Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن یک جوان از سوی تفنگ داران ناشناس در شهر کابل

در ادامه رویداد های جنایی در پایتخت، تنفگ داران ناشناس، عزیز الله وفا، جوان سی ساله را در منطقه دشت برچی کابل به گلوله بستند.

 نزدیکان جوان جان باخته با انتقاد از کشته شدن عزیزالله وفا، خواهان شناسایی و به کیفر رسانیدن قاتلان استند.

شکیلا، همسر عزیزالله وفا، گفت:«ختم رفته بود همرای پدر خود، پدر اش از آنجا نان نخورده آمد، بعد از اینکه او‌از آنجا آمده  سر قبرها پیش مسجد امام‌زمان را ه اش را گرفته اند.»

علی محمد، پدر عزیزالله وفا، می گوید:«اتفاقا ما آمدیم خانه، شاید چیزی به دو مانده بود که به فاصله بسیار کم از یکی از شماره‌های  تیلفون زنگ زدن که بیا در موقعیت مسجد امام ظفر صادق پسر تان زخمی شده، وقتی که رفتیم هنوز زخمی نبود حرف از این مرحله عبور کرده بوده.»

عزیزالله سی ساله، قاری قرآن بود و از بخش ادبیات دانشگاه کابل ماستری داشت

پدر، عزیزالله می گوید که فرزند اش پس از چاشتِ روز جمعه بعد از یک ختم قرآن کریم به خانه بر می گشت که آماج گلوله باری مردان ناشناس قرار گرفت.

عبدالواحد، از نزدیکان عزیزالله وفا، گفت:«خواست ما از امارت اسلامی همین است که همه روزه تکرار میشه همین کار ولی متأسفانه که پیگیری نمی‌کنند، اگر مجرم را میگیرین فردایش صد در صد با جرأت تر‌میاید همان کار خود را انجام می‌دهد.»

حبیب الله، از نزدیکان عزیزالله وفا، می گوید:«عزیزالله کدام خصومت شخصی با کسی نداشتن، ایشان یکی از جوانان تحصیل کرده جوان اجتماعی و فرهنگی  بودند با کسی خصومت نداشت.»

رخ دادن چندین رویداد از جمله قتل در هفته های پسین در پایتخت نگرانی هایی را به میان آورده است.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، گفت:«افزایش قتل‌های مرموز، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه در پایتخت که شهروندان در تشویش و‌اضطراب  به سر م‌ برند دیگرهیچ توجه ندارد، باید ارگان‌های کشفی و ‌استخباراتی امارت اسلامی افغانستان در جلوگیری از این نوع جرایم  مسلکی و تخصصی عمل کنند.»

در این میان فرماندهی پولیس کابل از بررسی این رویداد سخن می زند.

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، گفت:«تقریبا چهار ساعت پیش من با حوزه سیزده‌هم تماس گرفتم، آنها از این قتل در جریان نبودند، اکنون ما هم برای عملیات اینجا آمده ایم.»

شماری از پایتخت نشینان می گویند با وجود گفته های نهادهای امنیتی در باره کاهش جرم های جنایی، این رویدادها در هفته های پسین یک بار دیگر سیر سعودی را به خود گرفته اند.

کشته شدن یک جوان از سوی تفنگ داران ناشناس در شهر کابل

شماری از پایتخت نشینان می گویند با وجود گفته های نهادهای امنیتی در باره کاهش جرم های جنایی، این رویدادها در هفته های پسین یک بار دیگر سیر سعودی را به خود گرفته اند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه رویداد های جنایی در پایتخت، تنفگ داران ناشناس، عزیز الله وفا، جوان سی ساله را در منطقه دشت برچی کابل به گلوله بستند.

 نزدیکان جوان جان باخته با انتقاد از کشته شدن عزیزالله وفا، خواهان شناسایی و به کیفر رسانیدن قاتلان استند.

شکیلا، همسر عزیزالله وفا، گفت:«ختم رفته بود همرای پدر خود، پدر اش از آنجا نان نخورده آمد، بعد از اینکه او‌از آنجا آمده  سر قبرها پیش مسجد امام‌زمان را ه اش را گرفته اند.»

علی محمد، پدر عزیزالله وفا، می گوید:«اتفاقا ما آمدیم خانه، شاید چیزی به دو مانده بود که به فاصله بسیار کم از یکی از شماره‌های  تیلفون زنگ زدن که بیا در موقعیت مسجد امام ظفر صادق پسر تان زخمی شده، وقتی که رفتیم هنوز زخمی نبود حرف از این مرحله عبور کرده بوده.»

عزیزالله سی ساله، قاری قرآن بود و از بخش ادبیات دانشگاه کابل ماستری داشت

پدر، عزیزالله می گوید که فرزند اش پس از چاشتِ روز جمعه بعد از یک ختم قرآن کریم به خانه بر می گشت که آماج گلوله باری مردان ناشناس قرار گرفت.

عبدالواحد، از نزدیکان عزیزالله وفا، گفت:«خواست ما از امارت اسلامی همین است که همه روزه تکرار میشه همین کار ولی متأسفانه که پیگیری نمی‌کنند، اگر مجرم را میگیرین فردایش صد در صد با جرأت تر‌میاید همان کار خود را انجام می‌دهد.»

حبیب الله، از نزدیکان عزیزالله وفا، می گوید:«عزیزالله کدام خصومت شخصی با کسی نداشتن، ایشان یکی از جوانان تحصیل کرده جوان اجتماعی و فرهنگی  بودند با کسی خصومت نداشت.»

رخ دادن چندین رویداد از جمله قتل در هفته های پسین در پایتخت نگرانی هایی را به میان آورده است.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، گفت:«افزایش قتل‌های مرموز، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه در پایتخت که شهروندان در تشویش و‌اضطراب  به سر م‌ برند دیگرهیچ توجه ندارد، باید ارگان‌های کشفی و ‌استخباراتی امارت اسلامی افغانستان در جلوگیری از این نوع جرایم  مسلکی و تخصصی عمل کنند.»

در این میان فرماندهی پولیس کابل از بررسی این رویداد سخن می زند.

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، گفت:«تقریبا چهار ساعت پیش من با حوزه سیزده‌هم تماس گرفتم، آنها از این قتل در جریان نبودند، اکنون ما هم برای عملیات اینجا آمده ایم.»

شماری از پایتخت نشینان می گویند با وجود گفته های نهادهای امنیتی در باره کاهش جرم های جنایی، این رویدادها در هفته های پسین یک بار دیگر سیر سعودی را به خود گرفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره