Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن یک دختر نوجوان به گونه مرموز در کابل

تصویری که در شبکه های اجتماعی پخش شده است جسد یک دختر ۱۱ ساله را نشان می‌دهد که با دستان بسته در روی زباله‌ها انداخته شده است.

هر چند این تصویر به روز دوشنبه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد اما خانواده این دختر می‌گوید که جسد وی را به روز چهارشنبه هفته‌ گذشته از دشت برچی بدست آوردند.

یک باشنده محل به طلوع‌نیوز گفت: «دست و پایش بسته بود، روی همین اشغالی انداخته بودند دختر را، مردم منطقه رفتند و طالبان را و وکیل کوچه را خبر کردند.»

پدر این دختر یازده ساله می‌گوید که دخترش به روز سه شنبه هفته گذشته هنگامی که برای خرید به بیرون از خانه رفت ناپدید شد و پس از یک شبانه روز جسد اش در غرب کابل پيدا شد.

عالم، پدر دختر کشته شده، گفت: «قبل از اینکه من آنجا برسم، طالبان جسد را پیدا کرده بودند و دستمالی را رویش انداخته بودند، رفتم که رویش را بیبینم، اما مرا نگذاشتند.»

اعضای خانواده این دختر نوجوان که به شکل مرموز به قتل رسیده است از نهاد های امنیتی می‌خواهند که قاتلان وی را شناسایی و بازداشت کنند.

مرضیه، عمه دختر کشته شده، گفت: «دختر را زیاد اذیت کرده بودند، پشتش دو جای زخمی بود.»

مریم، مادر دختر کشته شده، می گوید: «قاتلان دخترم را باید دستگیر کنند و به جزای اعمال شان برسانند.»

در این میان فرماندهی پولیس کابل از آغاز برسی ها در این باره خبر می‌دهد.

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، می گوید: «قضیه زیر بررسی است، هر زمانی که تکمیل شد با شما شریک می‌سازیم.»

در هفته روان در یک رویداد دیگر در ولایت هرات پنج عضو یک خانواده از جمله سه کودک و یک زن نیز به گونه مرموز کشته شدند.

کشته شدن یک دختر نوجوان به گونه مرموز در کابل

در هفته روان در یک رویداد دیگر در ولایت هرات پنج عضو یک خانواده از جمله سه کودک و یک زن نیز به گونه مرموز کشته شدند.

تصویر بندانگشتی

تصویری که در شبکه های اجتماعی پخش شده است جسد یک دختر ۱۱ ساله را نشان می‌دهد که با دستان بسته در روی زباله‌ها انداخته شده است.

هر چند این تصویر به روز دوشنبه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد اما خانواده این دختر می‌گوید که جسد وی را به روز چهارشنبه هفته‌ گذشته از دشت برچی بدست آوردند.

یک باشنده محل به طلوع‌نیوز گفت: «دست و پایش بسته بود، روی همین اشغالی انداخته بودند دختر را، مردم منطقه رفتند و طالبان را و وکیل کوچه را خبر کردند.»

پدر این دختر یازده ساله می‌گوید که دخترش به روز سه شنبه هفته گذشته هنگامی که برای خرید به بیرون از خانه رفت ناپدید شد و پس از یک شبانه روز جسد اش در غرب کابل پيدا شد.

عالم، پدر دختر کشته شده، گفت: «قبل از اینکه من آنجا برسم، طالبان جسد را پیدا کرده بودند و دستمالی را رویش انداخته بودند، رفتم که رویش را بیبینم، اما مرا نگذاشتند.»

اعضای خانواده این دختر نوجوان که به شکل مرموز به قتل رسیده است از نهاد های امنیتی می‌خواهند که قاتلان وی را شناسایی و بازداشت کنند.

مرضیه، عمه دختر کشته شده، گفت: «دختر را زیاد اذیت کرده بودند، پشتش دو جای زخمی بود.»

مریم، مادر دختر کشته شده، می گوید: «قاتلان دخترم را باید دستگیر کنند و به جزای اعمال شان برسانند.»

در این میان فرماندهی پولیس کابل از آغاز برسی ها در این باره خبر می‌دهد.

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، می گوید: «قضیه زیر بررسی است، هر زمانی که تکمیل شد با شما شریک می‌سازیم.»

در هفته روان در یک رویداد دیگر در ولایت هرات پنج عضو یک خانواده از جمله سه کودک و یک زن نیز به گونه مرموز کشته شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره