Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جینوا کال: کمک بشری نمی‌تواند جلو بحران را در افغانستان بگیرد

جینوا کال اوضاع بشری را در افغانستان نگران کننده می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر پول نقد هرچه زودتر به افغانستان نرسد، میزان فقر و ناداری در این بیشترخواهد شد.

رییس این نهاد در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌گوید که کمک‌های بشری نمی‌توانند جلو بحران را در افغانستان بگیرند و نیاز است با فراهم شدن پول بیشتر اقتصاد این کشور به چرخش در آید.

الین دلیترو، رییس جینوا کال گفت: «ما به حیث یک نهاد بشری بر موضوعات سیاسی تبصره نمی‌کنیم. اما چیزی که ما همیشه به همه تمویل کننده‌گان می‌گویم این است که اگر پول به افغانستان ارسال نشود، اوضاع بشری بدتر شده  و افغانستان در آسیای میانه به لانه فقر و مصیبت تبدل خواهد شد که ازآن هیچ کشور سود نخواهد برد.»

اما نگرانی‌ها از بدترشدن اوضاع اقتصادی افغانستان با تصمیم اخیر جوبایدن در باره دارایی این کشور در بانک‌های ایالات متحده بیشتر شده اند.

چنانچه والستریت ژورنال گزارش می‌دهد که فرمان اجرایی جوبایدن در باره تقسیم هفت میلیارد دالر دارایی افغانستان به خانواده‌های قربانیان حمله‌های یازده‌هم سپتمبر و امور بشردوستانه ضربه دیگری به اقتصاد رو به سقوط این کشور است.

این روزنامه می‌افزاید: «حکومت امریکا می‌خواهد که پول  منجمد شده افغانستان را آزاد کند، اما به گفته بانک‌داران و اقتصاد دانان افغان و امدادگران جهانی، تصمیم اداره بایدن برای مصادره ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان، بحران اقتصادی ویرانگر افغانستان را عمیق‌تر می‌کند.»

همزمان سفیر پیشین کانادا در افغانستان در تویتی از فرمان رییس جمهور بایدن انتقاد می‌کند و می‌گوید حمله‌های یازده‌هم سپتمبردر کراچی پاکستان برنامه‌ریزی شده بودند و پاکستان باید به بسته‌گان قربانیان آن حمله‌ها غرامت بپردازد.

ارزیابی‌های نهادهای جهانی نشان می‌دهند که قطع کمک‌های جهانی با سقوط نظام جمهوری در افغانستان و وضع تحریم‌ها بر کابل، این کشور را در پرتگاه سقوط کامل اقتصادی قرار داده است.

جینوا کال: کمک بشری نمی‌تواند جلو بحران را در افغانستان بگیرد

جینوا کال یک هفته پس از میزبانی نشستی در باره افغانستان، اکنون اوضاع این کشور را نگران کننده می‌داند.

تصویر بندانگشتی

جینوا کال اوضاع بشری را در افغانستان نگران کننده می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر پول نقد هرچه زودتر به افغانستان نرسد، میزان فقر و ناداری در این بیشترخواهد شد.

رییس این نهاد در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌گوید که کمک‌های بشری نمی‌توانند جلو بحران را در افغانستان بگیرند و نیاز است با فراهم شدن پول بیشتر اقتصاد این کشور به چرخش در آید.

الین دلیترو، رییس جینوا کال گفت: «ما به حیث یک نهاد بشری بر موضوعات سیاسی تبصره نمی‌کنیم. اما چیزی که ما همیشه به همه تمویل کننده‌گان می‌گویم این است که اگر پول به افغانستان ارسال نشود، اوضاع بشری بدتر شده  و افغانستان در آسیای میانه به لانه فقر و مصیبت تبدل خواهد شد که ازآن هیچ کشور سود نخواهد برد.»

اما نگرانی‌ها از بدترشدن اوضاع اقتصادی افغانستان با تصمیم اخیر جوبایدن در باره دارایی این کشور در بانک‌های ایالات متحده بیشتر شده اند.

چنانچه والستریت ژورنال گزارش می‌دهد که فرمان اجرایی جوبایدن در باره تقسیم هفت میلیارد دالر دارایی افغانستان به خانواده‌های قربانیان حمله‌های یازده‌هم سپتمبر و امور بشردوستانه ضربه دیگری به اقتصاد رو به سقوط این کشور است.

این روزنامه می‌افزاید: «حکومت امریکا می‌خواهد که پول  منجمد شده افغانستان را آزاد کند، اما به گفته بانک‌داران و اقتصاد دانان افغان و امدادگران جهانی، تصمیم اداره بایدن برای مصادره ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان، بحران اقتصادی ویرانگر افغانستان را عمیق‌تر می‌کند.»

همزمان سفیر پیشین کانادا در افغانستان در تویتی از فرمان رییس جمهور بایدن انتقاد می‌کند و می‌گوید حمله‌های یازده‌هم سپتمبردر کراچی پاکستان برنامه‌ریزی شده بودند و پاکستان باید به بسته‌گان قربانیان آن حمله‌ها غرامت بپردازد.

ارزیابی‌های نهادهای جهانی نشان می‌دهند که قطع کمک‌های جهانی با سقوط نظام جمهوری در افغانستان و وضع تحریم‌ها بر کابل، این کشور را در پرتگاه سقوط کامل اقتصادی قرار داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره