Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اداره احصایه از آغاز احتمالی سرشماری در افغانستان خبر داد

اداره ملی احصایه و معلومات می‌گوید که این نهاد در نظر دارد تا به منظور دقیق ساختن جمعیت کشور، سرشماری عمومی را در کشور راه اندازی نماید.

اداره ملی احصایه و معلومات می‌خواهد با کارگیری از فناوری، "سیستم‌های جی آی اس و ریموت سنسینگ" شاهراه‌ها، مرز ها، جنگل‌ها، معادن، و تولیدات کشاورزی در کشور را نیز مشخص سازد.

فقیر محمد زیار، رییس اداره ملی احصاییه و معلومات رد این مورد گفت: «یک طرح جامع را تکمیل کردیم، به شورای وزیران ارائه شده، هرقدر زود که بتوانیم امکانات اش را پیدا کنیم و یا کمک کننده‌های خارجی اگر پیدا شوند که با ما کمک کنند، سرشماری را شروع می‌کنیم.»

از سوی دیگر، این نهاد می‌افزاید که با سقوط حکومت پیشین، ماشین‌ها و برخی از ابزار های چاپ شناس‌نامه‌های برقی در کشور ناپدید شده و یا آسیب دیده اند و حالا تنها در نزده ولایت شناس‌نامه های برقی توزیع می‌شود.

فقیر محمد زیار گفت: «در نزده ولایت کشور و در هجده مرکز در کابل روند توزیع سناسنامه جریان دارد.»

آقای زیار می‌افزاید که در کنار نام امارت اسلامی، ممکن است برخی از تغییرات دیگر نیز در شکل شناس‌نامه‌های برقی به میان آید.

با این حال، معاون اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که تلاش‌ها برای گشایش مرکز های توزیع شناس‌نامه‌های برقی در ولسوالی‌ها ادامه دارند. حسیب الله موحد، معاون اداره ملی احصاییه و معلومات گفت: «در وضعیتی که مشکلات وجود دارد و امکانات مالی محدود است، شهروندان می‌توانند از ولایت که نزدیک شان است، شناسنامه بگیرند.»

بر بنیاد معلومات اداره ملی احصایه و معلومات، تا اکنون بیش از شش میلیون تن در کشور شناس‌نامه برقی گرفته اند.

اداره احصایه از آغاز احتمالی سرشماری در افغانستان خبر داد

بر بنیاد معلومات اداره ملی احصایه و معلومات، تا اکنون بیش از شش میلیون تن در کشور شناس‌نامه برقی گرفته اند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی احصایه و معلومات می‌گوید که این نهاد در نظر دارد تا به منظور دقیق ساختن جمعیت کشور، سرشماری عمومی را در کشور راه اندازی نماید.

اداره ملی احصایه و معلومات می‌خواهد با کارگیری از فناوری، "سیستم‌های جی آی اس و ریموت سنسینگ" شاهراه‌ها، مرز ها، جنگل‌ها، معادن، و تولیدات کشاورزی در کشور را نیز مشخص سازد.

فقیر محمد زیار، رییس اداره ملی احصاییه و معلومات رد این مورد گفت: «یک طرح جامع را تکمیل کردیم، به شورای وزیران ارائه شده، هرقدر زود که بتوانیم امکانات اش را پیدا کنیم و یا کمک کننده‌های خارجی اگر پیدا شوند که با ما کمک کنند، سرشماری را شروع می‌کنیم.»

از سوی دیگر، این نهاد می‌افزاید که با سقوط حکومت پیشین، ماشین‌ها و برخی از ابزار های چاپ شناس‌نامه‌های برقی در کشور ناپدید شده و یا آسیب دیده اند و حالا تنها در نزده ولایت شناس‌نامه های برقی توزیع می‌شود.

فقیر محمد زیار گفت: «در نزده ولایت کشور و در هجده مرکز در کابل روند توزیع سناسنامه جریان دارد.»

آقای زیار می‌افزاید که در کنار نام امارت اسلامی، ممکن است برخی از تغییرات دیگر نیز در شکل شناس‌نامه‌های برقی به میان آید.

با این حال، معاون اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که تلاش‌ها برای گشایش مرکز های توزیع شناس‌نامه‌های برقی در ولسوالی‌ها ادامه دارند. حسیب الله موحد، معاون اداره ملی احصاییه و معلومات گفت: «در وضعیتی که مشکلات وجود دارد و امکانات مالی محدود است، شهروندان می‌توانند از ولایت که نزدیک شان است، شناسنامه بگیرند.»

بر بنیاد معلومات اداره ملی احصایه و معلومات، تا اکنون بیش از شش میلیون تن در کشور شناس‌نامه برقی گرفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره