Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد ها از بسته ماندن برخی دادگاه ها در کشور

بسته ماندن برخی از دادگاه ها در کشور با انتقادهای مردم رو به رو شده است. شماری از شهروندان کشور می گویند که برای دریافت نکاح خط ها و مدرک های دیگر روزها پشت درِ دادگاه ها در پایتخت انتظار می کشند اما پاسخ رد دریافت می کنند.

نصیر احمد یک شهروند کشور می گوید که بیش از یک ماه میشود که همه روزه به یک دادگاه در پایتخت مراجعه می کند اما تا کنون نتوانسته است تاییدی رسمی نکاح خط اش را بگیرد.

نصیر احمد، مراجعه کننده دادگاه، گفت: «مشکل ما این است که چرا کارمندان محکمه حاضر نیستند، ما به دادگاه عالی و دولت می‌گوییم که چرا کارمندان نیستند و مشکل مردم را حل نمی‌کنند.»

کسانی دیگری نیز شکایت دارند که دادگاه ها به دادشان نمی رسند.

یکی دیگر از مراجعه کننده‌گان به طلوع‌نیوز گفت: «ده روز می‌شود که بخاطر وثیقه میایم و مسوولان که در محکمه استند، پاسخ درست نمی‌دهند.»

درهمین حال امارت اسلامی تعطیلی برخی از دادگاه ها را در بخش های از کشور برخاسته از چالش های فنی میداند و میگوید که فعالیت های این دادگاه ها به زودی از سرگرفته خواهند شد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «جا های که فعال نشده اند، با یک سلسله مشکلات تخنیکی و دیگر مشکلات روبرو اند و ما متعهد استیم که محاکم امارت اسلامی در خدمت مردم خواهد بود.»

نهادهای عدلی و قضایی از بخش های مهم برای رسیده گی به شکایت ها و پرونده های مردم در یک جامعه شناخته می شوند.

امارت اسلامی از تغییرات واصلاحات گسترده در این نهادها سخن میزند و به تازه گی هم مولوی شمس الدین شریعتی به حیث لوی سارنوال امارت اسلامی معرفی شده است.

انتقاد ها از بسته ماندن برخی دادگاه ها در کشور

امارت اسلامی از تغییرات واصلاحات گسترده در این نهادها سخن میزند و به تازه گی هم مولوی شمس الدین شریعتی به حیث لوی سارنوال امارت اسلامی معرفی شده است.

تصویر بندانگشتی

بسته ماندن برخی از دادگاه ها در کشور با انتقادهای مردم رو به رو شده است. شماری از شهروندان کشور می گویند که برای دریافت نکاح خط ها و مدرک های دیگر روزها پشت درِ دادگاه ها در پایتخت انتظار می کشند اما پاسخ رد دریافت می کنند.

نصیر احمد یک شهروند کشور می گوید که بیش از یک ماه میشود که همه روزه به یک دادگاه در پایتخت مراجعه می کند اما تا کنون نتوانسته است تاییدی رسمی نکاح خط اش را بگیرد.

نصیر احمد، مراجعه کننده دادگاه، گفت: «مشکل ما این است که چرا کارمندان محکمه حاضر نیستند، ما به دادگاه عالی و دولت می‌گوییم که چرا کارمندان نیستند و مشکل مردم را حل نمی‌کنند.»

کسانی دیگری نیز شکایت دارند که دادگاه ها به دادشان نمی رسند.

یکی دیگر از مراجعه کننده‌گان به طلوع‌نیوز گفت: «ده روز می‌شود که بخاطر وثیقه میایم و مسوولان که در محکمه استند، پاسخ درست نمی‌دهند.»

درهمین حال امارت اسلامی تعطیلی برخی از دادگاه ها را در بخش های از کشور برخاسته از چالش های فنی میداند و میگوید که فعالیت های این دادگاه ها به زودی از سرگرفته خواهند شد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «جا های که فعال نشده اند، با یک سلسله مشکلات تخنیکی و دیگر مشکلات روبرو اند و ما متعهد استیم که محاکم امارت اسلامی در خدمت مردم خواهد بود.»

نهادهای عدلی و قضایی از بخش های مهم برای رسیده گی به شکایت ها و پرونده های مردم در یک جامعه شناخته می شوند.

امارت اسلامی از تغییرات واصلاحات گسترده در این نهادها سخن میزند و به تازه گی هم مولوی شمس الدین شریعتی به حیث لوی سارنوال امارت اسلامی معرفی شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره