Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: چهار تن در پیوند به قتل ۷ واکسیناتور بازداشت شده‌اند

مسوولان ریاست استخابارات کندز می‌گویند که چهار تن را در پیوند به قتل هفت واکسیناتور و دو نیروی امارت اسلامی در این ولایت بازداشت کرده اند. به گفته مسوولان امنیتی این ولایت،

این افراد پس از عملیات‌های جداگانه از بخش‌های گونه‌گون این ولایت بازداشت شده اند.

مولوی نجیب الله هارون، ریيس استخبارات ولایت کندز گفت: «در پیوند به این ما یک گروه چهار نفره را بازداشت کرده ایم که دو تن از نیروهای امارت اسلامی و هفت تن از واکسیناتوران را به شهادت رسانده بودند که در میان آنها چهار تن زن و دو تن مرد شامل بود، مجرمین به جرم شان اعتراف کرده اند.»

افراد بازداشت شده، به قتل هفت واکسیناتور و دو نیروی امارت اسلامی اعتراف کرده اند.

عبدالقدیر، شخص بازداشت شده گفت: «من را به کندز فرستاده بودند که آنجا برو مجاهدین و واکسیناتوران را به قتل برسان.»

سمیع الله، شخص بازداشت شده گفت: «به قضیه قتل مسافر در ساحه انگورباغ چهار نفر بودیم، به جرم خود اعتراف می‌کنیم.»

هفت واکسیناتور بیش از دو هفته پیش در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به قتل رسیدند.

از سویی هم، خانواده‌های قربانیان از مسوولان می‌خواهند که تا مجرمان را به کیفر برسانند.

علی محمد، پدر دو واکسیناتور کشته شده گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که این اینها را به جزای اعمال شان برسانند و اعدام شان کنند.»

محمد صابر، پدر واکسیناتور کشته شده گفت: «این افراد زمانی که پروسه واکیسن شروع شد آنها به گونه زضاکارانه کار می‌کردند بعدا برای ما زنگ آمد که افراد ناشناس آنها را به شهادت رسانیده بود.»

پدر جان باخته گفت: «خواست ما این است که این افراد اعدام شوند و به جزای خود برسند که بار دیگر کسی چنین کاری را در این ساحه انجام ندهد.»

این در حالی است که پیش از این خانواده‌های قرباینان از مقام‌های امنیتی این ولایت خواهان بازداشت قاتلان، و به کیفر رساندن آنان شده بودند.

مسوولان: چهار تن در پیوند به قتل ۷ واکسیناتور بازداشت شده‌اند

افراد بازداشت شده، به قتل هفت واکسیناتور و دو نیروی امارت اسلامی اعتراف کرده اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست استخابارات کندز می‌گویند که چهار تن را در پیوند به قتل هفت واکسیناتور و دو نیروی امارت اسلامی در این ولایت بازداشت کرده اند. به گفته مسوولان امنیتی این ولایت،

این افراد پس از عملیات‌های جداگانه از بخش‌های گونه‌گون این ولایت بازداشت شده اند.

مولوی نجیب الله هارون، ریيس استخبارات ولایت کندز گفت: «در پیوند به این ما یک گروه چهار نفره را بازداشت کرده ایم که دو تن از نیروهای امارت اسلامی و هفت تن از واکسیناتوران را به شهادت رسانده بودند که در میان آنها چهار تن زن و دو تن مرد شامل بود، مجرمین به جرم شان اعتراف کرده اند.»

افراد بازداشت شده، به قتل هفت واکسیناتور و دو نیروی امارت اسلامی اعتراف کرده اند.

عبدالقدیر، شخص بازداشت شده گفت: «من را به کندز فرستاده بودند که آنجا برو مجاهدین و واکسیناتوران را به قتل برسان.»

سمیع الله، شخص بازداشت شده گفت: «به قضیه قتل مسافر در ساحه انگورباغ چهار نفر بودیم، به جرم خود اعتراف می‌کنیم.»

هفت واکسیناتور بیش از دو هفته پیش در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به قتل رسیدند.

از سویی هم، خانواده‌های قربانیان از مسوولان می‌خواهند که تا مجرمان را به کیفر برسانند.

علی محمد، پدر دو واکسیناتور کشته شده گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که این اینها را به جزای اعمال شان برسانند و اعدام شان کنند.»

محمد صابر، پدر واکسیناتور کشته شده گفت: «این افراد زمانی که پروسه واکیسن شروع شد آنها به گونه زضاکارانه کار می‌کردند بعدا برای ما زنگ آمد که افراد ناشناس آنها را به شهادت رسانیده بود.»

پدر جان باخته گفت: «خواست ما این است که این افراد اعدام شوند و به جزای خود برسند که بار دیگر کسی چنین کاری را در این ساحه انجام ندهد.»

این در حالی است که پیش از این خانواده‌های قرباینان از مقام‌های امنیتی این ولایت خواهان بازداشت قاتلان، و به کیفر رساندن آنان شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره