Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیرباران ده ها مهاجر افغان از سوی نیروهای امنیتی ایران

مقام های محلی نیمروز می گویند که در کمتر از شش ماه پسین نزدیک به صد تن از مهاجران افغانستان از سوی نیروهای امنیتی ایران تیرباران شده اند و جسدهای شان به افغانستان انتقال داده شده اند.

به گفته آنان این شهروندان افغانستان که می خواستند از راه های غیر قانونی به ایران بروند از سوی نظامیان این کشور آماج تیر اندازی قرار گرفته اند.

پیکر بی جان سهراب نوجوان شانزده ساله افغانستان تازه از ایران به هرات رسیده است.

به گفته نزدیکان این نوجوان او در شهر اصفهان مورد تیر اندازی سربازان ایرانی قرار گرفته است و جان باخته است. سهراب به گونه غیر قانونی برای پیدا کردن کار به ایران رفته بود.

میرویس، از نزدیکان سهراب، گفت: «سهراب جان می‌خواست برود به ایران که کار و غریبی کند؛ او می‌گفت بروم یک اندازه کار کنم که اینجا پدرم را کمک کنم.»

مصطفی، از نزدیکان سهراب، می گوید: «ده روز پیش یکبار به ایران رفته بود ولی او را رد مرز کرده بودند، دفعه دوم که رفته بود به نقطه مرزی ایران یعنی اصفهان رسیده بود.»

در همین حال غلام جیلانی شریفی، مدیر نرسنگ شفاخانه نیمروز، گفت: «به گفته پایوازهای مریضان، مریضان و زخمیان در سر مرز زده شده بودند که می‌خواستند به ایران بروند.»

باشنده گان ولایت نیمروز خواهان بررسی این موضوع از سوی حکومت سرپرست امارت اسلامی استند.

بسم الله سیرت، باشنده نیمروز، گفت: «کرامت انسانی افغان‌ها باید حفظ شود و بی‌حرمتی به آنها نشود و با حرمت دوباره رد مرز شوند.»

عبدالحکیم، باشنده نیمروز، می گوید: «به افغانان به عنوان بشر دیده نمی‌شود و بالای شان ظلم می‌کنند.»

از سوی هم برخی منابع در هرات می گویند که در ماه های پسین چندین جسد مرمی خورده از مرز اسلام قلعه وارد این ولایت شده اند.

به گفته مسوولان ریاست امور مهاجران و عودت کننده گان هرات در کمتر از شش ماه گذشته بیش از ۴۶۰ زخمی که مورد لت و کوب قرار گرفته اند از مرز اسلام قلعه، از ایران وارد افغانستان شده اند.

مولوی عبدالحی منیب، رییس امور مهاجران و عودت کننده گان هرات، گفت: «ما افرادی را هم داریم که آنان لت‌و‌کوب شده اند، دست و پاهای شان شکستانده شده اند.»

با این حال با تماس های فراوان کنسولگری ایران در هرات و سفارت این کشور در کابل حاضر به گفت وگو در این باره نشدند.

تیرباران ده ها مهاجر افغان از سوی نیروهای امنیتی ایران

به گفته مسوولان ریاست امور مهاجران و عودت کننده گان هرات در کمتر از شش ماه گذشته بیش از ۴۶۰ زخمی که مورد لت و کوب قرار گرفته اند از مرز اسلام قلعه، از ایران وارد افغانستان شده اند.

تصویر بندانگشتی

مقام های محلی نیمروز می گویند که در کمتر از شش ماه پسین نزدیک به صد تن از مهاجران افغانستان از سوی نیروهای امنیتی ایران تیرباران شده اند و جسدهای شان به افغانستان انتقال داده شده اند.

به گفته آنان این شهروندان افغانستان که می خواستند از راه های غیر قانونی به ایران بروند از سوی نظامیان این کشور آماج تیر اندازی قرار گرفته اند.

پیکر بی جان سهراب نوجوان شانزده ساله افغانستان تازه از ایران به هرات رسیده است.

به گفته نزدیکان این نوجوان او در شهر اصفهان مورد تیر اندازی سربازان ایرانی قرار گرفته است و جان باخته است. سهراب به گونه غیر قانونی برای پیدا کردن کار به ایران رفته بود.

میرویس، از نزدیکان سهراب، گفت: «سهراب جان می‌خواست برود به ایران که کار و غریبی کند؛ او می‌گفت بروم یک اندازه کار کنم که اینجا پدرم را کمک کنم.»

مصطفی، از نزدیکان سهراب، می گوید: «ده روز پیش یکبار به ایران رفته بود ولی او را رد مرز کرده بودند، دفعه دوم که رفته بود به نقطه مرزی ایران یعنی اصفهان رسیده بود.»

در همین حال غلام جیلانی شریفی، مدیر نرسنگ شفاخانه نیمروز، گفت: «به گفته پایوازهای مریضان، مریضان و زخمیان در سر مرز زده شده بودند که می‌خواستند به ایران بروند.»

باشنده گان ولایت نیمروز خواهان بررسی این موضوع از سوی حکومت سرپرست امارت اسلامی استند.

بسم الله سیرت، باشنده نیمروز، گفت: «کرامت انسانی افغان‌ها باید حفظ شود و بی‌حرمتی به آنها نشود و با حرمت دوباره رد مرز شوند.»

عبدالحکیم، باشنده نیمروز، می گوید: «به افغانان به عنوان بشر دیده نمی‌شود و بالای شان ظلم می‌کنند.»

از سوی هم برخی منابع در هرات می گویند که در ماه های پسین چندین جسد مرمی خورده از مرز اسلام قلعه وارد این ولایت شده اند.

به گفته مسوولان ریاست امور مهاجران و عودت کننده گان هرات در کمتر از شش ماه گذشته بیش از ۴۶۰ زخمی که مورد لت و کوب قرار گرفته اند از مرز اسلام قلعه، از ایران وارد افغانستان شده اند.

مولوی عبدالحی منیب، رییس امور مهاجران و عودت کننده گان هرات، گفت: «ما افرادی را هم داریم که آنان لت‌و‌کوب شده اند، دست و پاهای شان شکستانده شده اند.»

با این حال با تماس های فراوان کنسولگری ایران در هرات و سفارت این کشور در کابل حاضر به گفت وگو در این باره نشدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره