساله برای رسیدن آب بند کمال خان به زمین‌های کشاورزی‌اش لحظه شماری می‌کند.

او در نزدیک شهر زرنج ده‌ها جریب زمین کشاورزی دارد و به علت نبود آب تاکنون کشت‌و‌کاراش را آغاز نکرده است.

بسم الله، کشاورز گفت: «ما منتظر این هسیتم که آب بند کمال خان بیاید که ما زمین‌های خود را آبیاری کنیم و کشت و زراعت خود را شروع کنیم.»

از سویی هم برخی از باشنده‌گان نیمروز می‌گویند که بیشتر آب‌روهای بند کمال خان پر از ریگ و خاک استند و از مسوولین این بند می‌خواهند تا کانال‌های این بند را پاک کنند.

محمد ظاهر، باشنده نیمروز گفت: «تمام این کانال‌ها را ریگ فرا گرفته، این‌ها باید پاک شود که ما دهقانان کشاورزی خود را شروع بکنیم.»

اکرام الله، باشنده نیمروز گفت: «تمام باشنده‌گان نیمروز امیدوار هستند که این کانال‌ها پاک شوند و آب به شهر نیمروز برسد.»

بند کمال تنها امید کشاورزان نیمروز است که سال‌ها می‌شود زمین‌های کشاوزی شان خشک است. با این‌که بند پر از آب است اما آب‌روها برای رسیدن این آب به زمین‌های کشاورزی نیمروزیان هنوز آماده نشده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره