Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگشت نزدیک به ۵۵۰ هزار تن در جریان شش ماه به کشور

در شش ماه پسین نزدیک به ۵۵۰ هزار افغان دوباره به کشور برگشته اند. معین وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان که به گذرگاه تورخم رفته است، می‌گوید که تلاش‌های دیپلوماتیک از بهر رهایی زندانیان افغان در کشور های دیگر نیز آغاز شده است.

معین وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان، محمد ارسلاح خروتی می‌گوید که امارت اسلامی تلاش می‌کند تا چالش‌ها در گذرگاه تورخم و سپین بولدک را حل بسازد.

به گفته آقای خروتی، نزدیک به ۵۵۰ هزار تن از شهروندان که در کشور های دیگر بودند، دوباره به افغانستان برگشته ویا به جبر برگشت داده شده اند.

محمد ارسلاح خروتی گفت: «تقریبا پنجصد و پنجاه هزار تن با ما راجستر شده اند. تعداد شان شاید زیاد باشد چون بعضی های شان با ما شاید راجستر نباشند.»

آقای خروتی در باره رهایی زندانیان گفت: «ما در تمام جاها خواستار رهایی زندانیان، فراهم سازی وکیل مدافع و حقوق بشری شده ایم.»

در این میان، برخی از شهروندان کشور که مجبور اند به منظور درمان بیماران شان، به کشور های دیگر بروند از چالش‌های رفت و آمد از این گذرگاه سخن می‌زنند.

نعمت الله گفت: «مشکلات بسیار زیاد است. از پاکستان تقاضا شود که آنان با عبور صد تن موافقت کرده بودند، اما حال بیشتر از بیست نفر را نمی گذارد که عبور کند.»

در همین حال، مشکلات بازرگانی و نیز رفت و آمد در گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک از موضوعاتی هستند که در بیست و ششمین نشست کابینه امارت اسلامی به بحث گرفته شد. گفته شده است که مشکلات بهداشتی در کشور نیز از موضوعات محوری در نشست کابینه بود.

برگشت نزدیک به ۵۵۰ هزار تن در جریان شش ماه به کشور

در همین حال، مشکلات بازرگانی و نیز رفت و آمد در گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک از موضوعاتی هستند که در بیست و ششمین نشست کابینه امارت اسلامی به بحث گرفته شد.

تصویر بندانگشتی

در شش ماه پسین نزدیک به ۵۵۰ هزار افغان دوباره به کشور برگشته اند. معین وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان که به گذرگاه تورخم رفته است، می‌گوید که تلاش‌های دیپلوماتیک از بهر رهایی زندانیان افغان در کشور های دیگر نیز آغاز شده است.

معین وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان، محمد ارسلاح خروتی می‌گوید که امارت اسلامی تلاش می‌کند تا چالش‌ها در گذرگاه تورخم و سپین بولدک را حل بسازد.

به گفته آقای خروتی، نزدیک به ۵۵۰ هزار تن از شهروندان که در کشور های دیگر بودند، دوباره به افغانستان برگشته ویا به جبر برگشت داده شده اند.

محمد ارسلاح خروتی گفت: «تقریبا پنجصد و پنجاه هزار تن با ما راجستر شده اند. تعداد شان شاید زیاد باشد چون بعضی های شان با ما شاید راجستر نباشند.»

آقای خروتی در باره رهایی زندانیان گفت: «ما در تمام جاها خواستار رهایی زندانیان، فراهم سازی وکیل مدافع و حقوق بشری شده ایم.»

در این میان، برخی از شهروندان کشور که مجبور اند به منظور درمان بیماران شان، به کشور های دیگر بروند از چالش‌های رفت و آمد از این گذرگاه سخن می‌زنند.

نعمت الله گفت: «مشکلات بسیار زیاد است. از پاکستان تقاضا شود که آنان با عبور صد تن موافقت کرده بودند، اما حال بیشتر از بیست نفر را نمی گذارد که عبور کند.»

در همین حال، مشکلات بازرگانی و نیز رفت و آمد در گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک از موضوعاتی هستند که در بیست و ششمین نشست کابینه امارت اسلامی به بحث گرفته شد. گفته شده است که مشکلات بهداشتی در کشور نیز از موضوعات محوری در نشست کابینه بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره