Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رد ادعای ناتوانی بانک مرکزی در تبدیل کردن دالر به پول افغانی

امارت اسلامی ادعای رییس برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در باره ناتوانی بانک مرکزی افغانستان در تبدیل کردن دالر به پول افغانی را رد کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی روز گذشته در تویتی نگاشته است که تا کنون از آدرس سازمان ملل یا کدام نهاد دیگر دالر به بانک مرکزی منتقل نشده است تا این بانک آن را به پول افغانی تبدیل کند.

مجاهد نوشته است: «ادعای ناتوانی بانک مرکزی در مورد تبدیل کردن پول دالر به افغانی حقیقت ندارد. تا هنوز از آدرس ملل متحد یا کدام نهاد دیگر پول دالر به بانک مرکزی داده نشده است، ورنه بانک مرکزی بدون تردید توان تبدیل نمودن پول دالر به افغانی را دارد.»

در همین حال بانک مرکزی نیز می‌گوید این گزارش را رد کرد کرده می‌گوید که با تمام بانک‌های موجود در کشور برا تبادل اسعار پول روزانه در ارتباط است. 

این بانک می‌گوید که پول کافی برای مبادله افغانی را با دیگر اسعار دارد.

این در حالی است که پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلند پایه سازمان ملل گزارش داده است که هر چند این سازمان ۱۳۵ میلیون دالر در بانک بین المللی افغانستان دارد، اما نمی‌تواند از آن استفاده کند زیرا بانک مرکزی افغانستان نمی‌تواند آن را به پول افغانی تبدیل کند.

عبدالله الدارداری، رییس برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است: «۳۰ میلیون دالر برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در بانک بین المللی افغانسان گیر مانده است که نمی‌تواند آن را به افغانی تبادله کند. ما نمی‌توانیم بدون پول افغانی برنامه‌های خود را عملی بسازیم.»

امارت اسلامی اما با رد این ادعا می‌گوید که بانک مرکزی توان تبدیل دالر به افغانی را دارد.

از سویی هم، امروز اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفته است که بهای افغانی در برابر دالر بازهم افزایش یافته است. به گفته این اتحادیه، امروز یک دالر به ۸۹ افغانی مبادله می‌شود، در حالی که روز گذشته یک دالر به ۹۵ افغانی مبادله می‌شد.

 

رد ادعای ناتوانی بانک مرکزی در تبدیل کردن دالر به پول افغانی

پیش از برنامه توسعه‌یی سازمان ملل گفته است که بانک مرکزی افغانستان توان تبدیل کردن دالر به پول افغانی را ندارد.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی ادعای رییس برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در باره ناتوانی بانک مرکزی افغانستان در تبدیل کردن دالر به پول افغانی را رد کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی روز گذشته در تویتی نگاشته است که تا کنون از آدرس سازمان ملل یا کدام نهاد دیگر دالر به بانک مرکزی منتقل نشده است تا این بانک آن را به پول افغانی تبدیل کند.

مجاهد نوشته است: «ادعای ناتوانی بانک مرکزی در مورد تبدیل کردن پول دالر به افغانی حقیقت ندارد. تا هنوز از آدرس ملل متحد یا کدام نهاد دیگر پول دالر به بانک مرکزی داده نشده است، ورنه بانک مرکزی بدون تردید توان تبدیل نمودن پول دالر به افغانی را دارد.»

در همین حال بانک مرکزی نیز می‌گوید این گزارش را رد کرد کرده می‌گوید که با تمام بانک‌های موجود در کشور برا تبادل اسعار پول روزانه در ارتباط است. 

این بانک می‌گوید که پول کافی برای مبادله افغانی را با دیگر اسعار دارد.

این در حالی است که پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلند پایه سازمان ملل گزارش داده است که هر چند این سازمان ۱۳۵ میلیون دالر در بانک بین المللی افغانستان دارد، اما نمی‌تواند از آن استفاده کند زیرا بانک مرکزی افغانستان نمی‌تواند آن را به پول افغانی تبدیل کند.

عبدالله الدارداری، رییس برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است: «۳۰ میلیون دالر برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در بانک بین المللی افغانسان گیر مانده است که نمی‌تواند آن را به افغانی تبادله کند. ما نمی‌توانیم بدون پول افغانی برنامه‌های خود را عملی بسازیم.»

امارت اسلامی اما با رد این ادعا می‌گوید که بانک مرکزی توان تبدیل دالر به افغانی را دارد.

از سویی هم، امروز اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفته است که بهای افغانی در برابر دالر بازهم افزایش یافته است. به گفته این اتحادیه، امروز یک دالر به ۸۹ افغانی مبادله می‌شود، در حالی که روز گذشته یک دالر به ۹۵ افغانی مبادله می‌شد.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره