Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پارلمان اروپا نشست دو روزه روی وضعیت زنان افغانستان برگزار می‌کند

قرار است پارلمان اروپا یک نشست دو روزه را زیر نام «روزهای زن افغان» در ماه آینده میلادی از بهر گفت‌وگو روی وضعیت زنان افغان، برگزار کند.

پارلمان اروپا در خبرنامه‌یی می‌گوید که قرار است در این نشست نماینده‌گان پارلمان اروپا، سازمان ملل، انجلا جولی ستاره پرآوازه هالیوود، نماینده‌گانی از شماری از سازمان‌های جهانی و شش بانوی افغان شرکت نمایند.

اما شماری از فعالان حقوق بانوان انتظار دارند تا کسانی به نماینده گی اززنان افغانستان دعوت شوند که در درون کشور برای بهبود وضع زنان مبارزه می کنند.

در این نشست به نماینده‌گی از بانوان افغان سیما ثمر، حبیبه سرابی، آریانا سعید، ظریفه غفاری، حوریه مصدق و شهرزاد اکبر شرکت خواهند کرد.

حبیبه سرابی، عضو پشین تیم مذاکره کنند حکومت پیشین افغانستان در دوحه، به طلوع‌نیوز گفت: «پیام من در نشست پارلمان اروپا به اتحادیه اروپا به جامعه اروپا ان است که زنان افغانستان را فراموش نکنند و  وضعیت مردم افغانستان درداخل افغانستان را درک کنند.»

رییس پارلمان اروپا، رییس کمسیون اتحادیه اروپا، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، سیما ثمر و انجلینا جولی سخنرانان مهم این نشست خواهند بود.

در خبرنامه پارلمان اروپا وضع زنان در افعانستان نگران کننده گفته شده است.

اما امارت اسلامی می‌گوید که از گفت‌وگوهای که در آن ارزش‌های افغانی و اسلامی درنظر گرفته شود استقبال می‌کند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی از گفت‌وگوهای که سازنده باشد و نه چالش ساز استقبال می‌کند. البته، باید گفت که این نشست‌ها باید مطابق ارزش‌های افغانی و اسلامی باشد.»

در این میان، شماری از فعالان حقوق بانوان انتقاد می‌کنند که چهره‌هایی که به نماینده‌گی از زنان افغانستان انتخاب شده‌اند، همه‌ در بیرون از کشور به سر می‌برند.

شبانه شبدیز، فعال حقوق زن گفت: «زنانیکه از لب بحر و کنار ساحل وضعیت زنان داخل افغانستان را تماشا می‌کنند، آنان نماینده زن‌ها بوده نمی‌توانند (باشند)، نماینده جامعه مدنی ما بوده نمی‌توانند، نماینده سیاسی بوده نمی‌توانند. از رهبرانی که فرار کردند از فعالین مدنی و فعاللین حقوق زن افغانستان که فرار کردند آنان هیچ‌گاه نماینده زنان افغان بوده نمی‌توانند. نماینده زن افغان کسی است که در مقابل شلاق و مرمی طالب به جاده‌ها می‌برایند و فریاد می‌زنند.»

پارلمان اروپا نشست دو روزه روی وضعیت زنان افغانستان برگزار می‌کند

پارلمان اروپا گفته است که این نشست به روزهای اول و دوم ماه فبروری برگزار خواهد شد.

Thumbnail

قرار است پارلمان اروپا یک نشست دو روزه را زیر نام «روزهای زن افغان» در ماه آینده میلادی از بهر گفت‌وگو روی وضعیت زنان افغان، برگزار کند.

پارلمان اروپا در خبرنامه‌یی می‌گوید که قرار است در این نشست نماینده‌گان پارلمان اروپا، سازمان ملل، انجلا جولی ستاره پرآوازه هالیوود، نماینده‌گانی از شماری از سازمان‌های جهانی و شش بانوی افغان شرکت نمایند.

اما شماری از فعالان حقوق بانوان انتظار دارند تا کسانی به نماینده گی اززنان افغانستان دعوت شوند که در درون کشور برای بهبود وضع زنان مبارزه می کنند.

در این نشست به نماینده‌گی از بانوان افغان سیما ثمر، حبیبه سرابی، آریانا سعید، ظریفه غفاری، حوریه مصدق و شهرزاد اکبر شرکت خواهند کرد.

حبیبه سرابی، عضو پشین تیم مذاکره کنند حکومت پیشین افغانستان در دوحه، به طلوع‌نیوز گفت: «پیام من در نشست پارلمان اروپا به اتحادیه اروپا به جامعه اروپا ان است که زنان افغانستان را فراموش نکنند و  وضعیت مردم افغانستان درداخل افغانستان را درک کنند.»

رییس پارلمان اروپا، رییس کمسیون اتحادیه اروپا، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، سیما ثمر و انجلینا جولی سخنرانان مهم این نشست خواهند بود.

در خبرنامه پارلمان اروپا وضع زنان در افعانستان نگران کننده گفته شده است.

اما امارت اسلامی می‌گوید که از گفت‌وگوهای که در آن ارزش‌های افغانی و اسلامی درنظر گرفته شود استقبال می‌کند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی از گفت‌وگوهای که سازنده باشد و نه چالش ساز استقبال می‌کند. البته، باید گفت که این نشست‌ها باید مطابق ارزش‌های افغانی و اسلامی باشد.»

در این میان، شماری از فعالان حقوق بانوان انتقاد می‌کنند که چهره‌هایی که به نماینده‌گی از زنان افغانستان انتخاب شده‌اند، همه‌ در بیرون از کشور به سر می‌برند.

شبانه شبدیز، فعال حقوق زن گفت: «زنانیکه از لب بحر و کنار ساحل وضعیت زنان داخل افغانستان را تماشا می‌کنند، آنان نماینده زن‌ها بوده نمی‌توانند (باشند)، نماینده جامعه مدنی ما بوده نمی‌توانند، نماینده سیاسی بوده نمی‌توانند. از رهبرانی که فرار کردند از فعالین مدنی و فعاللین حقوق زن افغانستان که فرار کردند آنان هیچ‌گاه نماینده زنان افغان بوده نمی‌توانند. نماینده زن افغان کسی است که در مقابل شلاق و مرمی طالب به جاده‌ها می‌برایند و فریاد می‌زنند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره