Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی گزارش سازمان ملل درباره هراس‌افگنان خارجی را رد کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه هشدار می دهد که شش ماه پس از سقوط «نظام جمهوری» زمینه مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن شبکه القاعده و جنگجویان آسیای میانه فراهم شده است.

این شورا نگران است که گروه های هراس افگن خارجی در افغانستان پس از برگشت دوباره امارت اسلامی به قدرت فعالیت آزادانه تر دارند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید می ورزد که هیچ نشانه یی از برداشتن گام های امارت اسلامی برای محدود ساختن فعالیت گروه های هراس افگن خارجی دیده نمی شود.

در همین حال یافته های این گزارش بیست و چهار صفحه یی نشان می دهند که عبدالله، پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده نزدیک به چهار ماه پیش برای دیدار با طالبان به افغانستان آمده است و نیز امین محمد الحق سام خان، کسی که مسوول هماهنگی امنیت اسامه بن لادن بود در اواخر ماه اگست به خانه اش در افغانستان برگشته است.

در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمده است:«یکی از کشورهای عضو گزارش کرده است که عبدالله فرزند اسامه بن لادن نیز در ماه اکتوبر گذشته برای دیدار با طالبان از افغانستان دیدن کرده است. کشورهای عضو نگران استند که طالبان در نهایت پناهگاه امن برای القاعده در افغانستان بدهند به شرطی که القاعده به تلاش های طالبان برای مشروعیت بین المللی زیان نرساند.»

اما امارت اسلامی این گزارش را بی بنیاد میداند. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هیچ سفری انجام نشده است و هیچ دید وبازدیدی با کسی نشده در این بخش.»

در این گزارش زنده بودن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده تا ماه جنوری سال ۲۰۲۱ تایید شده است اما گفته شده است که  اگر حالا زنده هم باشد از وضعیت جسمی بدی برخوردار است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد تعهد طالبان را برای مهار فعالیت هراس افگنان خارجی زیر پرسش می برد و می گوید:«هیچ نشانه یی وجود ندارد که طالبان گام های برای محدود کردن فعالیت جنگجویان گروه های هراس افگن خارجی برداشته باشند. برعکس این گروه ها  از آزادی بیشتر در مقایسه به سال های گذشته برخوردار شده اند.»

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، گفت: «تداوم بی ثباتی سیاسی و اقتصادی افغانستان سبب می‌شود تا زمینه فعالیت‌ گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی بیشتر از پیش مساعد شود.»

عبدالغفار کامیاب، آگاه مسایل سیاسی، می گوید: «در قسمت همچون گزارش‌ها بازنگری جدی صورت بگیرد و از بستن اتهام‌ها و مطالبی که مردم افغانستان و جهان را شوکه می‌سازد، دست برداشته شود.

امارت اسلامی با رد یافته های این گزارش می‌گوید که بربنیاد توافق نامه صلح دوحه به تعهد جلوگیری از استفاده شدن افغانستان در برابر کشورهای دیگر پابند است.

حافظ ضیاء احمد تکل، معاون دفتر سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «ادعای که در افغانستان فعالیت گروه های خارجی زیاد شده، را رد می کنیم. امارت اسلامی چنین گزارش‌های بی بنیاد را که اسناد و مدارک ندارند، به خیر افغانستان، منطقه و جهان نمی داند.

جامعه جهانی یکی از پیش شرط های اصلی به رسمیت شناختن امارت اسلامی را قطع روابط با گروه های هراس افگن خارجی از جمله شبکه القاعده اعلام کرده است.

امارت اسلامی گزارش سازمان ملل درباره هراس‌افگنان خارجی را رد کرد

جامعه جهانی یکی از پیش شرط های اصلی به رسمیت شناختن امارت اسلامی را قطع روابط با گروه های هراس افگن خارجی از جمله شبکه القاعده اعلام کرده است.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه هشدار می دهد که شش ماه پس از سقوط «نظام جمهوری» زمینه مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن شبکه القاعده و جنگجویان آسیای میانه فراهم شده است.

این شورا نگران است که گروه های هراس افگن خارجی در افغانستان پس از برگشت دوباره امارت اسلامی به قدرت فعالیت آزادانه تر دارند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید می ورزد که هیچ نشانه یی از برداشتن گام های امارت اسلامی برای محدود ساختن فعالیت گروه های هراس افگن خارجی دیده نمی شود.

در همین حال یافته های این گزارش بیست و چهار صفحه یی نشان می دهند که عبدالله، پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده نزدیک به چهار ماه پیش برای دیدار با طالبان به افغانستان آمده است و نیز امین محمد الحق سام خان، کسی که مسوول هماهنگی امنیت اسامه بن لادن بود در اواخر ماه اگست به خانه اش در افغانستان برگشته است.

در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمده است:«یکی از کشورهای عضو گزارش کرده است که عبدالله فرزند اسامه بن لادن نیز در ماه اکتوبر گذشته برای دیدار با طالبان از افغانستان دیدن کرده است. کشورهای عضو نگران استند که طالبان در نهایت پناهگاه امن برای القاعده در افغانستان بدهند به شرطی که القاعده به تلاش های طالبان برای مشروعیت بین المللی زیان نرساند.»

اما امارت اسلامی این گزارش را بی بنیاد میداند. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هیچ سفری انجام نشده است و هیچ دید وبازدیدی با کسی نشده در این بخش.»

در این گزارش زنده بودن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده تا ماه جنوری سال ۲۰۲۱ تایید شده است اما گفته شده است که  اگر حالا زنده هم باشد از وضعیت جسمی بدی برخوردار است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد تعهد طالبان را برای مهار فعالیت هراس افگنان خارجی زیر پرسش می برد و می گوید:«هیچ نشانه یی وجود ندارد که طالبان گام های برای محدود کردن فعالیت جنگجویان گروه های هراس افگن خارجی برداشته باشند. برعکس این گروه ها  از آزادی بیشتر در مقایسه به سال های گذشته برخوردار شده اند.»

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، گفت: «تداوم بی ثباتی سیاسی و اقتصادی افغانستان سبب می‌شود تا زمینه فعالیت‌ گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی بیشتر از پیش مساعد شود.»

عبدالغفار کامیاب، آگاه مسایل سیاسی، می گوید: «در قسمت همچون گزارش‌ها بازنگری جدی صورت بگیرد و از بستن اتهام‌ها و مطالبی که مردم افغانستان و جهان را شوکه می‌سازد، دست برداشته شود.

امارت اسلامی با رد یافته های این گزارش می‌گوید که بربنیاد توافق نامه صلح دوحه به تعهد جلوگیری از استفاده شدن افغانستان در برابر کشورهای دیگر پابند است.

حافظ ضیاء احمد تکل، معاون دفتر سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «ادعای که در افغانستان فعالیت گروه های خارجی زیاد شده، را رد می کنیم. امارت اسلامی چنین گزارش‌های بی بنیاد را که اسناد و مدارک ندارند، به خیر افغانستان، منطقه و جهان نمی داند.

جامعه جهانی یکی از پیش شرط های اصلی به رسمیت شناختن امارت اسلامی را قطع روابط با گروه های هراس افگن خارجی از جمله شبکه القاعده اعلام کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره