Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوساله گی توافقنامه دوحه میان امارت اسلامی و ایالات متحده امریکا

همزمان با دوساله شدن توافقنامه دوحه برخی از مقام های امارت اسلامی، در یک مراسم ویژه در کابل، امضای این توافقنامه را شکست ایالات متحده امریکا در افغانستان می دانند.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که امضای این توافقنامه به شکست ایالات متحده امریکا در افغانستان انجامید.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت سرپرست امارت اسلامی، گفت:«شکست امریکا و اشغال از زمانی آغاز شد که نماینده ویژه وزارت خارجه با ملا برادر شکست خود را امضا کردند.»

در همین حال معاون دوم رییس الوزراء می گوید که ایالات متحده امریکا به آنچه که در توافقنامه دوحه تعهد کرده است پابند نیست.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزراء، گفت:«ماده دوم توافقنامه دوحه این بود که تمامی بزرگان امارت اسلامی که به شکل ظالمانه در لیست سیاه انداخته شده بودند باید کیشده می شدند؛ که آنان متاسفانه تا امروز نه توانستند به این ماده عمل کنند.»

از سوی هم ملا برادر، معاون نخست رییس الوزراء با ارج گذاری به امضای این توافق نامه از تمامی کادرهای مسلکی افغانستان خواست که برای آبادی افغانستان در کشور بمانند.

ملا برادر، معاون نخست رییس الوزراء، گفت:«به تمامی کادر های مسلکی صدا می کنم که کشور را ترک نکنند و به جای ترک کشور برای آبادی در افغانستان بمانند؛ اینجا هم عزت شان در امان خواهد بود هم از احتیاجی خلاص خواهند بود و هم همراه هموطنان شان احساس خواهد کرد.»

در این میان سرپرست وزارت امر به معروف و نهم از منکر از سخنرانان دیگر این مراسم می گوید که فاصله میان مدرسه و دانشگاه ها باید از میان برداشته شود.

شیخ خالد حنفی، سرپرست وزارت امربالمعروف و نهی از منکر، می گوید:«ما زمانی خودکفا می شویم که مهندسان متخصص، داکتران و اقتصاد دانان برای مردم و ملت خود خدمت کنند نه به بیگانه گان آن زمانی ما ترقی می کنیم.»

توافقنامه دوحه پس از  یازده دوره گفتگو به روز دهم ماه حوت ۱۳۹۸ میان هیات  امارت اسلامی و زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر امضا شد.

دوساله گی توافقنامه دوحه میان امارت اسلامی و ایالات متحده امریکا

توافقنامه دوحه پس از  یازده دوره گفتگو به روز دهم ماه حوت ۱۳۹۸ میان هیات  امارت اسلامی و زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر امضا شد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با دوساله شدن توافقنامه دوحه برخی از مقام های امارت اسلامی، در یک مراسم ویژه در کابل، امضای این توافقنامه را شکست ایالات متحده امریکا در افغانستان می دانند.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که امضای این توافقنامه به شکست ایالات متحده امریکا در افغانستان انجامید.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت سرپرست امارت اسلامی، گفت:«شکست امریکا و اشغال از زمانی آغاز شد که نماینده ویژه وزارت خارجه با ملا برادر شکست خود را امضا کردند.»

در همین حال معاون دوم رییس الوزراء می گوید که ایالات متحده امریکا به آنچه که در توافقنامه دوحه تعهد کرده است پابند نیست.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزراء، گفت:«ماده دوم توافقنامه دوحه این بود که تمامی بزرگان امارت اسلامی که به شکل ظالمانه در لیست سیاه انداخته شده بودند باید کیشده می شدند؛ که آنان متاسفانه تا امروز نه توانستند به این ماده عمل کنند.»

از سوی هم ملا برادر، معاون نخست رییس الوزراء با ارج گذاری به امضای این توافق نامه از تمامی کادرهای مسلکی افغانستان خواست که برای آبادی افغانستان در کشور بمانند.

ملا برادر، معاون نخست رییس الوزراء، گفت:«به تمامی کادر های مسلکی صدا می کنم که کشور را ترک نکنند و به جای ترک کشور برای آبادی در افغانستان بمانند؛ اینجا هم عزت شان در امان خواهد بود هم از احتیاجی خلاص خواهند بود و هم همراه هموطنان شان احساس خواهد کرد.»

در این میان سرپرست وزارت امر به معروف و نهم از منکر از سخنرانان دیگر این مراسم می گوید که فاصله میان مدرسه و دانشگاه ها باید از میان برداشته شود.

شیخ خالد حنفی، سرپرست وزارت امربالمعروف و نهی از منکر، می گوید:«ما زمانی خودکفا می شویم که مهندسان متخصص، داکتران و اقتصاد دانان برای مردم و ملت خود خدمت کنند نه به بیگانه گان آن زمانی ما ترقی می کنیم.»

توافقنامه دوحه پس از  یازده دوره گفتگو به روز دهم ماه حوت ۱۳۹۸ میان هیات  امارت اسلامی و زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر امضا شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره