Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روسیه: موضوع به رسمیت شناختن به ایجاد حکومت فراگیر ربط دارد

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان موضوع به رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان را به ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در این کشور مشروط میسازد و می‎گوید که اعضای حکومت کنونی متعلق به یک جناح و همه طالبان اند.

آقای کابلوف در گفت‎وگو با تلویزیون "آر بی سی" این کشور یک بار دیگر می‎گوید که حکومت کنونی در کابل با شرایط جهانی به رسمیت شناخته شدن برابر نیست.

ضمیر کابلوف گفته است: «جامعه جهانی فهرستی از خواست‎ها دارد. نخست از همه، شمولیت قومی سیاسی حکومت طالبان، در حکومت نمایندگان اقوام دیگر نیز حضور دارند، اما همه‎گی از اعضای آن طالبان استند. دوم، ما انتظار داریم که طالبان به حقوق بنیادی بشری حرمت بگذارند، در گام نخست، ما در باره حقوق زنان برای کار و همچنان حقوق دیگر مدنی صحبت می‎کنیم.»

آقای کابلوف می‎افزاید که شرایط اقتصادی افغانستان به مراتب از آنچه در گزارش‌های سازمان ملل بازتاب یافته، وخیم‎تر است.

وی گفته است: «شرایط برای به رسمیت شناختن رسمی مقام‎های تازه افغانستان پس از پیشرفت قابل توجه در این موضوعات فراهم خواهد شد. اگر طالبان بخواهند در قدرت بمانند، باید شرایط عادی را برای اکثر شهروندان ایجاد کنند که بدون کمک‎های بشردوستانه و اقتصادی بین‎المللی غیرممکن است.»

خلیل الله واصل، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «طالبان می‎گویند که ما از همه اقوام و لایت‌ها در حکومت سرپرست خود داریم، پس این یک حکومت همه‎شمول است.»

اما کابل می‌گوید که تمامی شرایط برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را برآورده ساخته است. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «نطام کنونی که بجود آمده، پنج صد هزار از حکومت پیشین را جا داده که از تمام کشور است.»

حدود پنج ماه از ایجاد حکومت سرپرست در افغانستان می‎گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری نظام کنونی در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

روسیه: موضوع به رسمیت شناختن به ایجاد حکومت فراگیر ربط دارد

حدود پنج ماه از ایجاد حکومت سرپرست در افغانستان می‎گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری نظام کنونی در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

تصویر بندانگشتی

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان موضوع به رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان را به ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در این کشور مشروط میسازد و می‎گوید که اعضای حکومت کنونی متعلق به یک جناح و همه طالبان اند.

آقای کابلوف در گفت‎وگو با تلویزیون "آر بی سی" این کشور یک بار دیگر می‎گوید که حکومت کنونی در کابل با شرایط جهانی به رسمیت شناخته شدن برابر نیست.

ضمیر کابلوف گفته است: «جامعه جهانی فهرستی از خواست‎ها دارد. نخست از همه، شمولیت قومی سیاسی حکومت طالبان، در حکومت نمایندگان اقوام دیگر نیز حضور دارند، اما همه‎گی از اعضای آن طالبان استند. دوم، ما انتظار داریم که طالبان به حقوق بنیادی بشری حرمت بگذارند، در گام نخست، ما در باره حقوق زنان برای کار و همچنان حقوق دیگر مدنی صحبت می‎کنیم.»

آقای کابلوف می‎افزاید که شرایط اقتصادی افغانستان به مراتب از آنچه در گزارش‌های سازمان ملل بازتاب یافته، وخیم‎تر است.

وی گفته است: «شرایط برای به رسمیت شناختن رسمی مقام‎های تازه افغانستان پس از پیشرفت قابل توجه در این موضوعات فراهم خواهد شد. اگر طالبان بخواهند در قدرت بمانند، باید شرایط عادی را برای اکثر شهروندان ایجاد کنند که بدون کمک‎های بشردوستانه و اقتصادی بین‎المللی غیرممکن است.»

خلیل الله واصل، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «طالبان می‎گویند که ما از همه اقوام و لایت‌ها در حکومت سرپرست خود داریم، پس این یک حکومت همه‎شمول است.»

اما کابل می‌گوید که تمامی شرایط برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را برآورده ساخته است. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «نطام کنونی که بجود آمده، پنج صد هزار از حکومت پیشین را جا داده که از تمام کشور است.»

حدود پنج ماه از ایجاد حکومت سرپرست در افغانستان می‎گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری نظام کنونی در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره