Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض قاضیان و کارمندان پروژه‌های انکشافی فواید عامه در کابل

گروهی از قاضیان دادگاه عالی حکومت پیشین، از آنچه که بی سر نوشتی شان در اوضاع کنونی عنوان می‌کنند، روز چهارشنبه دست به اعتراض زده‌اند.

به گفته آنان پیش از این ۲۵۰۰ قاضی در دادگاه عالی حکومت پیشین کار می‌کردند، اما بیش از شش ماه می‌شود که تنخواه نگرفته اند و با سرنوشت ناروشنی روبرو استند.

محمد همایون طاهری، قاضی در حکومت پیشین، گفت: «از زمانی که امارت اسلامی حاکمیت را بدست گرفته و دولت را ایجاد کرده، قضات افغانستان در حالت بی سرنوشتی قرار گرفته، یعنی مدت شش ماه شده که قضات در مجموع در حالت بلاتکلیفی قرار گرفته اند.»

آنان که در برابر ساختمان دادگاه عالی گرده آمده بودند، از مسوولان در حکومت می‌خواهند که زمینه کار را برای شان فراهم سازد.

قاضیان دادگاه عالی پیشین می‌افزایند که اگر به چنین خواست رسیده‌گی نشود، کادر های علمی کشور مجبور به ترک کشور خواهند شد، اما دقایقی پس از گردهمایی معترضان، نیروهای امارت اسلامی مانع ادامه اعتراضات آنان شد.

و اما در یک خبر دیگر، شماری از کارمندان پروژه‌های انکشافی اختیاری وزارت فواید عامه در واکنش به پرداخت نشدن تنخواه شان بار دیگر دست به اعتراض زدند.

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که شمار کارمندانی که از آغاز سال ۱۴۰۰ تاکنون تنخواه نگرفته اند، به بیش از سه صد تن می‌رسد.

محمد ابراهیم خلیل، کارمند وزارت فواید عامه در این باره گفت: «مسوولان برحال وزارت فواید عامه هرچه عاجل باید معاشات چهار صد نفر انجنیران را که حقوق و معاشات ۲ الی ۷ ماه آنان از دولت قبلی باقی مانده، اجرا نماید که امارت پنج روز ماه اسد آنرا پرداخت نموده است.»

پیش از این وزارت فواید عامه گفته بود که به خواست‌های این کارمندان رسیده‌گی خواهد شد.

اعتراض قاضیان و کارمندان پروژه‌های انکشافی فواید عامه در کابل

و اما در یک خبر دیگر، شماری از کارمندان پروژه‌های انکشافی اختیاری وزارت فواید عامه در واکنش به پرداخت نشدن تنخواه شان بار دیگر دست به اعتراض زدند.

تصویر بندانگشتی

گروهی از قاضیان دادگاه عالی حکومت پیشین، از آنچه که بی سر نوشتی شان در اوضاع کنونی عنوان می‌کنند، روز چهارشنبه دست به اعتراض زده‌اند.

به گفته آنان پیش از این ۲۵۰۰ قاضی در دادگاه عالی حکومت پیشین کار می‌کردند، اما بیش از شش ماه می‌شود که تنخواه نگرفته اند و با سرنوشت ناروشنی روبرو استند.

محمد همایون طاهری، قاضی در حکومت پیشین، گفت: «از زمانی که امارت اسلامی حاکمیت را بدست گرفته و دولت را ایجاد کرده، قضات افغانستان در حالت بی سرنوشتی قرار گرفته، یعنی مدت شش ماه شده که قضات در مجموع در حالت بلاتکلیفی قرار گرفته اند.»

آنان که در برابر ساختمان دادگاه عالی گرده آمده بودند، از مسوولان در حکومت می‌خواهند که زمینه کار را برای شان فراهم سازد.

قاضیان دادگاه عالی پیشین می‌افزایند که اگر به چنین خواست رسیده‌گی نشود، کادر های علمی کشور مجبور به ترک کشور خواهند شد، اما دقایقی پس از گردهمایی معترضان، نیروهای امارت اسلامی مانع ادامه اعتراضات آنان شد.

و اما در یک خبر دیگر، شماری از کارمندان پروژه‌های انکشافی اختیاری وزارت فواید عامه در واکنش به پرداخت نشدن تنخواه شان بار دیگر دست به اعتراض زدند.

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که شمار کارمندانی که از آغاز سال ۱۴۰۰ تاکنون تنخواه نگرفته اند، به بیش از سه صد تن می‌رسد.

محمد ابراهیم خلیل، کارمند وزارت فواید عامه در این باره گفت: «مسوولان برحال وزارت فواید عامه هرچه عاجل باید معاشات چهار صد نفر انجنیران را که حقوق و معاشات ۲ الی ۷ ماه آنان از دولت قبلی باقی مانده، اجرا نماید که امارت پنج روز ماه اسد آنرا پرداخت نموده است.»

پیش از این وزارت فواید عامه گفته بود که به خواست‌های این کارمندان رسیده‌گی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره