Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان خوراک و کشاورزی به کشاورزان افغان گندم اصلاح شده می‌دهد

سازمان خوراک و کشاورزی یا "اف ای او" گفته است که به بیش از یک میلیون کشاورز در سراسر افغانستان گندم اصلاح شده توزیع می‌کند.

سازمان خوراک و کشاورزی همچنان گفته است که نزدیک به ۲۳ میلیون تن در افغانستان به دلیل خشکسالی، کرونا و فروپاشی اقتصادی با ناامنی غذایی حاد روبرو استند.

ریچارد ترنچارد، رییس این سازمان در افغانستان گفته است که فروپاشی اقتصادی و خشکسالی در این کشور به چالش‌هایی کشاورزان افزوده است.

وی در این باره گفت: «سکتور گندم امسال واقعن با چالش‌های روبرو بوده است، خشکسالی و فروپاشی اقتصادی به این معنی بود که کار در این بخش کاهش یابد، به این معنی که کشاورزان واقعن تلاش کرده اند تا امسال برای خودشان و برای بازار گندم تهیه کنند تا درآمد های شان بلند برود. به همین علت گفته می‌توانیم، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد، پشتیبانی‌اش را از خانواده‌های شاغل در ۳۱ ولایت افغانستان افزایش بدهد.»

آقای ترنچارد همچنان افزوده که بیش از هفتاد درصد از مردم افغانستان در روستا ها زنده‌گی می‌کنند که به گونه مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی وابسته اند که هر دو کشاورزی و دامداری به شدت تحت تاثیر بحران جاری قرار گرفته اند.

در همین حال، شمار زیادی از دامداران و کشاورزان افغان از اوضاع بحرانی کنونی کشور شکایت دارند و می‌گویند که به دلایل گونه‌گون حاصلاتی خوبی در سال روان برداشت نکرده اند.

سازمان خوراک و کشاورزی به کشاورزان افغان گندم اصلاح شده می‌دهد

در همین حال، شمار زیادی از دامداران و کشاورزان افغان از اوضاع بحرانی کنونی کشور شکایت دارند و می‌گویند که به دلایل گونه‌گون حاصلاتی خوبی در سال روان برداشت نکرده اند.

Thumbnail

سازمان خوراک و کشاورزی یا "اف ای او" گفته است که به بیش از یک میلیون کشاورز در سراسر افغانستان گندم اصلاح شده توزیع می‌کند.

سازمان خوراک و کشاورزی همچنان گفته است که نزدیک به ۲۳ میلیون تن در افغانستان به دلیل خشکسالی، کرونا و فروپاشی اقتصادی با ناامنی غذایی حاد روبرو استند.

ریچارد ترنچارد، رییس این سازمان در افغانستان گفته است که فروپاشی اقتصادی و خشکسالی در این کشور به چالش‌هایی کشاورزان افزوده است.

وی در این باره گفت: «سکتور گندم امسال واقعن با چالش‌های روبرو بوده است، خشکسالی و فروپاشی اقتصادی به این معنی بود که کار در این بخش کاهش یابد، به این معنی که کشاورزان واقعن تلاش کرده اند تا امسال برای خودشان و برای بازار گندم تهیه کنند تا درآمد های شان بلند برود. به همین علت گفته می‌توانیم، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد، پشتیبانی‌اش را از خانواده‌های شاغل در ۳۱ ولایت افغانستان افزایش بدهد.»

آقای ترنچارد همچنان افزوده که بیش از هفتاد درصد از مردم افغانستان در روستا ها زنده‌گی می‌کنند که به گونه مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی وابسته اند که هر دو کشاورزی و دامداری به شدت تحت تاثیر بحران جاری قرار گرفته اند.

در همین حال، شمار زیادی از دامداران و کشاورزان افغان از اوضاع بحرانی کنونی کشور شکایت دارند و می‌گویند که به دلایل گونه‌گون حاصلاتی خوبی در سال روان برداشت نکرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره