Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برادر یک فرمانده واحد ویژه پولیس: از سوی نیروهای ا.ا شکنجه شده‌ام

نورالله،‌ برادر حبیب الله آبشار فرمانده واحد ویژه پولیس ولایت خوست در حکومت پیشین، ادعا دارد که از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت و شکنجه شده است.

نورالله می‌گوید که پس از زندانی شدن، به این ضمانت رها شده است که برادراش را در جریان چهار روز به حوزه سوم امنیتی خوست حاضر نماید. وی به طلوع‌نیوز گفت: «چشم‌هایم را بسته بودند، شکنجه کردند، لت کردند به ضمانت رهایم کردند و چهار روز وقت داده اند.»

نورالله ادعا دارد که به ضمانت رها شده و برایش چهار روز مهلت داده شده است تا برادرش را به این حوزه حاضر نماید. او می‌گوید: «گفته اند تا چهار روز موتر و نفر را برای ما پیدا کن. فردا چهار روز تکمیل می‌شود، خدا می‌داند که آنان با من چی خواهند کرد.»

سبحان الله مصباح، حقوق دان در این باره چنین می‌گوید: «از لحاظ حقوقی و شرعی، جرم یک عمل شخصی است که فقط متهم به جرم در مطابقت با قوانین نافذه افغانستان تحت تعقیب عدلی و فضایی قرار گرفته می‌تواند.»

نورالله برای حل مشکل‌اش دست به دامان بزرگان اقوام خوست شده است. محمد جان، بزرگ قوم در این باره گفت: «در زندگی من یازده رژیم آمده و رفته است. در این رژیم‌ها همه‌گی کار کرده است. عفو عمومی که اعلام شده، ما طرفدار آن استیم.»

اما فرمانده امنیه خوست از بازداشت و لت‌وکوب نورالله در حوزه سوم امنیتی این ولایت ابراز بی‌خبری می‌کند.

محبوب شاه قانت،‌ فرمانده امنیه خوست گفت: «من این شخص را نمی‌شناسم و حبیب الله آبشار را همی نمی‌شناسم که در کدام ارگان بود و چی کار می‌کرد. من تا حال در جریان نیستم که این کار شده یا خیر.»

پس ازسقوط نظام جمهوریت رهبر امارت اسلامی فرمان عفو عمومی نیروهای حکومت پیشین را صادر کرد. اما هر از گاهی از پیگرد، بازداشت و حتا شکنجه و قتل برخی از نظامیان پیشین و اعضای خانواده آنان گزارش‌هایی پخش می‌شوند.

برادر یک فرمانده واحد ویژه پولیس: از سوی نیروهای ا.ا شکنجه شده‌ام

فرمانده امنیه ولایت خوست اما می‌گوید که از بازداشت و لت‌وکوب نورالله چیزی نمی‌داند.

تصویر بندانگشتی

نورالله،‌ برادر حبیب الله آبشار فرمانده واحد ویژه پولیس ولایت خوست در حکومت پیشین، ادعا دارد که از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت و شکنجه شده است.

نورالله می‌گوید که پس از زندانی شدن، به این ضمانت رها شده است که برادراش را در جریان چهار روز به حوزه سوم امنیتی خوست حاضر نماید. وی به طلوع‌نیوز گفت: «چشم‌هایم را بسته بودند، شکنجه کردند، لت کردند به ضمانت رهایم کردند و چهار روز وقت داده اند.»

نورالله ادعا دارد که به ضمانت رها شده و برایش چهار روز مهلت داده شده است تا برادرش را به این حوزه حاضر نماید. او می‌گوید: «گفته اند تا چهار روز موتر و نفر را برای ما پیدا کن. فردا چهار روز تکمیل می‌شود، خدا می‌داند که آنان با من چی خواهند کرد.»

سبحان الله مصباح، حقوق دان در این باره چنین می‌گوید: «از لحاظ حقوقی و شرعی، جرم یک عمل شخصی است که فقط متهم به جرم در مطابقت با قوانین نافذه افغانستان تحت تعقیب عدلی و فضایی قرار گرفته می‌تواند.»

نورالله برای حل مشکل‌اش دست به دامان بزرگان اقوام خوست شده است. محمد جان، بزرگ قوم در این باره گفت: «در زندگی من یازده رژیم آمده و رفته است. در این رژیم‌ها همه‌گی کار کرده است. عفو عمومی که اعلام شده، ما طرفدار آن استیم.»

اما فرمانده امنیه خوست از بازداشت و لت‌وکوب نورالله در حوزه سوم امنیتی این ولایت ابراز بی‌خبری می‌کند.

محبوب شاه قانت،‌ فرمانده امنیه خوست گفت: «من این شخص را نمی‌شناسم و حبیب الله آبشار را همی نمی‌شناسم که در کدام ارگان بود و چی کار می‌کرد. من تا حال در جریان نیستم که این کار شده یا خیر.»

پس ازسقوط نظام جمهوریت رهبر امارت اسلامی فرمان عفو عمومی نیروهای حکومت پیشین را صادر کرد. اما هر از گاهی از پیگرد، بازداشت و حتا شکنجه و قتل برخی از نظامیان پیشین و اعضای خانواده آنان گزارش‌هایی پخش می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره