Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساپکو: اگر کمک‌ها به گونه مستقیم به مردم نرسند، هدر خواهند رفت

جان ساپکو، بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان از جهان می‌خواهد که کمک‌های انسان دوستانه را به گونه مستقیم در دسترس مردم نیازمند افغانستان قرار بدهد، در غیر آن کمک‌ها هدر خواهند رفت.

جان ساپکو روز گذشته در نشست شورای اتلانتیک تاکید کرد که اگر کمک‌های تعهد شده جامعه جهانی به دسترس مقام‌های امارت اسلامی و یا بازیگران دیگر  قرار گیرند، نه تنها که به نیازمندان نمی‌رسند بل هدر خواهند رفت.

ساپکو گفت: «اگر همه پول‌ جهان را به افغانستان ارسال کنیم و این پول‌ به جای  مردم نیازمند،‌ به دست طالبان و یا بازیگران دیگر دراین کشور برسد، همه‌اش هدر می‌رود و این یک فاجعه خواهد بود.»

آقای ساپکو اوضاع بشری را در افغانستان وخیم می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا کمک‌هایش را به این کشور با توجه به درس‌های گرفته شده دو دهه گذشته به گونه مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

او افزود: «جامعه جهانی کمک‌هایش را باید در بخش‌هایی فراهم کند تا مردم آن کشور در آینده بتوانند بدون اتکا به کمک‌های خارجی، فعالیت‌ها را به گونهٔ دوامدار ادامه دهند.»

اما امارت اسلامی بار دیگر می‌گوید که برای بهتر شدن اوضاع بشری در افغانستان، نیاز است تا جهان پول منجمد شده این کشور را آزاد سازد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در همین مقطع فعلی زمانی که ما قرار داریم، نیاز است که پول‌‌های ما را آزاد بسازند و در عرصه‌های انکشافی هم دست ما را بگیرند.»

با وجود تعهد کمک‌های جهان به افغانستان، بخشی اندکی از این کمک‌ها به کشور رسیده است. شورای پناهنده‌گان ناروی هم در گزارشی گفته است که  تحریم‌های غرب بر افغانستان چالش بزرگ در برابر فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به این کشور است.

ساپکو: اگر کمک‌ها به گونه مستقیم به مردم نرسند، هدر خواهند رفت

بازرس ویژه می‌گوید که اگر کمک‌های جامعه جهانی به گونه مستقیم به دسترس مردم قرار نگیرد، این کمک‌ها هدر خواهند رفت.

تصویر بندانگشتی

جان ساپکو، بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان از جهان می‌خواهد که کمک‌های انسان دوستانه را به گونه مستقیم در دسترس مردم نیازمند افغانستان قرار بدهد، در غیر آن کمک‌ها هدر خواهند رفت.

جان ساپکو روز گذشته در نشست شورای اتلانتیک تاکید کرد که اگر کمک‌های تعهد شده جامعه جهانی به دسترس مقام‌های امارت اسلامی و یا بازیگران دیگر  قرار گیرند، نه تنها که به نیازمندان نمی‌رسند بل هدر خواهند رفت.

ساپکو گفت: «اگر همه پول‌ جهان را به افغانستان ارسال کنیم و این پول‌ به جای  مردم نیازمند،‌ به دست طالبان و یا بازیگران دیگر دراین کشور برسد، همه‌اش هدر می‌رود و این یک فاجعه خواهد بود.»

آقای ساپکو اوضاع بشری را در افغانستان وخیم می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا کمک‌هایش را به این کشور با توجه به درس‌های گرفته شده دو دهه گذشته به گونه مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

او افزود: «جامعه جهانی کمک‌هایش را باید در بخش‌هایی فراهم کند تا مردم آن کشور در آینده بتوانند بدون اتکا به کمک‌های خارجی، فعالیت‌ها را به گونهٔ دوامدار ادامه دهند.»

اما امارت اسلامی بار دیگر می‌گوید که برای بهتر شدن اوضاع بشری در افغانستان، نیاز است تا جهان پول منجمد شده این کشور را آزاد سازد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در همین مقطع فعلی زمانی که ما قرار داریم، نیاز است که پول‌‌های ما را آزاد بسازند و در عرصه‌های انکشافی هم دست ما را بگیرند.»

با وجود تعهد کمک‌های جهان به افغانستان، بخشی اندکی از این کمک‌ها به کشور رسیده است. شورای پناهنده‌گان ناروی هم در گزارشی گفته است که  تحریم‌های غرب بر افغانستان چالش بزرگ در برابر فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به این کشور است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره