Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست کای آیده برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان

همزمان با سرنوشت نا روشن نزدیک به ده میلیارد دالر دارایی افغانستان در بانک های ایالات متحده امریکا کای آیده، نماینده پیشین سازمان ملل در افغانستان خواهان آزاد سازی دارایی های منجمد شده افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا است.

آقای آیده در گفت وگو با طلوع نیوز می گوید که اوضاع بشری در افغانستان وخیم است و برای رسیده گی به آن نیاز است تا پول های منجمد شده این کشور آزاد شود.

کای آیده، نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت:«باید انعطاف پذیری بزرگی از سوی غرب به ویژه  ایالات متحده امریکا وجود داشته باشد تا این که بخشی از این پول آزاد شود و برای رفاه مردم افغانستان بی درنگ استفاده شود.»

این دیپلومات کهنه کار، درگفت وگو با طلوع نیوز از امارت اسلامی می خواهد که برای جلب اعتماد جهانی به تعهدات اش از جمله بازگشایی مکتب های دخترانه عمل نماید.

کای آیده، نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، می گوید:«امیدوارم که ما در راه درست برای صحنه سازی های بازگشایی نظام آموزشی به گونه یی که گفتم برای دختران و پسران قرار بگیریم و فکر می کنم اشاره های در این باره دیده شده اند که‌ بسیار سازنده استند و باید دیده شود که با فرا رسیدن بهار چه رویدادهای رخ خواهند داد.»

پس از سقوط حکومت پیشین دختران بزرگ سال در بسیاری از ولایت ها از رفتن به مکتب محروم شده اند.

اما حکومت کنونی اعلام کرده است که  طرح بازگشایی مکتب های دخترانه از سوی وزارت معارف رو به تکمیل شدن است و در  بهار سال آینده تمامی مکتب های دخترانه بازگشایی خواهند شد.

خواست کای آیده برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان

این دیپلومات کهنه کار، درگفت وگو با طلوع نیوز از امارت اسلامی می خواهد که برای جلب اعتماد جهانی به تعهدات اش از جمله بازگشایی مکتب های دخترانه عمل نماید.

تصویر بندانگشتی

همزمان با سرنوشت نا روشن نزدیک به ده میلیارد دالر دارایی افغانستان در بانک های ایالات متحده امریکا کای آیده، نماینده پیشین سازمان ملل در افغانستان خواهان آزاد سازی دارایی های منجمد شده افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا است.

آقای آیده در گفت وگو با طلوع نیوز می گوید که اوضاع بشری در افغانستان وخیم است و برای رسیده گی به آن نیاز است تا پول های منجمد شده این کشور آزاد شود.

کای آیده، نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت:«باید انعطاف پذیری بزرگی از سوی غرب به ویژه  ایالات متحده امریکا وجود داشته باشد تا این که بخشی از این پول آزاد شود و برای رفاه مردم افغانستان بی درنگ استفاده شود.»

این دیپلومات کهنه کار، درگفت وگو با طلوع نیوز از امارت اسلامی می خواهد که برای جلب اعتماد جهانی به تعهدات اش از جمله بازگشایی مکتب های دخترانه عمل نماید.

کای آیده، نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، می گوید:«امیدوارم که ما در راه درست برای صحنه سازی های بازگشایی نظام آموزشی به گونه یی که گفتم برای دختران و پسران قرار بگیریم و فکر می کنم اشاره های در این باره دیده شده اند که‌ بسیار سازنده استند و باید دیده شود که با فرا رسیدن بهار چه رویدادهای رخ خواهند داد.»

پس از سقوط حکومت پیشین دختران بزرگ سال در بسیاری از ولایت ها از رفتن به مکتب محروم شده اند.

اما حکومت کنونی اعلام کرده است که  طرح بازگشایی مکتب های دخترانه از سوی وزارت معارف رو به تکمیل شدن است و در  بهار سال آینده تمامی مکتب های دخترانه بازگشایی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره