Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امارت اسلامی خواهان خویشتن داری طرف های جنگ اوکرایین شد

یک روز پس از آغاز حمله نظامی روسیه بر اوکرایین، امارت اسلامی خواهان حل تنش ها میان مسکو و کی یف از راه گفت وگوهای دیپلوماتیک شد.

وزارت خارجه با بخش یک اعلامیه با نگرانی از تلفات غیرنظامیان و نیز امنیت جانی پناهجویان افغانستان در اوکرایین دو طرف جنگ را به خویشتن داری فراخوانده‌ است.

میوند بابکرخیل، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«مساله اکرایین جلب توجه جهانیان شده است و امارت اسلامی در این اوضاع باید تلاش کند که سفر های خود را به کشور های خارجی بیشتر بسازد تا روابط افغانستان با جهان ادامه داشته باشد.»

بر بنیاد آمارها بیش از پنجاه هزار پناهجوی افغانستان، ایران، پاکستان و بنگله دیش در اوکرایین زنده گی می کنند که از این میان بیست هزار آنان افغانان استند اما اوضاع کنونی روسیه و اوکرایین چه پیامد های برای افغانستان خواهد داشت؟ 

روسلان سلمانوف، خبرنگار روسیه، می گوید:«مردم افغانستان اکنون از هر زمان دیگر به حمایت جهان نیاز دارند و متاسفانه مساله اوکرایین سبب شده است که جهان مردم افغانستان را فراموش کند و نباید این کار شود چون اوضاع در افغانستان نیز خوب نیست.»

در همین حال برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که افزایش تنش ها میان مسکو و کی یف، از توجه جهان بر افغانستان خواهد کاست.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«مساله اوکرایین سبب این خواهد شد که توجه جامعه جهانی به پناهجویان افغانستان کم شود و کمک های مالی اتحادیه اروپا و کشور های جهان به افغانستان کاسته شود.»

با آنکه بیشتر کشور ها و سازمان های جهانی، حمله نظامی روسیه بر اوکرایین را نکوهش کرده اند اما دو همسایه افغانستان یعنی چین و ایران از کار روسیه پشتیبانی می کنند.

هوآ چونیینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت:«چین از نزدیک آخرین تحولات را در اوکرایین زیر نظر دارد و از همه طرف‌ها می‌خواهد برای اینکه اوضاع از اداره خارج نشود خویشتن داری کنند؛ مساله اوکرایین پیشینه تاریخی بسیار پیچیده‌ دارد که تا امروز ادامه داشته است. ممکن است آن چیزی نباشد که همه می‌خواهند ببینند.»

با این هم پس از حمله روسیه بر اوکرایین، اکنون کشورهای اروپایی به شمول اتحادیه اروپا، پولند، رومانیا و سلواکیا آماده گی شان را برای موج جدید مهاجران اوکراینی اعلام کرده اند و اما پناهجویان افغانستان که پس از سقوط حکومت پیشین به اوکرایین رفته اند اکنون برای پناه یافتن در جستجوی کشورهای دیگری استند.

امارت اسلامی خواهان خویشتن داری طرف های جنگ اوکرایین شد

وزارت خارجه با بخش یک اعلامیه با نگرانی از تلفات غیرنظامیان و نیز امنیت جانی پناهجویان افغانستان در اوکرایین دو طرف جنگ را به خویشتن داری فراخوانده‌ است.

Thumbnail

یک روز پس از آغاز حمله نظامی روسیه بر اوکرایین، امارت اسلامی خواهان حل تنش ها میان مسکو و کی یف از راه گفت وگوهای دیپلوماتیک شد.

وزارت خارجه با بخش یک اعلامیه با نگرانی از تلفات غیرنظامیان و نیز امنیت جانی پناهجویان افغانستان در اوکرایین دو طرف جنگ را به خویشتن داری فراخوانده‌ است.

میوند بابکرخیل، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«مساله اکرایین جلب توجه جهانیان شده است و امارت اسلامی در این اوضاع باید تلاش کند که سفر های خود را به کشور های خارجی بیشتر بسازد تا روابط افغانستان با جهان ادامه داشته باشد.»

بر بنیاد آمارها بیش از پنجاه هزار پناهجوی افغانستان، ایران، پاکستان و بنگله دیش در اوکرایین زنده گی می کنند که از این میان بیست هزار آنان افغانان استند اما اوضاع کنونی روسیه و اوکرایین چه پیامد های برای افغانستان خواهد داشت؟ 

روسلان سلمانوف، خبرنگار روسیه، می گوید:«مردم افغانستان اکنون از هر زمان دیگر به حمایت جهان نیاز دارند و متاسفانه مساله اوکرایین سبب شده است که جهان مردم افغانستان را فراموش کند و نباید این کار شود چون اوضاع در افغانستان نیز خوب نیست.»

در همین حال برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که افزایش تنش ها میان مسکو و کی یف، از توجه جهان بر افغانستان خواهد کاست.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«مساله اوکرایین سبب این خواهد شد که توجه جامعه جهانی به پناهجویان افغانستان کم شود و کمک های مالی اتحادیه اروپا و کشور های جهان به افغانستان کاسته شود.»

با آنکه بیشتر کشور ها و سازمان های جهانی، حمله نظامی روسیه بر اوکرایین را نکوهش کرده اند اما دو همسایه افغانستان یعنی چین و ایران از کار روسیه پشتیبانی می کنند.

هوآ چونیینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت:«چین از نزدیک آخرین تحولات را در اوکرایین زیر نظر دارد و از همه طرف‌ها می‌خواهد برای اینکه اوضاع از اداره خارج نشود خویشتن داری کنند؛ مساله اوکرایین پیشینه تاریخی بسیار پیچیده‌ دارد که تا امروز ادامه داشته است. ممکن است آن چیزی نباشد که همه می‌خواهند ببینند.»

با این هم پس از حمله روسیه بر اوکرایین، اکنون کشورهای اروپایی به شمول اتحادیه اروپا، پولند، رومانیا و سلواکیا آماده گی شان را برای موج جدید مهاجران اوکراینی اعلام کرده اند و اما پناهجویان افغانستان که پس از سقوط حکومت پیشین به اوکرایین رفته اند اکنون برای پناه یافتن در جستجوی کشورهای دیگری استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره