Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از سرگیری فعالیت‌ سه بخش در سیلوی مرکزی

مسوولان در سیلوی کابل می‌گویند که این سیلو در بخش‌های ذخیره گندم، آسیاب گندم و تولید نان فعالیت‌اش را به گونه عادی از سرگرفته است و انتظار می‌رود این تصدی سالانه حدود ۳۵ میلیون افغانی به حکومت درآمد داشته باشد.

خیال محمد، مسوول سیلوی مرکزی گفت: «روتی است که ۴۰۰ گرام وزن دارد که به ۲۹ افغانی به بازار عرضه می‌شود و نان سیلو ۲۰۰ گرام است که به قیمت ۱۰ افغانی به بازار عرضه می‌شود.»

در همین حال، شماری از کارمندان سیلو از آغاز دوباره کارهای شان استقبال می‌کنند و خواهان توجه بیشتر حکومت به این تصدی اند.

مرتضی، کارمند سلیوی مرکزی گفت: «کارهای که قبلا متوقف شده بود، امروز دوباره از سرگرفته شده است و فابریکات ما دوباره فعال می‌شود.»

محمد شعیب میرعلی خيل، یکی دیگر از کارمندان سیلوی مرکزی، گفت: «مشکل ما این است که پرسونل و تشکیل ما کم است.»

اگرچه سیلو به گونه وقفه‌یی در گذشته نیز فعالیت داشت، اما پس از ترمیم نسبی ماشین‌های آن حالا قادر به فعالیت منظم و دوامدار شده است. به گفته مسوولان سیلوی مرکزی در این تصدی صدها تن در گذشته کار می‌کردند که چهل درصد آنان را بانوان تشکیل می‌داد، اما شمار آنان حالا به شش تن کاهش یافته است.

احمد ذکریا، معاون فنی تولیدی سیلوی مرکزی گفت: «در هر فابریکه ما حدود بیشتر از ۵۰۰ نفر کارگر داشت که حدود ۴۰ فیصد آن را خانم‌ها تشکیل می‌داد و فعلن شش تن از خانم‌ها همرا ما وظیفه اجرا می‌کنند.»

احتمال می‌رود دو تصدی دیگر در ولایت‌های کندهار و هرات نیز دوباره فعال گردند.

در سیلوی مرکزی عواید اساسی و غیراساسی وجود دارد که سالانه عواید اساسی به ۲۵۰ میلیون افغانی می‌رسد و عواید غیراساسی به ۱۲ میلیون افغانی می‌رسد، به گفته مسوولان، آنان سالانه حدود ۳۵ میلیون افغانی را به دولت تحویل می‌دهند و سالانه ۸ میلیون افغانی عواید خالص شان می‌باشد.

سیلوی مرکزی در کابل در سال ۱۳۳۵ در بخش‌های ذخیره گندم، آسیاب گندم و پخت و پز برای نخستین بار به فعالیت آغاز کرد.

از سرگیری فعالیت‌ سه بخش در سیلوی مرکزی

سیلوی مرکزی در کابل در سال ۱۳۳۵ در بخش‌های ذخیره گندم، آسیاب گندم و پخت و پز برای نخستین بار به فعالیت آغاز کرد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در سیلوی کابل می‌گویند که این سیلو در بخش‌های ذخیره گندم، آسیاب گندم و تولید نان فعالیت‌اش را به گونه عادی از سرگرفته است و انتظار می‌رود این تصدی سالانه حدود ۳۵ میلیون افغانی به حکومت درآمد داشته باشد.

خیال محمد، مسوول سیلوی مرکزی گفت: «روتی است که ۴۰۰ گرام وزن دارد که به ۲۹ افغانی به بازار عرضه می‌شود و نان سیلو ۲۰۰ گرام است که به قیمت ۱۰ افغانی به بازار عرضه می‌شود.»

در همین حال، شماری از کارمندان سیلو از آغاز دوباره کارهای شان استقبال می‌کنند و خواهان توجه بیشتر حکومت به این تصدی اند.

مرتضی، کارمند سلیوی مرکزی گفت: «کارهای که قبلا متوقف شده بود، امروز دوباره از سرگرفته شده است و فابریکات ما دوباره فعال می‌شود.»

محمد شعیب میرعلی خيل، یکی دیگر از کارمندان سیلوی مرکزی، گفت: «مشکل ما این است که پرسونل و تشکیل ما کم است.»

اگرچه سیلو به گونه وقفه‌یی در گذشته نیز فعالیت داشت، اما پس از ترمیم نسبی ماشین‌های آن حالا قادر به فعالیت منظم و دوامدار شده است. به گفته مسوولان سیلوی مرکزی در این تصدی صدها تن در گذشته کار می‌کردند که چهل درصد آنان را بانوان تشکیل می‌داد، اما شمار آنان حالا به شش تن کاهش یافته است.

احمد ذکریا، معاون فنی تولیدی سیلوی مرکزی گفت: «در هر فابریکه ما حدود بیشتر از ۵۰۰ نفر کارگر داشت که حدود ۴۰ فیصد آن را خانم‌ها تشکیل می‌داد و فعلن شش تن از خانم‌ها همرا ما وظیفه اجرا می‌کنند.»

احتمال می‌رود دو تصدی دیگر در ولایت‌های کندهار و هرات نیز دوباره فعال گردند.

در سیلوی مرکزی عواید اساسی و غیراساسی وجود دارد که سالانه عواید اساسی به ۲۵۰ میلیون افغانی می‌رسد و عواید غیراساسی به ۱۲ میلیون افغانی می‌رسد، به گفته مسوولان، آنان سالانه حدود ۳۵ میلیون افغانی را به دولت تحویل می‌دهند و سالانه ۸ میلیون افغانی عواید خالص شان می‌باشد.

سیلوی مرکزی در کابل در سال ۱۳۳۵ در بخش‌های ذخیره گندم، آسیاب گندم و پخت و پز برای نخستین بار به فعالیت آغاز کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره