Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: هشت دزد مسلح در ننگرهار بازداشت شده‌اند

رییس استخبارات ننگرهار می‌گوید که یک گروه هشت نفری دزدان مسلح را بازداشت کرده اند که به نام امارت اسلامی خانه‌های مردم را غارت می‌کردند.

داکتر بشیر، رییس استخبارات ننگرهار می‌افزاید که از نزد این افراد یک مقدار جنگ‌افزار و موتر‌های دزدی شده نیز بدست آمده است.

او گفت: «در میان این‌ها یک گروهی است که از نام پاک امارت اسلامی سوء استفاده می‌کردند و از یونیفورم و وسایل طالبان استفاده می‌کردند و به دروازه خانه‌های افغانان می‌رفتن و می‌گفتند که ما طالبان هستیم. وقتی آن‌ها بیرون می‌آمدند تمام وسایل آن خانه‌ها را می‌دزدیدند.»

رییس استخبارات ننگرهار شمار مردان بازداشت شده را هشت تن می‌گوید.

این مردان که اکنون در بند ریاست استخبارات ننگرهار به سر می‌برند، در حضور رسانه‌ها به جرم‌های شان اعتراف کردند.

رومل، مرد بازداشت شده گفت: «من را به اتهام دزدی بازداشت کرده است، من موترهای دزدی شده را می‌خریدم، پرزه‌جات‌اش را تبدیل می‌کردم و از یک ولایت به ولایت دیگر آن‌ها را به فروش می‌رساندم.»

صفت الله، مرد بازداشت شده گفت: «ما گروه دزدان ده نفری بودیم که در خانه‌ها در لباس طالب می‌رفتیم و هر چیزی که در دست ما می‌آمد آن را می‌دزدیدیم و بر می‌گشتیم.»

در همین حال، رییس استخبارات ننگرهار از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهد تا در تامین امنیت روستاهای شان با نیروهای امنیتی همکار باشند.

داکتر بشیر گفت: «همین گونه که این افراد بازداشت شدند، متباقی افراد نیز دستگیر خواهد شد و ما در جستجوی آن‌ها هستیم. هر کسی که تحت هر نامی مردم ما را آزار و اذیت می‌کند آن‌ها بازداشت می‌شوند و به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.»

رییس استخبارات ننگرهار هشدار می‌دهد با کسانی که دست به جرم‌هایی جنایی می‌زنند برخورد قانونی خواهند کرد.

مسوولان: هشت دزد مسلح در ننگرهار بازداشت شده‌اند

داکتر بشیر، رییس استخبارات ننگرهار می‌افزاید که از نزد این افراد یک مقدار جنگ‌افزار و موتر‌های دزدی شده نیز بدست آمده است.

تصویر بندانگشتی

رییس استخبارات ننگرهار می‌گوید که یک گروه هشت نفری دزدان مسلح را بازداشت کرده اند که به نام امارت اسلامی خانه‌های مردم را غارت می‌کردند.

داکتر بشیر، رییس استخبارات ننگرهار می‌افزاید که از نزد این افراد یک مقدار جنگ‌افزار و موتر‌های دزدی شده نیز بدست آمده است.

او گفت: «در میان این‌ها یک گروهی است که از نام پاک امارت اسلامی سوء استفاده می‌کردند و از یونیفورم و وسایل طالبان استفاده می‌کردند و به دروازه خانه‌های افغانان می‌رفتن و می‌گفتند که ما طالبان هستیم. وقتی آن‌ها بیرون می‌آمدند تمام وسایل آن خانه‌ها را می‌دزدیدند.»

رییس استخبارات ننگرهار شمار مردان بازداشت شده را هشت تن می‌گوید.

این مردان که اکنون در بند ریاست استخبارات ننگرهار به سر می‌برند، در حضور رسانه‌ها به جرم‌های شان اعتراف کردند.

رومل، مرد بازداشت شده گفت: «من را به اتهام دزدی بازداشت کرده است، من موترهای دزدی شده را می‌خریدم، پرزه‌جات‌اش را تبدیل می‌کردم و از یک ولایت به ولایت دیگر آن‌ها را به فروش می‌رساندم.»

صفت الله، مرد بازداشت شده گفت: «ما گروه دزدان ده نفری بودیم که در خانه‌ها در لباس طالب می‌رفتیم و هر چیزی که در دست ما می‌آمد آن را می‌دزدیدیم و بر می‌گشتیم.»

در همین حال، رییس استخبارات ننگرهار از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهد تا در تامین امنیت روستاهای شان با نیروهای امنیتی همکار باشند.

داکتر بشیر گفت: «همین گونه که این افراد بازداشت شدند، متباقی افراد نیز دستگیر خواهد شد و ما در جستجوی آن‌ها هستیم. هر کسی که تحت هر نامی مردم ما را آزار و اذیت می‌کند آن‌ها بازداشت می‌شوند و به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.»

رییس استخبارات ننگرهار هشدار می‌دهد با کسانی که دست به جرم‌هایی جنایی می‌زنند برخورد قانونی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره