Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیرون ساختن ۱۱۰ تن از نیروهای زیر سن از صفوف امارت اسلامی

رییس کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی می‌گوید که از آغاز روند تصفیه تا کنون یکصد و ده تن از نیروهای زیرسن را از صفوف امارت اسلامی بیرون ساخته اند.

لطیف الله حکیمی، بر ادامه آوردن اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی تاکید می‌ ورزد و می‌افزاید کسانی که شرایط حضور در این نیروها را نداشته باشند شناسایی و اخراج خواهند شد.

تا کنون شمار کسانی که از صفوف نیروهای امنیتی اخراج شده اند به چهار هزار و سه صد تن می‌رسد.

لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «کسانی که ریش نداشته باشند ولو اگر عمر شان بیشتر از بیست سال باشد، ما آنها را از صفوف نیروهای امنیتی خارج می کنیم و آنان را در صفوف جا نمی دهیم.»

همزمان با این معاون تحقیقات و سمع شکایات وزارت دفاع میگوید که حضور افراد زیر سن در ارتش پذیرفتنی نیست.

مولوی صبغت الله لطیفی، معاون تحقیقات وسمع شکایات وزارت دفاع، می گوید: «بر اساس لایحه رهبری تصفیه صفوف، افراد نامطلوب و زیر سن باشند در صفوف نیروهای امنیتی جا ندارد.»

لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «تا امروز ۴۳۰۰ تن از تمام ولایت های افغانستان از صفوف نیروهای امارت اسلامی اخراج شده اند و این سلسله تقریبا به پایان خود نزدیک شده است.»

در همین حال شماری از نظامیان پیشین بر این باور استند که نیروهای امنیتی به اصلاحات بیشتر نیاز دارند.

مرزا محمد یارمند، آگاه مسایل نظامی، گفت: «در قوانین جلب و جذب اردو، پولیس و امنیت ملی، جذب افراد زیر سن کاملا ممنوع است، چون طالبان تازه وارد شده اند، این نیاز است که اینها خود را شامل قوانین، پلان و پالیسی بسازند.»

این در حالیست که پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد«یونیسف» از حضور افراد زیر سن در صفوف نیروهای حکومت سرپرست امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

بیرون ساختن ۱۱۰ تن از نیروهای زیر سن از صفوف امارت اسلامی

در همین حال شماری از نظامیان پیشین بر این باور استند که نیروهای امنیتی به اصلاحات بیشتر نیاز دارند.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی می‌گوید که از آغاز روند تصفیه تا کنون یکصد و ده تن از نیروهای زیرسن را از صفوف امارت اسلامی بیرون ساخته اند.

لطیف الله حکیمی، بر ادامه آوردن اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی تاکید می‌ ورزد و می‌افزاید کسانی که شرایط حضور در این نیروها را نداشته باشند شناسایی و اخراج خواهند شد.

تا کنون شمار کسانی که از صفوف نیروهای امنیتی اخراج شده اند به چهار هزار و سه صد تن می‌رسد.

لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «کسانی که ریش نداشته باشند ولو اگر عمر شان بیشتر از بیست سال باشد، ما آنها را از صفوف نیروهای امنیتی خارج می کنیم و آنان را در صفوف جا نمی دهیم.»

همزمان با این معاون تحقیقات و سمع شکایات وزارت دفاع میگوید که حضور افراد زیر سن در ارتش پذیرفتنی نیست.

مولوی صبغت الله لطیفی، معاون تحقیقات وسمع شکایات وزارت دفاع، می گوید: «بر اساس لایحه رهبری تصفیه صفوف، افراد نامطلوب و زیر سن باشند در صفوف نیروهای امنیتی جا ندارد.»

لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «تا امروز ۴۳۰۰ تن از تمام ولایت های افغانستان از صفوف نیروهای امارت اسلامی اخراج شده اند و این سلسله تقریبا به پایان خود نزدیک شده است.»

در همین حال شماری از نظامیان پیشین بر این باور استند که نیروهای امنیتی به اصلاحات بیشتر نیاز دارند.

مرزا محمد یارمند، آگاه مسایل نظامی، گفت: «در قوانین جلب و جذب اردو، پولیس و امنیت ملی، جذب افراد زیر سن کاملا ممنوع است، چون طالبان تازه وارد شده اند، این نیاز است که اینها خود را شامل قوانین، پلان و پالیسی بسازند.»

این در حالیست که پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد«یونیسف» از حضور افراد زیر سن در صفوف نیروهای حکومت سرپرست امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره