Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درگیری میان نیروهای مرزی افغان و مرزبانان ایرانی در نیمروز

باشنده‌گان محل در ولایت نیمروز با تایید این خبر، می‌گویند که نیروهای سرحدی افغان و مرزبانان ایرانی یک بار دیگر در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز عصر روز دوشنبه باهم درگیر شده‌اند.

مقام‌های محلی نیمروز نیز این خبر را تایید کرده و گفته اند که این درگیری در نتیجه یک سوء تفاهم میان دو طرف رخ داده بود که اکنون مشکل حل شده است.

اما برخی از منابع در این ولایت می‌گویند که عصر روز دوشنبه هنگامی که کشاورزان در یکی از کانال‌های بند کمال خان در ولسوالی کنگ مصروف کار بودند، مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و نیروهای مرزی ایران می‌خواستند مانع کار آنان شود.

حسین خپلواک، کشاورز در نیمروز، به طلوع‌نیوز گفت: «جنگ بین امارت اسلامی و کشور همسایه، ایران در ولسوالی کنگ دیروز (دوشنبه) رخ داده است.»

با آنکه مقام‌های محلی درپیوند به تلفات برخاسته از این درگیری چیزی نمی‌گویند، اما بنا بر گفته‌های باشنده‌گان محل، دو نیروی مرزی ایران در جریان درگیری کشته شده‌اند و موتر های نظامی آنان نیز در محل برجا مانده است.

رحمت الله، باشنده نیمروز، گفت: «مشکلات مرزی باید از راه گفت‌وگو حل شود و به تمام مشکلات که وجود دارد، باید از راه مذاکره نقطه پایان گذاشته شود.»

از سوی هم، مقام‌های ایرانی تا هنوز در باره این درگیری و تلفات برخاسته از آن، چیزی نگفته اند.

عبدالحمید وطندوست، فعال جامعه مدنی در نیمروز، گفت: «دراین اواخر درگیری‌هایی میان مرزبانان افغان و مرزبانان ایرانی صورت گرفته است که چنین درگیری‌ها به ضرر هر دو کشور و ملت‌های ایران و افغانستان است.»

این در حالی‌ست که بیش از سه ماه پیش نیز نیروهای سرحدی افغان با مرزبانان ایرانی درگیری شده بودند و دو طرف از جنگ‌افزار های سبک و سنگین استفاده کردند.

درگیری میان نیروهای مرزی افغان و مرزبانان ایرانی در نیمروز

این در حالی‌ست که بیش از سه ماه پیش نیز نیروهای سرحدی افغان با مرزبانان ایرانی درگیری شده بودند و دو طرف از جنگ‌افزار های سبک و سنگین استفاده کردند.

Thumbnail

باشنده‌گان محل در ولایت نیمروز با تایید این خبر، می‌گویند که نیروهای سرحدی افغان و مرزبانان ایرانی یک بار دیگر در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز عصر روز دوشنبه باهم درگیر شده‌اند.

مقام‌های محلی نیمروز نیز این خبر را تایید کرده و گفته اند که این درگیری در نتیجه یک سوء تفاهم میان دو طرف رخ داده بود که اکنون مشکل حل شده است.

اما برخی از منابع در این ولایت می‌گویند که عصر روز دوشنبه هنگامی که کشاورزان در یکی از کانال‌های بند کمال خان در ولسوالی کنگ مصروف کار بودند، مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و نیروهای مرزی ایران می‌خواستند مانع کار آنان شود.

حسین خپلواک، کشاورز در نیمروز، به طلوع‌نیوز گفت: «جنگ بین امارت اسلامی و کشور همسایه، ایران در ولسوالی کنگ دیروز (دوشنبه) رخ داده است.»

با آنکه مقام‌های محلی درپیوند به تلفات برخاسته از این درگیری چیزی نمی‌گویند، اما بنا بر گفته‌های باشنده‌گان محل، دو نیروی مرزی ایران در جریان درگیری کشته شده‌اند و موتر های نظامی آنان نیز در محل برجا مانده است.

رحمت الله، باشنده نیمروز، گفت: «مشکلات مرزی باید از راه گفت‌وگو حل شود و به تمام مشکلات که وجود دارد، باید از راه مذاکره نقطه پایان گذاشته شود.»

از سوی هم، مقام‌های ایرانی تا هنوز در باره این درگیری و تلفات برخاسته از آن، چیزی نگفته اند.

عبدالحمید وطندوست، فعال جامعه مدنی در نیمروز، گفت: «دراین اواخر درگیری‌هایی میان مرزبانان افغان و مرزبانان ایرانی صورت گرفته است که چنین درگیری‌ها به ضرر هر دو کشور و ملت‌های ایران و افغانستان است.»

این در حالی‌ست که بیش از سه ماه پیش نیز نیروهای سرحدی افغان با مرزبانان ایرانی درگیری شده بودند و دو طرف از جنگ‌افزار های سبک و سنگین استفاده کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره