Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی: جامعه جهانی تعریف مشخصی از حکومت همه‌شمول ارائه نکرده

سرپرست وزارت امور خارجه پس از برگشت از ناروی، می‌گوید که جامعه جهانی از ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان تاکنون تعریف مشخصی را ارائه نکرده است.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه هرچند حکومت کنونی را همه شمول می‌داند، اما می‌گوید که امارت اسلامی تلاش کرده است تا حکومتی که قابل قناعت همه مردم باشد، ایجاد گردد.

به باور آقای متقی، جامعه جهانی در پیوند به ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان، دنبال بهانه جویی است.

امیر خان متقی گفت: «جامعه جهانی از حکومت همه‌شمول نه تعریفی دارد و نه مثال از همه شمول می‌هد. آنان حکومت کنونی را هم همه‌شمول نمی‌دانند و بهانه جویی می‌کنند.»

سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی می‌افزاید که حکومت کنونی به تمام معنی یک حکومت همه‌شمول است و تمامی اقوام کشور سهم دارند. متقی گفت: «این ادعا را نداریم که نظام ما صد درصد تکمیل است و هیچ کمبودی ندارد، برای تکمیل کردن آن تلاش‌ها ادامه دارد.»

در همین حال، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، توماس نکلاسون در واکنش به سخنان امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که تعریف حکومت همه‌شمول وظیفه جامعه جهانی نیست. 

آقای نیکلاسون در تویتی نگاشته است که ایجاد حکومت همه‌شمول وظیفه افغان‌ها است که باید از طریق یک روند شفاف انجام بدهند.

سید هارون پاچا، رییس انجمن علمی و اجتماعی افغانستان، گفت: «همه‌شمول یعنی تمامی کادرها از هر قوم، نه از یک قوم. حالا کابینه فعلی را که می بینیم یا از کندهار استند و یا از گروه حقانی.»

بیش از پنج ماه از برگشت امارت اسلامی به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. کشور های جهان سهیم شدن اقوام و زنان را در رده‌های بلند حکومتی از پیش شرط های اصلی برای تعامل با کابل عنوان کرده‌اند.

متقی: جامعه جهانی تعریف مشخصی از حکومت همه‌شمول ارائه نکرده

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، توماس نکلاسون در واکنش به سخنان امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که تعریف حکومت همه‌شمول وظیفه جامعه جهانی نیست. 

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت امور خارجه پس از برگشت از ناروی، می‌گوید که جامعه جهانی از ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان تاکنون تعریف مشخصی را ارائه نکرده است.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه هرچند حکومت کنونی را همه شمول می‌داند، اما می‌گوید که امارت اسلامی تلاش کرده است تا حکومتی که قابل قناعت همه مردم باشد، ایجاد گردد.

به باور آقای متقی، جامعه جهانی در پیوند به ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان، دنبال بهانه جویی است.

امیر خان متقی گفت: «جامعه جهانی از حکومت همه‌شمول نه تعریفی دارد و نه مثال از همه شمول می‌هد. آنان حکومت کنونی را هم همه‌شمول نمی‌دانند و بهانه جویی می‌کنند.»

سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی می‌افزاید که حکومت کنونی به تمام معنی یک حکومت همه‌شمول است و تمامی اقوام کشور سهم دارند. متقی گفت: «این ادعا را نداریم که نظام ما صد درصد تکمیل است و هیچ کمبودی ندارد، برای تکمیل کردن آن تلاش‌ها ادامه دارد.»

در همین حال، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، توماس نکلاسون در واکنش به سخنان امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که تعریف حکومت همه‌شمول وظیفه جامعه جهانی نیست. 

آقای نیکلاسون در تویتی نگاشته است که ایجاد حکومت همه‌شمول وظیفه افغان‌ها است که باید از طریق یک روند شفاف انجام بدهند.

سید هارون پاچا، رییس انجمن علمی و اجتماعی افغانستان، گفت: «همه‌شمول یعنی تمامی کادرها از هر قوم، نه از یک قوم. حالا کابینه فعلی را که می بینیم یا از کندهار استند و یا از گروه حقانی.»

بیش از پنج ماه از برگشت امارت اسلامی به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. کشور های جهان سهیم شدن اقوام و زنان را در رده‌های بلند حکومتی از پیش شرط های اصلی برای تعامل با کابل عنوان کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره