Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید منصور احمدخان بر گسترش روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان

منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان روز گذشته در یک گردهمایی در شهر جلال آباد گفت که اکنون یک صفحه تازه در روابط اسلام آباد و کابل باز شده است و پاکستان می‌کوشد داد و ستد خوب بازرگانی با افغانستان داشته باشد.

احمد منصور خان گفت که جنگ چند دهه پسین نه تنها افغانستان، بل پاکستان را نیز زیان‌مند ساخته است. به گفته او حالا صفحه تازه در روابط میان دوکشور بازشده است.

او گفت: «ما چالش‌هایی در رفت و آمد و نیز در بخش بازرگانان را درک کرده‌ایم، اما این چالش‌ها برخاسته از حضور و سیاست‌های نادرست نیروهای خارجی بوده است که در پنجاه سال اخیر در منطقه حضور داشته‌اند. اما به نظر من اکنون زمان آن فرا رسیده تا به همه مسایل و چالش‌های خود پایان بدهیم و گام‌های عملی برداریم.»

این دیپلمات پاکستانی افزود که پاکستان می‌کوشد تا سهولت‌های بیشتری را برای شهروندان افغانستان به ویژه بازرگانان فراهم بسازد. او گفت: «مسوولان وزارت فواید عامه افغانستان و وزارت خط آهن پاکستان با هم تماس‌هایی داشته اند و در این تماس‌ها روی طرحی کار کرده اند که بر بنیاد آن ساخت و ساز خط آهن از تورخم- جلال آباد و در جنوب از چمن تا کندهار ایجاد گردد و این خط آهن پاکستان را به افغانستان و افغانستان را به ازبیکستان وصل خواهد کرد.»

در همین حال، بازرگانانی که در این گردهمایی شرکت کردند خواهان رسیده‌گی به چالش‌های بازرگانان افغانستان از سوی پاکستان شدند.

تور ملنگ، رییس اتاق سرمایه گذاری ننگرهار گفت: «اگر برای بازرگانان یک راه جداگانه جور شود، فکر کنم که روزانه دو و دو نیم صد بازرگان و سرمایه گذاران رفت و آمد می‌کنند و داد و ستدد افزایش می‌یابد.»

داکتر مخلص، یکی از بازرگانان گفت: «متاسفانه پنجاه متر دورتر از نقطه صفری پاسگاه‌های امنیتی تان تلاشی شروع می‌شود. اف سی والله که است مخالف قرار داد اپتا عمل می‌کنند.»

از سوی دیگر، بزرگان اقوام ننگرهار از مقام‌های پاکستانی خواستند که چالش‌های پیش آمد در تورخم و سپین بولدک را بردارند و این گذرگاه‌ها را به روی رفت و آمد مسافران باز نگهدارند.

لالا آغا کاکر، رییس شورهای قومی ننگرهار گفت: «جای شرم برای ما و برای شما و به تمام مسلمان است که یک مادر به علت مشکلات مرزی در راه کودکش را زایمان می‌کند.»

این اظهارات در حالی ابراز می‌شوند که به روز پنجشنبه هفته گذشته در درگیری میان نظامیان پاکستانی و نیروهای امارت اسلامی در سپین بولدک کندهار سه غیر نظامی جان باختند و نزدیک به صد غیرنظامی و نظامی زخم برداشتند و نیز گذرگاه سپین بولدک برای سه شبانه روز به روی رفت و آمد بسته شده بود.

تأکید منصور احمدخان بر گسترش روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان

سفیر پاکستان در سخنانی در ولایت ننگرهار بر گسترش روابط میان کابل و اسلام آباد تاکید ورزید.

تصویر بندانگشتی

منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان روز گذشته در یک گردهمایی در شهر جلال آباد گفت که اکنون یک صفحه تازه در روابط اسلام آباد و کابل باز شده است و پاکستان می‌کوشد داد و ستد خوب بازرگانی با افغانستان داشته باشد.

احمد منصور خان گفت که جنگ چند دهه پسین نه تنها افغانستان، بل پاکستان را نیز زیان‌مند ساخته است. به گفته او حالا صفحه تازه در روابط میان دوکشور بازشده است.

او گفت: «ما چالش‌هایی در رفت و آمد و نیز در بخش بازرگانان را درک کرده‌ایم، اما این چالش‌ها برخاسته از حضور و سیاست‌های نادرست نیروهای خارجی بوده است که در پنجاه سال اخیر در منطقه حضور داشته‌اند. اما به نظر من اکنون زمان آن فرا رسیده تا به همه مسایل و چالش‌های خود پایان بدهیم و گام‌های عملی برداریم.»

این دیپلمات پاکستانی افزود که پاکستان می‌کوشد تا سهولت‌های بیشتری را برای شهروندان افغانستان به ویژه بازرگانان فراهم بسازد. او گفت: «مسوولان وزارت فواید عامه افغانستان و وزارت خط آهن پاکستان با هم تماس‌هایی داشته اند و در این تماس‌ها روی طرحی کار کرده اند که بر بنیاد آن ساخت و ساز خط آهن از تورخم- جلال آباد و در جنوب از چمن تا کندهار ایجاد گردد و این خط آهن پاکستان را به افغانستان و افغانستان را به ازبیکستان وصل خواهد کرد.»

در همین حال، بازرگانانی که در این گردهمایی شرکت کردند خواهان رسیده‌گی به چالش‌های بازرگانان افغانستان از سوی پاکستان شدند.

تور ملنگ، رییس اتاق سرمایه گذاری ننگرهار گفت: «اگر برای بازرگانان یک راه جداگانه جور شود، فکر کنم که روزانه دو و دو نیم صد بازرگان و سرمایه گذاران رفت و آمد می‌کنند و داد و ستدد افزایش می‌یابد.»

داکتر مخلص، یکی از بازرگانان گفت: «متاسفانه پنجاه متر دورتر از نقطه صفری پاسگاه‌های امنیتی تان تلاشی شروع می‌شود. اف سی والله که است مخالف قرار داد اپتا عمل می‌کنند.»

از سوی دیگر، بزرگان اقوام ننگرهار از مقام‌های پاکستانی خواستند که چالش‌های پیش آمد در تورخم و سپین بولدک را بردارند و این گذرگاه‌ها را به روی رفت و آمد مسافران باز نگهدارند.

لالا آغا کاکر، رییس شورهای قومی ننگرهار گفت: «جای شرم برای ما و برای شما و به تمام مسلمان است که یک مادر به علت مشکلات مرزی در راه کودکش را زایمان می‌کند.»

این اظهارات در حالی ابراز می‌شوند که به روز پنجشنبه هفته گذشته در درگیری میان نظامیان پاکستانی و نیروهای امارت اسلامی در سپین بولدک کندهار سه غیر نظامی جان باختند و نزدیک به صد غیرنظامی و نظامی زخم برداشتند و نیز گذرگاه سپین بولدک برای سه شبانه روز به روی رفت و آمد بسته شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره