Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت بیش از ۲هزار تن در شش ماه در کابل به اتهام جرایم گونه گون

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که دو هزار تن به اتهام جرم‌های گونه‌گون در شش ماه پسین در کابل بازداشت شده‌اند. افزون بر این افراد، نزدیک به چهل تن دیگر به اتهام همکاری با داعش، استفاده سو از نام امارات اسلامی و قاچاق جنگ‌افزار نیز بازداشت شده اند.

سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، خالد ځدران همچنان می‌گوید که این افراد از بخش‌های گونه‌گون کابل به شمول ولسوالی‌های این ولایت بازداشت شده اند.

گفته شده است که مقداری مواد مخدر و جنگ‌افزار های گونه‌گون نیز از سوی نیروهای امارت اسلامی در جریان عملیات های جداگانه کشف و ظبط شده اند.

خالد ځدران گفت: «پس از عملیات های زیاد در حوزه های شهر کابل و ولسوالی ها، ۲۱۸۰ تن اتهام جرم های جنایی مثل دزدی، اختطاف، قتل، فساد اخلاقی، حمل سلاح غیرقانونی بازداشت و دوسیه های شان به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده است.»

مسوولان فرماندهی امنیه کابل می‌افزایند که امنیت در شهر و ولسوالی های این ولایت در مقایسه با گذشته بهتر شده است. موسی جان ابراهیم، معاون فرماندهی امنیه کابل، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که امنیت در کابل و ولایت‌ها تامین شود.»

شفیع الله حنفی، معاون اداری فرماندهی امنیه کابل، گفت: «به تاجران، داکتران، خبرنگاران و همه اصمینان می‌دهیم که مجاهدین در خدمت تان است.»

اما شهروندان کشور هنوز هم از ادامه دزدی های مسلحانه، آدم ربایی و جرم های دیگر جنایی نگران اند.

عبدالحمید، باشنده کابل، گفت: «بعضی کسانی استند که دزدی می‌کنند، شهر را ناامن می‌سازند، این وظیفه امارت اسلامی است که که آنان را دستگیر کند.»

این اظهارات در حالی ابراز می‌شوند که از یک ماه بدینسو تلاشی خانه به خانه در کابل و برخی از ولایت های دیگر آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد.

بازداشت بیش از ۲هزار تن در شش ماه در کابل به اتهام جرایم گونه گون

اما شهروندان کشور هنوز هم از ادامه دزدی های مسلحانه، آدم ربایی و جرم های دیگر جنایی نگران اند.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که دو هزار تن به اتهام جرم‌های گونه‌گون در شش ماه پسین در کابل بازداشت شده‌اند. افزون بر این افراد، نزدیک به چهل تن دیگر به اتهام همکاری با داعش، استفاده سو از نام امارات اسلامی و قاچاق جنگ‌افزار نیز بازداشت شده اند.

سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، خالد ځدران همچنان می‌گوید که این افراد از بخش‌های گونه‌گون کابل به شمول ولسوالی‌های این ولایت بازداشت شده اند.

گفته شده است که مقداری مواد مخدر و جنگ‌افزار های گونه‌گون نیز از سوی نیروهای امارت اسلامی در جریان عملیات های جداگانه کشف و ظبط شده اند.

خالد ځدران گفت: «پس از عملیات های زیاد در حوزه های شهر کابل و ولسوالی ها، ۲۱۸۰ تن اتهام جرم های جنایی مثل دزدی، اختطاف، قتل، فساد اخلاقی، حمل سلاح غیرقانونی بازداشت و دوسیه های شان به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده است.»

مسوولان فرماندهی امنیه کابل می‌افزایند که امنیت در شهر و ولسوالی های این ولایت در مقایسه با گذشته بهتر شده است. موسی جان ابراهیم، معاون فرماندهی امنیه کابل، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که امنیت در کابل و ولایت‌ها تامین شود.»

شفیع الله حنفی، معاون اداری فرماندهی امنیه کابل، گفت: «به تاجران، داکتران، خبرنگاران و همه اصمینان می‌دهیم که مجاهدین در خدمت تان است.»

اما شهروندان کشور هنوز هم از ادامه دزدی های مسلحانه، آدم ربایی و جرم های دیگر جنایی نگران اند.

عبدالحمید، باشنده کابل، گفت: «بعضی کسانی استند که دزدی می‌کنند، شهر را ناامن می‌سازند، این وظیفه امارت اسلامی است که که آنان را دستگیر کند.»

این اظهارات در حالی ابراز می‌شوند که از یک ماه بدینسو تلاشی خانه به خانه در کابل و برخی از ولایت های دیگر آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره