Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‌ها: روزانه بیش از  ۳ هزار شهروند افغانستان به ایران می‌روند

مقام‌های محلی در ولایات هرات و نیمروز می‌گویند که روزانه بیش از سه  هزار تن از شهروندان کشور به علت بیکاری به ایران می‌روند.

به گفته این مقام‌ها، این افراد به گونه قانونی از مرزهای هرات و نیمروز برای کار به ایران می‌روند.

همایون همت، معاون کمیساری اسلام قلعه گفت: «کسانی که به گونه قانونی به ایران می‌روند روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ تن است و کسانی که از ایران به سوی افغانستان می‌آیند در حدود ۱۰۰۰ تن می‌باشد.»

محمد هاشم حنظله، کمیسار سرحدی نیمروز گفت: «به گونه قانونی از مرز از ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ به روز چهار شنبه انتقال داده شده است.»

در همین حال، کسانی که به ایران می‌روند می‌گویند که با مشکلات و چالش‌های شدید اقتصادی روبرو استند و مجبور به ترک کشور شده‌اند.

فرهاد سلطانی، باشنده هرات گفت: «بیکاری است، چند ماه است که کار نمی‌کنیم و بیکار هستیم، و به ایران می‌رویم.»

سلطان میر، باشنده فاریاب گفت: «اینجا در افغانستان کاروبار نیست، هوا سرد است، میرویم به تهران بخاطر که کار پیدا کنیم.»

با افزایش سفرهای شهروندان کشور به ایران، روند اخراج مهاجران افغان از این کشور نیز افزایش یافته است به گونه‌یی که روزانه بیش از دو هزار تن از مرز اسلام قله هرات و مرز نیمروز وارد کشور می‌شوند.

لطف الله، باشنده غزنی گفت: «به مشکلات مردم و به خواست آنها رسیده‌گی بکنند و یک حکومت همه شمول را ایجاد بکنند، زمینه شغل و کار را مساعد بسازند تا مردم از این بیچاره‌گی نجات یابند.»

بربنیاد آمارها، در کنار سفر قانونی افغان‌ها به ایران، روزانه تا بیش از سه هزار تن از راه‌های قاچاقی از طریق ولایت نیمروز در نخست به پاکستان و پس از آن به ایران می‌روند.

این پناهجویان با دشواری‌ها و تهدیدهای بلند خود را به ایران می‌رسانند اما بیشتر آنان در مسیر راه بازداشت و دوباره به افغانستان برگشانده می‌شوند.

مقام‌ها: روزانه بیش از  ۳ هزار شهروند افغانستان به ایران می‌روند

این افراد می‌گویند که به علت بی‌کاری، چالش‌های اقتصادی و بی‌سرنوشتی مجبور به ترک کشور شده اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی در ولایات هرات و نیمروز می‌گویند که روزانه بیش از سه  هزار تن از شهروندان کشور به علت بیکاری به ایران می‌روند.

به گفته این مقام‌ها، این افراد به گونه قانونی از مرزهای هرات و نیمروز برای کار به ایران می‌روند.

همایون همت، معاون کمیساری اسلام قلعه گفت: «کسانی که به گونه قانونی به ایران می‌روند روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ تن است و کسانی که از ایران به سوی افغانستان می‌آیند در حدود ۱۰۰۰ تن می‌باشد.»

محمد هاشم حنظله، کمیسار سرحدی نیمروز گفت: «به گونه قانونی از مرز از ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ به روز چهار شنبه انتقال داده شده است.»

در همین حال، کسانی که به ایران می‌روند می‌گویند که با مشکلات و چالش‌های شدید اقتصادی روبرو استند و مجبور به ترک کشور شده‌اند.

فرهاد سلطانی، باشنده هرات گفت: «بیکاری است، چند ماه است که کار نمی‌کنیم و بیکار هستیم، و به ایران می‌رویم.»

سلطان میر، باشنده فاریاب گفت: «اینجا در افغانستان کاروبار نیست، هوا سرد است، میرویم به تهران بخاطر که کار پیدا کنیم.»

با افزایش سفرهای شهروندان کشور به ایران، روند اخراج مهاجران افغان از این کشور نیز افزایش یافته است به گونه‌یی که روزانه بیش از دو هزار تن از مرز اسلام قله هرات و مرز نیمروز وارد کشور می‌شوند.

لطف الله، باشنده غزنی گفت: «به مشکلات مردم و به خواست آنها رسیده‌گی بکنند و یک حکومت همه شمول را ایجاد بکنند، زمینه شغل و کار را مساعد بسازند تا مردم از این بیچاره‌گی نجات یابند.»

بربنیاد آمارها، در کنار سفر قانونی افغان‌ها به ایران، روزانه تا بیش از سه هزار تن از راه‌های قاچاقی از طریق ولایت نیمروز در نخست به پاکستان و پس از آن به ایران می‌روند.

این پناهجویان با دشواری‌ها و تهدیدهای بلند خود را به ایران می‌رسانند اما بیشتر آنان در مسیر راه بازداشت و دوباره به افغانستان برگشانده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره