Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گیرماندن هزاران شهروند افغانستان در اوکرایین

هزاران تن از پناهجویان افغانستان در اوکرایین اجازه بیرون شدن از این کشور را ندارند. این پناهجویان افغانستان که در عملیات تخلیه ایالات متحده امریکا از کابل به اوکرایین انتقال یافته اند می گویند که حالا در جنگ این کشور گیرمانده اند.

به گفته این پناهجویان با حمله روسیه بر اوکرایین از جمله شهرکیف، آنان با تهدید جدی رو به رو شده اند.

این پناهجویان می افزایند که تا کنون برای انتقال شان به کشورهای غربی کاری نشده است و اجازه بیرون شدن از اوکرایین را بی گذرنامه نیز ندارند.

میرویس، یکی از شهروندان افغانستان که در شهر اودسای اوکرایین زنده گی می کند از اوضاع بد پناهجویان افغانستان می گوید.

میرویس، گفت:«اوضاع افغانان در اینجا بسیار خراب است آنان را هیچ سفارت تا کنون برای بیرون شدن کمک نکرده است و این افغانان تلاش دارند تا از شهر های اوکرایین بیرون شوند.»

در همین حال صحرا کریمی، رییس پیشین افغان فیلم، می گوید:«پناهجویان افغانستان در اوکرایین به ویژه زنان و دختران در شهر های اوکرایین در میان جنگ گیر مانده اند و از آن میان خانواده من نیز در میان همان گیر مانده گان است.»

از سوی هم شورای رهبری انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا وضع پناهجویان کشور را در اوکرایین نگران کننده می داند و از نهادهای جهانی می خواهد که برای نجات این گیرمانده گان کمک کنند.

بصير دهزاد، معاون انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا، گفت:« ما از امریکا می خواهیم که این پناهجویان گیر مانده را هر چه زوتر به ایالات متحده امریکا انتقال دهد زیرا هنوز هم فرصت است.»

طوبا هاشمی، عضو  انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا، می گوید:«تمامی نهاد ها باید برای نجات این پناهجویان در اوکرایین صدا بلند کنند تا آنها از میان جنگ نجات یابند.»

در همین حال دیپلوماتان افغانستان در سفارت های افغانستان در کشورهای همسایه اوکرایین از جمله پولند و سلواکیا از تلاش ها برای کمک به این پناهجویان سخن می زنند.

سید اسماعیل یوسفی، قونسل افغانستان در پولند، گفت:«ما تماس های با سفارت اوکرایین داشتیم آنان برای ما وعده دادند که پناهجویان افغانستان را از آن کشور به کشور های دیگر انتقال می دهند و تلاش های سفارت هنوز هم در این راستا ادامه دارند.»

حمله گسترده نظامیان روسیه بر اوکرایین وارد چهارمین روز شده است.

این جنگ تا کنون جان های ده ها نظامی اوکرایین و شماری از شهروندان کشورهای دیگر را گرفته است و نیز بیش از یکصد هزار اوکرایینی را مجبور به فرار به کشورهای همسایه نموده است.

گیرماندن هزاران شهروند افغانستان در اوکرایین

این پناهجویان می افزایند که تا کنون برای انتقال شان به کشورهای غربی کاری نشده است و اجازه بیرون شدن از اوکرایین را بی گذرنامه نیز ندارند.

تصویر بندانگشتی

هزاران تن از پناهجویان افغانستان در اوکرایین اجازه بیرون شدن از این کشور را ندارند. این پناهجویان افغانستان که در عملیات تخلیه ایالات متحده امریکا از کابل به اوکرایین انتقال یافته اند می گویند که حالا در جنگ این کشور گیرمانده اند.

به گفته این پناهجویان با حمله روسیه بر اوکرایین از جمله شهرکیف، آنان با تهدید جدی رو به رو شده اند.

این پناهجویان می افزایند که تا کنون برای انتقال شان به کشورهای غربی کاری نشده است و اجازه بیرون شدن از اوکرایین را بی گذرنامه نیز ندارند.

میرویس، یکی از شهروندان افغانستان که در شهر اودسای اوکرایین زنده گی می کند از اوضاع بد پناهجویان افغانستان می گوید.

میرویس، گفت:«اوضاع افغانان در اینجا بسیار خراب است آنان را هیچ سفارت تا کنون برای بیرون شدن کمک نکرده است و این افغانان تلاش دارند تا از شهر های اوکرایین بیرون شوند.»

در همین حال صحرا کریمی، رییس پیشین افغان فیلم، می گوید:«پناهجویان افغانستان در اوکرایین به ویژه زنان و دختران در شهر های اوکرایین در میان جنگ گیر مانده اند و از آن میان خانواده من نیز در میان همان گیر مانده گان است.»

از سوی هم شورای رهبری انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا وضع پناهجویان کشور را در اوکرایین نگران کننده می داند و از نهادهای جهانی می خواهد که برای نجات این گیرمانده گان کمک کنند.

بصير دهزاد، معاون انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا، گفت:« ما از امریکا می خواهیم که این پناهجویان گیر مانده را هر چه زوتر به ایالات متحده امریکا انتقال دهد زیرا هنوز هم فرصت است.»

طوبا هاشمی، عضو  انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا، می گوید:«تمامی نهاد ها باید برای نجات این پناهجویان در اوکرایین صدا بلند کنند تا آنها از میان جنگ نجات یابند.»

در همین حال دیپلوماتان افغانستان در سفارت های افغانستان در کشورهای همسایه اوکرایین از جمله پولند و سلواکیا از تلاش ها برای کمک به این پناهجویان سخن می زنند.

سید اسماعیل یوسفی، قونسل افغانستان در پولند، گفت:«ما تماس های با سفارت اوکرایین داشتیم آنان برای ما وعده دادند که پناهجویان افغانستان را از آن کشور به کشور های دیگر انتقال می دهند و تلاش های سفارت هنوز هم در این راستا ادامه دارند.»

حمله گسترده نظامیان روسیه بر اوکرایین وارد چهارمین روز شده است.

این جنگ تا کنون جان های ده ها نظامی اوکرایین و شماری از شهروندان کشورهای دیگر را گرفته است و نیز بیش از یکصد هزار اوکرایینی را مجبور به فرار به کشورهای همسایه نموده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره