Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای بازداشت ۵ عضو دو خانواده و ۲ مهمان شان در روند بازرسی

دو خانواده در ولسوالی پغمان کابل ادعا می‌کنند که پنج عضو و دو مهمان شان از سوی نیروهای امنیتی امارت اسلامی بازداشت شده اند.

اعضای این خانواده ها می گویند با آنکه با هیچ گروهی پیوند ندارند، اما نیروهای امنیتی پس از تلاشی خانه های شان، آنان را با خود برده اند.

یکی از خانواده ها ادعا می کند که چهار عضو این فامیل و دو مهمان شان ۱۱ روز پیش  در جریان تلاشی خانه  شان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

بی بی آمنه، مادر این خانواده گفت: «همین حالا آرد نداریم که خمیر کنم. برای من می‌گوید که برای ما تفنگ بیار، من تفنگ را چی کنم و از کجا پیدا کنم تفنگ را. من هیچ چیزی ندارم." 

داوودشاه، برادر افراد بازداشت شده گفت: «تمام شان اولاد دار استند. اولادهای شان گریه می‌کنند، من ماندیم همراه با پدر ریش سفیدم، کدام سر را بگیریم.» 

مادر خانواده دومی ادعا می کند، که پسرش زبیح الله همراه با پسران کاکایش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند و تا اکنون از سرنوشت آنان خبری نیست.

خانم گل،  مادر زبیح الله گفت: «بی گناه گرفیتن شان. امروز ده روز می شود که در ولسوالی استند‌. هر جایی که میروم صدای ما را کسی نمی شنود.»

ما خواهان وضاحت نهادهای امنیتی درین باره شدیم، اما تا تهیه این گزارش  جوابی را دریافت نکردیم.

ادعای بازداشت ۵ عضو دو خانواده و ۲ مهمان شان در روند بازرسی

تصویر بندانگشتی

دو خانواده در ولسوالی پغمان کابل ادعا می‌کنند که پنج عضو و دو مهمان شان از سوی نیروهای امنیتی امارت اسلامی بازداشت شده اند.

اعضای این خانواده ها می گویند با آنکه با هیچ گروهی پیوند ندارند، اما نیروهای امنیتی پس از تلاشی خانه های شان، آنان را با خود برده اند.

یکی از خانواده ها ادعا می کند که چهار عضو این فامیل و دو مهمان شان ۱۱ روز پیش  در جریان تلاشی خانه  شان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

بی بی آمنه، مادر این خانواده گفت: «همین حالا آرد نداریم که خمیر کنم. برای من می‌گوید که برای ما تفنگ بیار، من تفنگ را چی کنم و از کجا پیدا کنم تفنگ را. من هیچ چیزی ندارم." 

داوودشاه، برادر افراد بازداشت شده گفت: «تمام شان اولاد دار استند. اولادهای شان گریه می‌کنند، من ماندیم همراه با پدر ریش سفیدم، کدام سر را بگیریم.» 

مادر خانواده دومی ادعا می کند، که پسرش زبیح الله همراه با پسران کاکایش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند و تا اکنون از سرنوشت آنان خبری نیست.

خانم گل،  مادر زبیح الله گفت: «بی گناه گرفیتن شان. امروز ده روز می شود که در ولسوالی استند‌. هر جایی که میروم صدای ما را کسی نمی شنود.»

ما خواهان وضاحت نهادهای امنیتی درین باره شدیم، اما تا تهیه این گزارش  جوابی را دریافت نکردیم.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره