Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: از میان ۶۸ پرورشگاه دولتی، تنها ۹ تا فعالیت دارند

با افزایش شمار کودکان بی سرپرست در کشور و نگرانی‌های برخواسته در این خصوص، مسوولان می‌گویند که تنها ۹ پرورشگاه دولتی هم اکنون در تمامی کشور فعال اند.

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که از میان ۶۸ پرورشگاه دولتی در کشور، تنها نُه پرورشگاه دولتی و ۳۶ پرورشگاه خصوصی به فعالیت ادامه می‌دهند.

محمد یونس صدیقی، رییس نشرات وزارت کار و امور اجتماعی به طلوع‌نیوز گفت: «ما در حال حاضر ۹ پرورشگاه دولتی فعال داریم، در کنار این، سی و شش پرورشگاه خصوصی فعالیت دارند. تلاش داریم که با اخذ بودجه، پرورشگاه‌ها دوباره فعال شوند.»

شماری از آگاهان آمار بلند کودکان بی سرپرست را نگران کننده می‌دانند و خواهان رسیده‌گی به این کودکان اند. سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «باید مردم افغانستان دست به دست هم داده، حتی کسانی که دارایی کم هم دارند، به اندازه دو صد افغانی از یک کوچه جمع کرده بتوانیم، می‌توانیم قرطاسیه و پوشش شان را بدست بیاریم.»

هدایت الله شش سال می‌شود در یکی از پرورشگاه‌های پایتخت به سر می‌برد. او می‌گوید پدراش را شش سال پیش در یک رویداد از دست داد و یک سال پس از آن، مادر بیمار اش وی را تنها گذاشت.

هدایت الله، کودک بی سرپرست گفت: «خواستم از امارت اسلامی این است که به کسانی که مثل من، پدر و مادر ندارند، توجه کند.»
         
هم اکنون هزاران کودک محروم از خانواده در پرورشگاه‌های کابل و ولايت‌ها زنده‌گی می‌کنند. حکمت الله، کودک بی سرپرست، گفت: «پدرم در اردوی ملی بود، شهید شد. مادر ام مریض بود، مرد. بابیم مرا اینجا آورد، خوب استم، برایم کمک می‌کنند.»

اما به نظر می‌رسد مرکز های تربیه و نگهداری کودکان بی سرپرست با کمبود امکانات و منابع روبه رو اند.

عزیزه عزیزی، مدیره پرورشگاه علاو‌الدین، گفت: «پیش از این، کمک‌ها از بیرون فراهم می‌شد، آنان در کورس‌های آموزشی در بخش‌های متفاوت سرگرم بودند، ما ما حالا آن امکانات را نداریم. برنامه‌های که از سوی پرورشگاه بود، هنوز هم جریان دارد.»

بربنیاد برخی از آمار ها، هرچند شمار کودکانی بی سرپرست در پرورشگاه‌های کشور در حدود ده هزار تن می‌رسید، اما با تعطیلی شماری از این مراکز تربیه و نگهداری کودکان، شمار کودکان بی سرپرست در این مرکز ها کاهش یافته است.

مسوولان: از میان ۶۸ پرورشگاه دولتی، تنها ۹ تا فعالیت دارند

هدایت الله، کودک بی سرپرست گفت: «خواستم از امارت اسلامی این است که به کسانی که مثل من، پدر و مادر ندارند، توجه کند.»

تصویر بندانگشتی

با افزایش شمار کودکان بی سرپرست در کشور و نگرانی‌های برخواسته در این خصوص، مسوولان می‌گویند که تنها ۹ پرورشگاه دولتی هم اکنون در تمامی کشور فعال اند.

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که از میان ۶۸ پرورشگاه دولتی در کشور، تنها نُه پرورشگاه دولتی و ۳۶ پرورشگاه خصوصی به فعالیت ادامه می‌دهند.

محمد یونس صدیقی، رییس نشرات وزارت کار و امور اجتماعی به طلوع‌نیوز گفت: «ما در حال حاضر ۹ پرورشگاه دولتی فعال داریم، در کنار این، سی و شش پرورشگاه خصوصی فعالیت دارند. تلاش داریم که با اخذ بودجه، پرورشگاه‌ها دوباره فعال شوند.»

شماری از آگاهان آمار بلند کودکان بی سرپرست را نگران کننده می‌دانند و خواهان رسیده‌گی به این کودکان اند. سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «باید مردم افغانستان دست به دست هم داده، حتی کسانی که دارایی کم هم دارند، به اندازه دو صد افغانی از یک کوچه جمع کرده بتوانیم، می‌توانیم قرطاسیه و پوشش شان را بدست بیاریم.»

هدایت الله شش سال می‌شود در یکی از پرورشگاه‌های پایتخت به سر می‌برد. او می‌گوید پدراش را شش سال پیش در یک رویداد از دست داد و یک سال پس از آن، مادر بیمار اش وی را تنها گذاشت.

هدایت الله، کودک بی سرپرست گفت: «خواستم از امارت اسلامی این است که به کسانی که مثل من، پدر و مادر ندارند، توجه کند.»
         
هم اکنون هزاران کودک محروم از خانواده در پرورشگاه‌های کابل و ولايت‌ها زنده‌گی می‌کنند. حکمت الله، کودک بی سرپرست، گفت: «پدرم در اردوی ملی بود، شهید شد. مادر ام مریض بود، مرد. بابیم مرا اینجا آورد، خوب استم، برایم کمک می‌کنند.»

اما به نظر می‌رسد مرکز های تربیه و نگهداری کودکان بی سرپرست با کمبود امکانات و منابع روبه رو اند.

عزیزه عزیزی، مدیره پرورشگاه علاو‌الدین، گفت: «پیش از این، کمک‌ها از بیرون فراهم می‌شد، آنان در کورس‌های آموزشی در بخش‌های متفاوت سرگرم بودند، ما ما حالا آن امکانات را نداریم. برنامه‌های که از سوی پرورشگاه بود، هنوز هم جریان دارد.»

بربنیاد برخی از آمار ها، هرچند شمار کودکانی بی سرپرست در پرورشگاه‌های کشور در حدود ده هزار تن می‌رسید، اما با تعطیلی شماری از این مراکز تربیه و نگهداری کودکان، شمار کودکان بی سرپرست در این مرکز ها کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره