Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیران خارجه زن ۱۷ کشور: محدودیت‌ها بر زنان افغان برداشته شوند

وزیران خارجه هفده کشور در یک نشست مجازی با نگرانی از نقض حقوق بشر و وضع محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان، از امارت اسلامی خواسته اند تا این محدودیت‌ها و موانع فراراه زنان و دختران را بردارد.

در این نشست که از سوی استرالیا میزبانی می‌شد، از رهبری افغانستان همچنان خواسته شده است که نباید از آموزش دختران در سال جدید آموزشی که در اخیر ماه مارچ در این کشور آغاز می‌شود، جلوگیری شود.

در اعلامیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، آمده است: «وزیران نگرانی عمیق شان را از نقض حقوق بشر، به ویژه محدود سازی دسترسی کامل زنان و دختران به آموزش، ابراز کردند. با آغاز سال آموزشی در ماه مارچ، لازم است که طالبان تمام محدودیت‌ها و موانع را که سبب جلوگیری از حضور کامل زنان و دختران در مکاتب می‌شود، بردارند.»

فرح مصطفوی، فعال حقوق زن، در این باره گفت: «سیاست گذاران ما با روش‌ها و رویکردهای غلط در درون افغانستان اعمال کردند، افغانستان را یک کشور بیچاره، مخروبه و فقیر ساختند.»

در همین حال، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در امور زنان و حقوق بشر، همزمان با روز جهانی زن گفته است که مشارکت زنان برای یک افغانستان باثبات مهم است و جهان باید کابل را برای احترام به حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان وادار سازد.

فوزیه کوفی گفت: «متاسفانه قضیه زنان در افغانستان مشخص شده به اینکه باید تنها زنان درباره زنان دادخواهی کنند.»

زنانی که در جریان بیش از شش ماه در افغانستان شغل های شان را از دست داده‌اند، می‌گویند که نباید از حضور زنان در جامعه انکار و نفش آنان نادیده گرفته شود. شکیبا شریفی یکی از بانوانی‌ست که با داشتن مدرک کارشناسی ارشد با روی کار آمدن امارت اسلامی وظیفه‌اش را از دست داده است.

شکیبا شریفی گفت: «من از مبارزه دست نکشیدیم ولی نظر به اینکه رژیم تغییر کرد و شرایط زندگی تغییر کرد، بیشتر از شش ماه می‌شود که در خانه استم.»

از سوی دیگر، شماری از پناه‌جویان افغان در کشور های اروپایی با راه اندازی برنامه یی به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زن، خواهان مشارکت زنان در امور سیاسی افغانستان شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به روز سه‌شنبه در تویتی به مناسبت هشت مارچ گفته بود که امارت اسلامی به حقوق شرعی همه زنان افغان متعهد است و از حقوق شان پاسداری می‌کند.   

وزیران خارجه زن ۱۷ کشور: محدودیت‌ها بر زنان افغان برداشته شوند

از سوی دیگر، شماری از پناه‌جویان افغان در کشور های اروپایی با راه اندازی برنامه یی به مناسبت هشت مارچ خواهان مشارکت زنان در امور سیاسی افغانستان شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزیران خارجه هفده کشور در یک نشست مجازی با نگرانی از نقض حقوق بشر و وضع محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان، از امارت اسلامی خواسته اند تا این محدودیت‌ها و موانع فراراه زنان و دختران را بردارد.

در این نشست که از سوی استرالیا میزبانی می‌شد، از رهبری افغانستان همچنان خواسته شده است که نباید از آموزش دختران در سال جدید آموزشی که در اخیر ماه مارچ در این کشور آغاز می‌شود، جلوگیری شود.

در اعلامیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، آمده است: «وزیران نگرانی عمیق شان را از نقض حقوق بشر، به ویژه محدود سازی دسترسی کامل زنان و دختران به آموزش، ابراز کردند. با آغاز سال آموزشی در ماه مارچ، لازم است که طالبان تمام محدودیت‌ها و موانع را که سبب جلوگیری از حضور کامل زنان و دختران در مکاتب می‌شود، بردارند.»

فرح مصطفوی، فعال حقوق زن، در این باره گفت: «سیاست گذاران ما با روش‌ها و رویکردهای غلط در درون افغانستان اعمال کردند، افغانستان را یک کشور بیچاره، مخروبه و فقیر ساختند.»

در همین حال، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در امور زنان و حقوق بشر، همزمان با روز جهانی زن گفته است که مشارکت زنان برای یک افغانستان باثبات مهم است و جهان باید کابل را برای احترام به حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان وادار سازد.

فوزیه کوفی گفت: «متاسفانه قضیه زنان در افغانستان مشخص شده به اینکه باید تنها زنان درباره زنان دادخواهی کنند.»

زنانی که در جریان بیش از شش ماه در افغانستان شغل های شان را از دست داده‌اند، می‌گویند که نباید از حضور زنان در جامعه انکار و نفش آنان نادیده گرفته شود. شکیبا شریفی یکی از بانوانی‌ست که با داشتن مدرک کارشناسی ارشد با روی کار آمدن امارت اسلامی وظیفه‌اش را از دست داده است.

شکیبا شریفی گفت: «من از مبارزه دست نکشیدیم ولی نظر به اینکه رژیم تغییر کرد و شرایط زندگی تغییر کرد، بیشتر از شش ماه می‌شود که در خانه استم.»

از سوی دیگر، شماری از پناه‌جویان افغان در کشور های اروپایی با راه اندازی برنامه یی به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زن، خواهان مشارکت زنان در امور سیاسی افغانستان شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به روز سه‌شنبه در تویتی به مناسبت هشت مارچ گفته بود که امارت اسلامی به حقوق شرعی همه زنان افغان متعهد است و از حقوق شان پاسداری می‌کند.   

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره