Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان مهاجرت: بیش از ۳۰۰۰ افغان روزانه از ایران اخراج می‌شوند

سازمان جهانی مهاجرت از برگشت اجباری هزاران مهاجر افغان از ایران به افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که روزانه بیش از ۳۰۰۰ پناهجوی افغان به زور و خشونت از ایران اخراج می‌شوند.

این سازمان در تازه‌ترین گزارش‌اش، همچنان می‌گوید که بیش از یک میلیون افغان در سال ۲۰۲۱ از ایران به کشور شان برگشتانده شده‌اند و در مقابل، هزاران پناهجوی دیگر برای دست یافتن به یک زنده‌گی بهتر روزانه راه ایران را به پیش می‌گیرند.

در این گزارش آمده است: «شهروندان افغانستان با یک بحران بشری پیچیده، بی‌کاری، ناامنی غذایی و جانی روب‌رو استند. آنان به ایران سفر می‌کنند، اما از سوی ایران با زور و رفتار خشونت آمیز اخراج و به افغانستان برگردانده می‌شوند.»

محمد خان طالبی، فعال حقوق مهاجرین در ایران، گفت: «بعد از تحولات اخیر که در کشور ما رخ داد، شمار زیادی از مردم به کشور های مختلف از جمله ایران مهاجر شده‌اند و به دلایل مختلف مثل سردی هوا، ورود مهاجرین کاهش یافته است.»

و اما، ایمل نزده ساله، از کسانی‌ست که می‌خواهد افغانستان را به مقصد ایران ترک کند، ایمل از مشکلات روزگار و بیکاری شکایت دارد.

او می‌گوید که نان‌آور یک خانواده هفت نفری است: «می‌دانم ایران رفتن سخت است، در هوای سرد مشکلات زیاد است، اما مجبور استم، اینجا بیکار استم، مصارف خانه، کرایه خانه است، نمی‌توانم اینجا پیدا کنم.»

روزانه صد ها تن به علت‌ها و چالش‌های گونه‌گون اقتصادی با گذشتن از مسیر های پرخطر و غیرقانونی خود شان را به ایران می‌رسانند.

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که در تلاش ایجاد کار برای جوانان است تا جلو سفر های غیرقانونی شهروندان به ایران و دیگر کشور ها گرفته شود.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی به گونه جدی تلاش می‌کند تا وطنداران و جوانان ما به شکل غیرقانونی به کشور های همسایه نروند و در کشور شان بمانند و انرژی شان را در راه خدمت به وطن مصرف کنند.»

سازمان مهاجرت: بیش از ۳۰۰۰ افغان روزانه از ایران اخراج می‌شوند

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که در تلاش ایجاد کار برای جوانان است تا جلو سفر های غیرقانونی شهروندان به ایران و دیگر کشور ها گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی مهاجرت از برگشت اجباری هزاران مهاجر افغان از ایران به افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که روزانه بیش از ۳۰۰۰ پناهجوی افغان به زور و خشونت از ایران اخراج می‌شوند.

این سازمان در تازه‌ترین گزارش‌اش، همچنان می‌گوید که بیش از یک میلیون افغان در سال ۲۰۲۱ از ایران به کشور شان برگشتانده شده‌اند و در مقابل، هزاران پناهجوی دیگر برای دست یافتن به یک زنده‌گی بهتر روزانه راه ایران را به پیش می‌گیرند.

در این گزارش آمده است: «شهروندان افغانستان با یک بحران بشری پیچیده، بی‌کاری، ناامنی غذایی و جانی روب‌رو استند. آنان به ایران سفر می‌کنند، اما از سوی ایران با زور و رفتار خشونت آمیز اخراج و به افغانستان برگردانده می‌شوند.»

محمد خان طالبی، فعال حقوق مهاجرین در ایران، گفت: «بعد از تحولات اخیر که در کشور ما رخ داد، شمار زیادی از مردم به کشور های مختلف از جمله ایران مهاجر شده‌اند و به دلایل مختلف مثل سردی هوا، ورود مهاجرین کاهش یافته است.»

و اما، ایمل نزده ساله، از کسانی‌ست که می‌خواهد افغانستان را به مقصد ایران ترک کند، ایمل از مشکلات روزگار و بیکاری شکایت دارد.

او می‌گوید که نان‌آور یک خانواده هفت نفری است: «می‌دانم ایران رفتن سخت است، در هوای سرد مشکلات زیاد است، اما مجبور استم، اینجا بیکار استم، مصارف خانه، کرایه خانه است، نمی‌توانم اینجا پیدا کنم.»

روزانه صد ها تن به علت‌ها و چالش‌های گونه‌گون اقتصادی با گذشتن از مسیر های پرخطر و غیرقانونی خود شان را به ایران می‌رسانند.

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که در تلاش ایجاد کار برای جوانان است تا جلو سفر های غیرقانونی شهروندان به ایران و دیگر کشور ها گرفته شود.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی به گونه جدی تلاش می‌کند تا وطنداران و جوانان ما به شکل غیرقانونی به کشور های همسایه نروند و در کشور شان بمانند و انرژی شان را در راه خدمت به وطن مصرف کنند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره