Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ناتوانی بانک مرکزی افغانستان در تبدیل کردن دالر به پول افغانی

خبرگزاری رویترز از ناتوانی سازمان ملل متحد در کارگیری از میلیون ها دالر پول نقد در افغانستان گزارش می دهد. این خبرگزاری از زبان یک مقام بلند پایه سازمان ملل متحد گفته است که هرچند این سازمان یکصدوسی وپنج میلیون دالر در بانکی در افغانستان دارد اما نمی تواند از آن کاربگیرد زیرا بانک مرکزی این کشور نمی تواند این پول را به پول افغانی تبدیل کند.

رییس برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد ملل متحد از انتقال یکصدوسی وپنج میلیون دالر به بانک بین المللی افغانستان«AIB» سخن می زند اما می گوید با وجود وعده روشن بانک مرکزی برای تبدیلی خودکار این پول به پول افغانی تا کنون این کار نشده است.

عبدالله الدارداری، رییس برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت:«۳۰ میلیون دالر برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد در بانک بین المللی افغانسان گیر مانده است که نمی تواند آن را به افغانی تبادله کند. ما نمیتوانیم بدون پول افغانی برنامه های خود را عملی بسازیم.»

بانک مرکزی افغانستان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است.

اما برخی از آگاهان مسایل مالی و بانکداری می گویند که شرکت پیمان کارِ که مسوولیت چاپ بانکنوت های کشور را داشت به علت تحولات اخیر در افغانستان نتوانست بانکنوت های افغانی تازه چاپ نماید.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«امروز نظر به تقاضا و مقدار پول کمک‌های خارجی که به افغانستان می‌آید، این را وقتی که بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی پول افغانی تقاضا می‌کنند اینها پول کافی ندارند که دوباره در مارکیت این را عرضه کنند.»

سید مسعود، استاد دانشگاه، می گوید:«بانک افغانستان، بانک‌های افغانستان و سیستم بانکی افغانستان تا حالی چنین کاری نکردند و در حقیقت این پول اسعاری و دالری را به افغانی تبدیل نکردند.»

اما اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که در حال حاضر افغانی به اندازه کافی در بازارهای کشور وجود دارد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت:«پول افغانی که در مارکیت‌ها وجود دارد به اندازه کافی است.»

با این حال پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان وافزایش بی پیشینه ارزش دالر در برابر افغانی، داد و ستد با ارزهای خارجی در کشور ممنوع اعلام شد. در همین حال تخمین زده می شود که هم اکنون بیش از سه صد میلیارد افغانی در بازارهای افغانستان در گردش است.

ناتوانی بانک مرکزی افغانستان در تبدیل کردن دالر به پول افغانی

اما برخی از آگاهان مسایل مالی و بانکداری می گویند که شرکت پیمان کارِ که مسوولیت چاپ بانکنوت های کشور را داشت به علت تحولات اخیر در افغانستان نتوانست بانکنوت های افغانی تازه چاپ نماید.

تصویر بندانگشتی

خبرگزاری رویترز از ناتوانی سازمان ملل متحد در کارگیری از میلیون ها دالر پول نقد در افغانستان گزارش می دهد. این خبرگزاری از زبان یک مقام بلند پایه سازمان ملل متحد گفته است که هرچند این سازمان یکصدوسی وپنج میلیون دالر در بانکی در افغانستان دارد اما نمی تواند از آن کاربگیرد زیرا بانک مرکزی این کشور نمی تواند این پول را به پول افغانی تبدیل کند.

رییس برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد ملل متحد از انتقال یکصدوسی وپنج میلیون دالر به بانک بین المللی افغانستان«AIB» سخن می زند اما می گوید با وجود وعده روشن بانک مرکزی برای تبدیلی خودکار این پول به پول افغانی تا کنون این کار نشده است.

عبدالله الدارداری، رییس برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت:«۳۰ میلیون دالر برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد در بانک بین المللی افغانسان گیر مانده است که نمی تواند آن را به افغانی تبادله کند. ما نمیتوانیم بدون پول افغانی برنامه های خود را عملی بسازیم.»

بانک مرکزی افغانستان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است.

اما برخی از آگاهان مسایل مالی و بانکداری می گویند که شرکت پیمان کارِ که مسوولیت چاپ بانکنوت های کشور را داشت به علت تحولات اخیر در افغانستان نتوانست بانکنوت های افغانی تازه چاپ نماید.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«امروز نظر به تقاضا و مقدار پول کمک‌های خارجی که به افغانستان می‌آید، این را وقتی که بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی پول افغانی تقاضا می‌کنند اینها پول کافی ندارند که دوباره در مارکیت این را عرضه کنند.»

سید مسعود، استاد دانشگاه، می گوید:«بانک افغانستان، بانک‌های افغانستان و سیستم بانکی افغانستان تا حالی چنین کاری نکردند و در حقیقت این پول اسعاری و دالری را به افغانی تبدیل نکردند.»

اما اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که در حال حاضر افغانی به اندازه کافی در بازارهای کشور وجود دارد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت:«پول افغانی که در مارکیت‌ها وجود دارد به اندازه کافی است.»

با این حال پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان وافزایش بی پیشینه ارزش دالر در برابر افغانی، داد و ستد با ارزهای خارجی در کشور ممنوع اعلام شد. در همین حال تخمین زده می شود که هم اکنون بیش از سه صد میلیارد افغانی در بازارهای افغانستان در گردش است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره