Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکیمی: نزدیک به ۴۵۰۰ تن از افراد نامطلوب از صفوف نیروها خارج شدند

لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف امروز در نشستی در کابل از دستاوردهای این کمیسیون یاد کرد و گفت که تاکنون نزدیک به چهار هزار و پنج صد تن از افراد نا مطلوب از صفوف نیروهای امنیتی اخراج شده‌اند.
کمیسیون تصفیه صفوف پس از نزدیک به شش ماه کار و فعالیت، از این پس در چارچوب کمیسیون امور امنیتی که متشکل از وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست عمومی استخبارات است به کارش  ادامه خواهد داد.

تاکنون این کمیسیون ۴۳۵۰ تن از افراد نامطلوب و ۱۳۵ تن از افراد زیر سن را در صفوف نیروهای امنیتی شناسایی و اخراج کرده است.

لطیف حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف گفت: «کسانی که جرایم پیشه بودند، آنها را اخراج کردیم. اما کسی تضمین کرده نمی‌تواند که کسی در صفوف داخل نمی‌شود و یا مردم را اذیت نمی‌کنند، و این مسایل مربوط کمیسیون امور امنیتی که تشکیل شده است، می شود.»

آقای حکیمی می‌گوید که وزارت دفاع ملی بخش زیادی از جنگ افزارهای برجا مانده از حکومت پیشین را ثبت کرده است.

حکیمی گفت؛ «تا امروز دست‌کم سه صد هزار میل اسلحه سبک راجستر شده و در حدود بیست وشش هزار میل اسلحه سنگین و همچنان شصت ویک هزار عراده جات نظامی برای ما مانده و هشتاد یک فروند هیلوکپتر نظامی.» 

از سوی دیگر، یک فرمانده بلند پایه نیروهای مرزی در این نشست تنش‌ها را در امتداد خط دیورند جدی نمی‌داند اما تاکید می‌ورزد که این خط به رسمیت شناخته نخواهد شد.

مولوی شیرمحمد شریف، فرمانده نیروهای مرزی گفت: «ما تعهد و معاهده داریم همرای دنیا و همسایه‌ها، ما نمی‌خواهیم که با همسایگان برخورد کنیم و در کوشش استیم که این فضیه‌ها را از طریق دپلوماسی حل کنیم.»

این در حالیست که پس از تنش‌های برخاسته به علت حصارکشی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، یک هیأت بلند پایه پاکستانی سه هفته پیش از کابل دیدار کرد.

حکیمی: نزدیک به ۴۵۰۰ تن از افراد نامطلوب از صفوف نیروها خارج شدند

مسوولان می‌گویند که قرار است کمیسیون تصفیه صفوف به کمیسیون امور امنیتی مدغم شود.

تصویر بندانگشتی

لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف امروز در نشستی در کابل از دستاوردهای این کمیسیون یاد کرد و گفت که تاکنون نزدیک به چهار هزار و پنج صد تن از افراد نا مطلوب از صفوف نیروهای امنیتی اخراج شده‌اند.
کمیسیون تصفیه صفوف پس از نزدیک به شش ماه کار و فعالیت، از این پس در چارچوب کمیسیون امور امنیتی که متشکل از وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست عمومی استخبارات است به کارش  ادامه خواهد داد.

تاکنون این کمیسیون ۴۳۵۰ تن از افراد نامطلوب و ۱۳۵ تن از افراد زیر سن را در صفوف نیروهای امنیتی شناسایی و اخراج کرده است.

لطیف حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف گفت: «کسانی که جرایم پیشه بودند، آنها را اخراج کردیم. اما کسی تضمین کرده نمی‌تواند که کسی در صفوف داخل نمی‌شود و یا مردم را اذیت نمی‌کنند، و این مسایل مربوط کمیسیون امور امنیتی که تشکیل شده است، می شود.»

آقای حکیمی می‌گوید که وزارت دفاع ملی بخش زیادی از جنگ افزارهای برجا مانده از حکومت پیشین را ثبت کرده است.

حکیمی گفت؛ «تا امروز دست‌کم سه صد هزار میل اسلحه سبک راجستر شده و در حدود بیست وشش هزار میل اسلحه سنگین و همچنان شصت ویک هزار عراده جات نظامی برای ما مانده و هشتاد یک فروند هیلوکپتر نظامی.» 

از سوی دیگر، یک فرمانده بلند پایه نیروهای مرزی در این نشست تنش‌ها را در امتداد خط دیورند جدی نمی‌داند اما تاکید می‌ورزد که این خط به رسمیت شناخته نخواهد شد.

مولوی شیرمحمد شریف، فرمانده نیروهای مرزی گفت: «ما تعهد و معاهده داریم همرای دنیا و همسایه‌ها، ما نمی‌خواهیم که با همسایگان برخورد کنیم و در کوشش استیم که این فضیه‌ها را از طریق دپلوماسی حل کنیم.»

این در حالیست که پس از تنش‌های برخاسته به علت حصارکشی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، یک هیأت بلند پایه پاکستانی سه هفته پیش از کابل دیدار کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره