Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز فعالیت یک کارخانه تولید اکسیجن در خوست

یک کارخانه تولید اکسیجن به تازه‌گی در خوست گشایش یافته است. مسوولان این کارخانه تولید اکسیجن می‌گویند که این کارخانه در بیست و چهار ساعت قادر به تولید هشتاد بالون اکسیجن است.

این کارخانه در حالی با سرمایه گذاری سیزده میلیون افغانی از سوی یک بازرگان آغاز به فعالیت کرده که نزدیک به یک ماه پیش فعالیت‌ شفاخانه درمان بیماری کووید نزده در خوست به علت نبود اکسیجن متوقف شده بود.

محمد رحیم، مسوول کارخانه اکسیجن گفت: «پیش از ایجاد این کارخانه تمام اکسیجن از کابل به این ولایت آورده می‌شد، حالا که کارخانه اکسیجن در خوست ایجاد شد، اکثر افراد، شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها از این‌جا اکسیجن می‌برند.»

با این حال، مسوولان شماری از کارخانه‌ها در خوست می‌گویند که آنان با مشکلاتی نیز روبرو است. پرچوی‌های دوامدار برق، نبود پارک صنعتی و بلند بودن تعرفه‌های گمرکی مواد خام از عمده‌ترین مشکلاتی سد راه بازرگانان به شمار می‌روند.

گل زار علی، رییس اتاق معادن و صنایع خوست گفت: «مشکلات عمده فابریکه‌ها در ولایت خوست نبود برق و مواد خام می‌باشد و به همین دلیل اکثریت این کارخانه‌ها بسته شده‌اند.»

در همین حال، مقام‌های محلی خوست برخی از چالش‌ها را در برابر بازرگانان و سرمایه گذاران می‌پذیرند بر حل این چالش‌ها تاکید می‌کنند.

شبیر احمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست گفت: «ما با بعضی مشکلات مواجه استیم که آن را تمام جهان و ملت مشاهده می‌کند، اما مسوولین امارت اسلامی هیچ زمانی در حل این مشکلات بی توجه نیستند.»

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بیشتر از دو صد کارخانه کوچک، متوسط و بزرگ در ولایت خوست وجود دارند که فعالیت‌ بیشتر از پنجاه در صد این کارخانه‌ها پس از تحولات اخیر متوقف شده‌اند.

آغاز فعالیت یک کارخانه تولید اکسیجن در خوست

یک کارخانه تولید اکسیجن در خوست آغاز به فعالیت کرده است و روزانه تا هشتاد بالون اکسیجن تولید می‌کند.

تصویر بندانگشتی

یک کارخانه تولید اکسیجن به تازه‌گی در خوست گشایش یافته است. مسوولان این کارخانه تولید اکسیجن می‌گویند که این کارخانه در بیست و چهار ساعت قادر به تولید هشتاد بالون اکسیجن است.

این کارخانه در حالی با سرمایه گذاری سیزده میلیون افغانی از سوی یک بازرگان آغاز به فعالیت کرده که نزدیک به یک ماه پیش فعالیت‌ شفاخانه درمان بیماری کووید نزده در خوست به علت نبود اکسیجن متوقف شده بود.

محمد رحیم، مسوول کارخانه اکسیجن گفت: «پیش از ایجاد این کارخانه تمام اکسیجن از کابل به این ولایت آورده می‌شد، حالا که کارخانه اکسیجن در خوست ایجاد شد، اکثر افراد، شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها از این‌جا اکسیجن می‌برند.»

با این حال، مسوولان شماری از کارخانه‌ها در خوست می‌گویند که آنان با مشکلاتی نیز روبرو است. پرچوی‌های دوامدار برق، نبود پارک صنعتی و بلند بودن تعرفه‌های گمرکی مواد خام از عمده‌ترین مشکلاتی سد راه بازرگانان به شمار می‌روند.

گل زار علی، رییس اتاق معادن و صنایع خوست گفت: «مشکلات عمده فابریکه‌ها در ولایت خوست نبود برق و مواد خام می‌باشد و به همین دلیل اکثریت این کارخانه‌ها بسته شده‌اند.»

در همین حال، مقام‌های محلی خوست برخی از چالش‌ها را در برابر بازرگانان و سرمایه گذاران می‌پذیرند بر حل این چالش‌ها تاکید می‌کنند.

شبیر احمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست گفت: «ما با بعضی مشکلات مواجه استیم که آن را تمام جهان و ملت مشاهده می‌کند، اما مسوولین امارت اسلامی هیچ زمانی در حل این مشکلات بی توجه نیستند.»

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بیشتر از دو صد کارخانه کوچک، متوسط و بزرگ در ولایت خوست وجود دارند که فعالیت‌ بیشتر از پنجاه در صد این کارخانه‌ها پس از تحولات اخیر متوقف شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره