Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توافق وست و متقی؛ از پول افغانستان به نهادهای مددرسان داده نمیشود

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه و توماس وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و هیأت‌های همراه شان روز گذشته در آنتالیای ترکیه با هم دیدار و روی وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان گفت‌وگو کردند.

وزارت خارجه می‌گوید که در این دیدار دو طرف توافق کردند که سه و نیم میلیارد دالر پول افغانستان که از دعوای محکمه امریکا آزاد شده است، به سازمان‌های کمک‌رسان داده نخواهد شد.

وزارت خارجه در یک رشته تویت گفته است که آقای متقی از امریکا خواسته است که سه و نیم دالر باقی مانده را نیز آزاد سازد و به بانک مرکزی افغانستان بسپارد.

وزارت خارجه گفته است که: «دو طرف توافق کردند که ۳.۵ ملیارد دالر بانک مرکزی افغانستان را که از دعوای محکمهٔ امریکا آزاد شده است، به هیچ وجه به‌عنوان کمک‌ها به مؤسسات خیریه داده نشود.»

به گفته وزارت خارجه، متقی گفته است که هر گونه تصرف در پول افغانستان تاثیر منفی بر روابط میان امارت اسلامی و امریکا خواهد گذاشت.

از سویی هم، آقای وست در یک رشته تویت گفته است که هیأت‌های دو طرف گفت‌وگوهای پردستاورد داشتند و روی مسایلی همچون رشد اقتصاد افغانستان، آموزش و سفر هوایی تجاری گفت‌وگو کردند.

وست گفته است که امریکا با متحدان‌اش بر ادامه تعامل با امارت اسلامی هم‌نظر است. او با استقبال از بازگشایی دانشگاه‌ها در افغانستان افزوده است که هنوز کارهای زیادی در بخش حقوق بشر و حکومت‌داری فراگیر باقی مانده‌اند.

وست گفت: «کارهای زیادی در بخش حقوق بشر، حفاظت از دستاوردها، و دیدن تنوع جامعه افغانستان در حکومت‌داری باقی مانده‌اند.»

وزارت خارجه می‌گوید که دو طرف توافق کردند که چنین نشست‌هایی در آینده نیز داشته باشند.

پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، امریکا بیش از نُه میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. در ماه گذشته میلادی، جوبایدن یک فرمان اجرایی را امضاء کرد که بر بنیاد آن سه و نیم میلیارد از پول منجمد شده از دعوی حقوقی قربانیان حملات یازده‌هم سپتامبر آزاد شد و سه و نیم میلیارد دیگر هنوز هم مسدود است و پس از حکم محکمه در باره آن تصمیم گرفته خواهد شد.

توافق وست و متقی؛ از پول افغانستان به نهادهای مددرسان داده نمیشود

وزارت خارجه می‌گوید که توافق شده است تا از سه و نیم میلیارد پول افغانستان به سازمان‌های بشردوستانه داده نشود.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه و توماس وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و هیأت‌های همراه شان روز گذشته در آنتالیای ترکیه با هم دیدار و روی وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان گفت‌وگو کردند.

وزارت خارجه می‌گوید که در این دیدار دو طرف توافق کردند که سه و نیم میلیارد دالر پول افغانستان که از دعوای محکمه امریکا آزاد شده است، به سازمان‌های کمک‌رسان داده نخواهد شد.

وزارت خارجه در یک رشته تویت گفته است که آقای متقی از امریکا خواسته است که سه و نیم دالر باقی مانده را نیز آزاد سازد و به بانک مرکزی افغانستان بسپارد.

وزارت خارجه گفته است که: «دو طرف توافق کردند که ۳.۵ ملیارد دالر بانک مرکزی افغانستان را که از دعوای محکمهٔ امریکا آزاد شده است، به هیچ وجه به‌عنوان کمک‌ها به مؤسسات خیریه داده نشود.»

به گفته وزارت خارجه، متقی گفته است که هر گونه تصرف در پول افغانستان تاثیر منفی بر روابط میان امارت اسلامی و امریکا خواهد گذاشت.

از سویی هم، آقای وست در یک رشته تویت گفته است که هیأت‌های دو طرف گفت‌وگوهای پردستاورد داشتند و روی مسایلی همچون رشد اقتصاد افغانستان، آموزش و سفر هوایی تجاری گفت‌وگو کردند.

وست گفته است که امریکا با متحدان‌اش بر ادامه تعامل با امارت اسلامی هم‌نظر است. او با استقبال از بازگشایی دانشگاه‌ها در افغانستان افزوده است که هنوز کارهای زیادی در بخش حقوق بشر و حکومت‌داری فراگیر باقی مانده‌اند.

وست گفت: «کارهای زیادی در بخش حقوق بشر، حفاظت از دستاوردها، و دیدن تنوع جامعه افغانستان در حکومت‌داری باقی مانده‌اند.»

وزارت خارجه می‌گوید که دو طرف توافق کردند که چنین نشست‌هایی در آینده نیز داشته باشند.

پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، امریکا بیش از نُه میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. در ماه گذشته میلادی، جوبایدن یک فرمان اجرایی را امضاء کرد که بر بنیاد آن سه و نیم میلیارد از پول منجمد شده از دعوی حقوقی قربانیان حملات یازده‌هم سپتامبر آزاد شد و سه و نیم میلیارد دیگر هنوز هم مسدود است و پس از حکم محکمه در باره آن تصمیم گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره