Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از چالش‌های اقتصادی فراراه رسانه‌ها در کشور

فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان وضع مالی رسانه‌ها را در کشور نگران کننده می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر به چالش اقتصادی رسانه‌ها هرچه زودتر توجه نشود، هیچ رسانه‌یی تا حدود شش ماه دیگر در کشور فعال نخواهد بود.

مسوولان این فدراسیون روز گذشته در نشستی در کابل گفتند که پس از تحولات سیاسی پسین، رسانه‌ها در مقایسه به هر بخش دیگر آسیب پذیرتر بوده اند.

حجت الله مجددی، عضو فدراسیون رسانه‌ها و ژورنالیستان گفت: «امروز ما از اینکه از آن‌ها استفاده  کرده نمی‌توانیم، رسانه‌ها بسته شده. آن‌ها به کسب‌ها و کارهای دیگری رو آورده اند و تعدادی از خبرنگاران استند که همین فضای کسب و کار دیگری هم برای شان مساعد نیست. آنان متاسفانه در مشکل قرار دارند و نمی‌توانند پنج تا نان در آخر روز به فامیل  خود ببرند.»

این فدراسیون در اعلامیه‌یی از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد تا فعالیت کمیته رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی را از سر گیرد و در زمینه دسترسی به اطلاعات با خبرنگاران همکاری نماید.

در اعلامیه هشدار داده شده است که هرگاه به چالش‌های مالی و مشکل دسترسی به اطلاعات رسیده‌گی نشود، تمامی رسانه‌ها از فعالیت باز خواهند ماند.

دیندار امرخیل، عضو فدراسیون رسانه‌ها و ژورنالیستان گفت: «از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار پیگیری جهت کاهش بهای صرفیه بلند وضع شده برق در سال‌های قبلی با شرکت برشنا شده و نیز مالیات وضع شده دوره‌های قبل امارت اسلامی را مورد عفو قرار دهند.»

با این حال شماری از خبرنگارانی که در این نشست شرکت کردند با ابراز نگرانی از وضیعت بد اقتصادی از نهادهای حامی خبرنگاران می‌خواهند که در همکاری با خبرنگاران صادق باشند.

مینه حبیب، خبرنگار گفت: «اگر این پول‌ها درست مدیریت می‌شد، هیچ‌گاه خبرنگار امروز در بحران اقتصادی و همین مشکلات اقتصادی قرار نمی‌گرفت. بسیاری از رسانه‌ها کار شان متوقف نمی‌شد.»

احد تنها، خبرنگار گفت: «نهادهای حمایت از رسانه‌ها که آمدند یک فدراسیون را ایجاد کردند، این‌ها باید تضمین بدهند که در آینده مثل نهادهای سابق که خوردند و حیف و میل کردند و در زمینه انتقال هم همو خویش و اقوام خود را انتقال دادند بدبختانه که باز تکرار همو فاجعه نباشد.»

به گفته مسوولان فدراسیون رسانه‌ها و ژورنالیستان در نشستی که آنان با مقام‌های یوناما داشته اند، این مقام‌ها وعده سپردند تا رسانه‌ها و خبرنگاران نیز از کمک شش صد میلیون دالری اتحادیه اروپا بهره‌مند خواهند شد.

حفیظ الله بارکزی، عضو رهبری فدراسیون رسانه‌ها و ژورنالیستان گفت: «در نشستی که با یوناما داشتیم که چگونه با مشکلات بخش اقتصادی رسانه‌ها به پای ایستاد شویم که خوشبختانه مسئول یوناما البته یک چهار ماه یا سه ماه قبل وعده کردند  که  ۶۰۰ میلیون دالری که اتحادیه اروپا فعلا می‌خواهد به مردم افغانستان  کمک کند و ما در اسکیجول البته برنامه خود رسانه و ژورنالیست‌ها را می‌گیریم.»

در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که برای حل چالش‌ها در برابر رسانه‌ها در کشور کار خواهد کرد.

عبدالحق عماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «ما و شما باید فقط شش ماه صبر و استقامت کنیم، فقط شش ماه. ما از این بحران بیرون می‌شویم، بیبینید وطن بالای ما حق دارد وطن مادر است.»

تا پیش از سقوط نظام جمهوری در کشور شش صد و بیست و سه رسانه در کشور فعال بودند، اما برخی از نهادها گزارش داده اند که از این میان سه صد و هژده رسانه در شش ماه گذشته از فعالیت باز مانده اند. 

 

نگرانی‌ها از چالش‌های اقتصادی فراراه رسانه‌ها در کشور

مسوولان این فدراسیون روز گذشته در نشستی در کابل گفتند که پس از تحولات سیاسی پسین، رسانه‌ها در مقایسه به هر بخش دیگر آسیب پذیرتر بوده اند.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان وضع مالی رسانه‌ها را در کشور نگران کننده می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر به چالش اقتصادی رسانه‌ها هرچه زودتر توجه نشود، هیچ رسانه‌یی تا حدود شش ماه دیگر در کشور فعال نخواهد بود.

مسوولان این فدراسیون روز گذشته در نشستی در کابل گفتند که پس از تحولات سیاسی پسین، رسانه‌ها در مقایسه به هر بخش دیگر آسیب پذیرتر بوده اند.

حجت الله مجددی، عضو فدراسیون رسانه‌ها و ژورنالیستان گفت: «امروز ما از اینکه از آن‌ها استفاده  کرده نمی‌توانیم، رسانه‌ها بسته شده. آن‌ها به کسب‌ها و کارهای دیگری رو آورده اند و تعدادی از خبرنگاران استند که همین فضای کسب و کار دیگری هم برای شان مساعد نیست. آنان متاسفانه در مشکل قرار دارند و نمی‌توانند پنج تا نان در آخر روز به فامیل  خود ببرند.»

این فدراسیون در اعلامیه‌یی از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد تا فعالیت کمیته رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی را از سر گیرد و در زمینه دسترسی به اطلاعات با خبرنگاران همکاری نماید.

در اعلامیه هشدار داده شده است که هرگاه به چالش‌های مالی و مشکل دسترسی به اطلاعات رسیده‌گی نشود، تمامی رسانه‌ها از فعالیت باز خواهند ماند.

دیندار امرخیل، عضو فدراسیون رسانه‌ها و ژورنالیستان گفت: «از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار پیگیری جهت کاهش بهای صرفیه بلند وضع شده برق در سال‌های قبلی با شرکت برشنا شده و نیز مالیات وضع شده دوره‌های قبل امارت اسلامی را مورد عفو قرار دهند.»

با این حال شماری از خبرنگارانی که در این نشست شرکت کردند با ابراز نگرانی از وضیعت بد اقتصادی از نهادهای حامی خبرنگاران می‌خواهند که در همکاری با خبرنگاران صادق باشند.

مینه حبیب، خبرنگار گفت: «اگر این پول‌ها درست مدیریت می‌شد، هیچ‌گاه خبرنگار امروز در بحران اقتصادی و همین مشکلات اقتصادی قرار نمی‌گرفت. بسیاری از رسانه‌ها کار شان متوقف نمی‌شد.»

احد تنها، خبرنگار گفت: «نهادهای حمایت از رسانه‌ها که آمدند یک فدراسیون را ایجاد کردند، این‌ها باید تضمین بدهند که در آینده مثل نهادهای سابق که خوردند و حیف و میل کردند و در زمینه انتقال هم همو خویش و اقوام خود را انتقال دادند بدبختانه که باز تکرار همو فاجعه نباشد.»

به گفته مسوولان فدراسیون رسانه‌ها و ژورنالیستان در نشستی که آنان با مقام‌های یوناما داشته اند، این مقام‌ها وعده سپردند تا رسانه‌ها و خبرنگاران نیز از کمک شش صد میلیون دالری اتحادیه اروپا بهره‌مند خواهند شد.

حفیظ الله بارکزی، عضو رهبری فدراسیون رسانه‌ها و ژورنالیستان گفت: «در نشستی که با یوناما داشتیم که چگونه با مشکلات بخش اقتصادی رسانه‌ها به پای ایستاد شویم که خوشبختانه مسئول یوناما البته یک چهار ماه یا سه ماه قبل وعده کردند  که  ۶۰۰ میلیون دالری که اتحادیه اروپا فعلا می‌خواهد به مردم افغانستان  کمک کند و ما در اسکیجول البته برنامه خود رسانه و ژورنالیست‌ها را می‌گیریم.»

در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که برای حل چالش‌ها در برابر رسانه‌ها در کشور کار خواهد کرد.

عبدالحق عماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «ما و شما باید فقط شش ماه صبر و استقامت کنیم، فقط شش ماه. ما از این بحران بیرون می‌شویم، بیبینید وطن بالای ما حق دارد وطن مادر است.»

تا پیش از سقوط نظام جمهوری در کشور شش صد و بیست و سه رسانه در کشور فعال بودند، اما برخی از نهادها گزارش داده اند که از این میان سه صد و هژده رسانه در شش ماه گذشته از فعالیت باز مانده اند. 

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره