Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دختران ربات‌ساز افغانستان دریک مسابقه جهانی مقام دوم را کسب کردند

گروه دختران ربات‌ساز افغانستان با ساخت یک سامانه هوشمند مدیریت ترافیک در یک مسابقه جهانی شرکت کردند و از میان ۸۸ کشور مقام دوم را از آن خود کردند.

این مسابقه دو ماه پیش میان کشورهای آسیایی، امریکایی و اروپایی به گونه آنلاین به هدف ارائه یک راهکار برای چالش‌های موجود در جامعه راه اندازی شده بود.

این سامانه هوشمند مدیریت ترافیک با نصب دوربین‌ها بر روی چراغ در جاده‌ها از طریق وای‌فای به مرکز سیگنال روان خواهد کرد.

این دختران که در حال حاضر در بیرون از کشور به سر می‌برند، می‌گویند که با در نظرداشت مشکلات ترافیک در کشور این سامانه را ساختند.

یک عضو گروه دختران ربات‌ساز افغانستان گفت: «در این مسابقات خوشبختانه توانستیم از میان ۸۸ کشور جهان مقام دوم را کسب کنیم. روال مسابقات طوری بود که هر تیم باید یکی از مشکلات جامعه خود را انتخاب می‌کرد، سیستم ترافیکی یکی از مشکلاتی بود که ما آن را انتخاب کردیم.»

یک عضو دیگر گروه گفت: «پروژه‌یی که توسط آن ما توانستیم در مسابقات مقام دوم را کسب کنیم، سیستم ترافیکی هوشمند می‌باشد.»

با این حال، دختران ربات‌ساز افغانستان از تلاش‌های خستگی ناپذیر شان برای بلند کردن پرچم افغانستان در سطح جهان سخن می‌گویند.

یک عضو گروه دختران ربات‌ساز افغانستان گفت: «ما در بیرون از کشور تلاش می‌کنیم که تا بتوانیم پرچم افغانستان را بالا ببریم و برای نشان دادن استعدادهای زنان و دختران افغانستان کار می‌کنیم، تا بتوانیم چهره متفاوتی از افغانستان در عرصه تکنالوژی به جهان به نمایش بگذاریم.»

از سویی هم، موفقیت دختران ربات‌ساز افغانستان در رسانه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته که از جمله حامد کزری رییس جمهور پیشین کسب مقام دوم دختران ربات‌ساز را یک دستاورد بزرگ خوانده و از امارت اسلامی خواسته تا در بهار پیش‌رو درب تمام مکاتب را به روی دختران باز کنند.

دختران ربات‌ساز افغانستان دریک مسابقه جهانی مقام دوم را کسب کردند

این دختران که در حال حاضر در بیرون از کشور به سر می‌برند، می‌گویند که با در نظرداشت مشکلات ترافیک در کشور این سامانه را ساختند.

Thumbnail

گروه دختران ربات‌ساز افغانستان با ساخت یک سامانه هوشمند مدیریت ترافیک در یک مسابقه جهانی شرکت کردند و از میان ۸۸ کشور مقام دوم را از آن خود کردند.

این مسابقه دو ماه پیش میان کشورهای آسیایی، امریکایی و اروپایی به گونه آنلاین به هدف ارائه یک راهکار برای چالش‌های موجود در جامعه راه اندازی شده بود.

این سامانه هوشمند مدیریت ترافیک با نصب دوربین‌ها بر روی چراغ در جاده‌ها از طریق وای‌فای به مرکز سیگنال روان خواهد کرد.

این دختران که در حال حاضر در بیرون از کشور به سر می‌برند، می‌گویند که با در نظرداشت مشکلات ترافیک در کشور این سامانه را ساختند.

یک عضو گروه دختران ربات‌ساز افغانستان گفت: «در این مسابقات خوشبختانه توانستیم از میان ۸۸ کشور جهان مقام دوم را کسب کنیم. روال مسابقات طوری بود که هر تیم باید یکی از مشکلات جامعه خود را انتخاب می‌کرد، سیستم ترافیکی یکی از مشکلاتی بود که ما آن را انتخاب کردیم.»

یک عضو دیگر گروه گفت: «پروژه‌یی که توسط آن ما توانستیم در مسابقات مقام دوم را کسب کنیم، سیستم ترافیکی هوشمند می‌باشد.»

با این حال، دختران ربات‌ساز افغانستان از تلاش‌های خستگی ناپذیر شان برای بلند کردن پرچم افغانستان در سطح جهان سخن می‌گویند.

یک عضو گروه دختران ربات‌ساز افغانستان گفت: «ما در بیرون از کشور تلاش می‌کنیم که تا بتوانیم پرچم افغانستان را بالا ببریم و برای نشان دادن استعدادهای زنان و دختران افغانستان کار می‌کنیم، تا بتوانیم چهره متفاوتی از افغانستان در عرصه تکنالوژی به جهان به نمایش بگذاریم.»

از سویی هم، موفقیت دختران ربات‌ساز افغانستان در رسانه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته که از جمله حامد کزری رییس جمهور پیشین کسب مقام دوم دختران ربات‌ساز را یک دستاورد بزرگ خوانده و از امارت اسلامی خواسته تا در بهار پیش‌رو درب تمام مکاتب را به روی دختران باز کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره