Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دفتر سیاسی ا.ا در قطر به کانال ارتباطی کابل با جهان مبدل شده

سخنگوی این دفتر می‌گوید در حال حاضر با نزدیک به شانزده کشور جهان در باره مسایل مرتبط به حکومت سرپرست در تماس استند که در ایجاد روابط با جهان نقش سازنده را دارد.

محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گفت: «یکی از اهداف تماس با جامعه جهانی بود، از سابق هم شما در جریان استید که ما سفرهای مختلفی داشتیم به کشورهای مختلف منطقه، همسایه و فرامنطقه... و این جریان دارد و تاهنوز هم روابط ما برقرار است.»

پس از تسلط دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، امریکا و برخی از کشورهای اروپایی و غربی نماینده‌گی‌های سیاسی شان را به قطر انتقال دادند. دفتر سیاسی امارت اسلامی که نیز در قطر است، و در زمان حکومت پیشین کانال ارتباطی امارت اسلامی با امریکا بود، اکنون دیده می‌شود که، برای تعامل با جهان از این آدرس لابی می‌کند.

دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر از زمان آغاز تا پیش از سقوط حکومت پیشین همچون میانجی برای پیش‌برد مسایل پروسه صلح فعالیت می‌کرد، اما پرسش اینجاست، که تا اکنون که هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است، این دفتر چه نقش در ایجاد روابط سیاسی کابل با جهان خواهد داشت؟

جاوید جاوید، آگاه مسایل روابط بین الملل گفت: «امارت اسلامی بخاطر رسیدن به قدرت از این دفتر استفاده اعظمی را کرده، اما پس از به قدرت رسیدن، تلاش‌های این دفتر بخاطر مسله مشروعیت امارت اسلامی و تعامل با جهان با دشواری روبرو بوده و تاهنوز لابی دفتر سیاسی طالبان در قطر به نتیجه نرسیده است.»

فهیم کوهدامنی، دیپلومات پیشین گفت: «تعداد زیادی از کشورها مسایل سیاسی و امنیتی افغانستان را از طریق سفارتخانه‌های شان در دوحه قطر تعقیب می‌کنند و طالبان می‌خواهند که از همین طریق با این کشورها در تعامل باشد.»

دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در سال ۲۰۱۳ با پرچم و عنوان امارت اسلامی افغانستان و با پشتیبانی مالی دولت قطر فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون مسوولیت این دفتر به سهیل شاهین واگذار شده است.

دفتر سیاسی ا.ا در قطر به کانال ارتباطی کابل با جهان مبدل شده

پس از تسلط دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، امریکا و برخی از کشورهای اروپایی و غربی نماینده‌گی‌های سیاسی شان را به قطر انتقال دادند.

تصویر بندانگشتی

سخنگوی این دفتر می‌گوید در حال حاضر با نزدیک به شانزده کشور جهان در باره مسایل مرتبط به حکومت سرپرست در تماس استند که در ایجاد روابط با جهان نقش سازنده را دارد.

محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گفت: «یکی از اهداف تماس با جامعه جهانی بود، از سابق هم شما در جریان استید که ما سفرهای مختلفی داشتیم به کشورهای مختلف منطقه، همسایه و فرامنطقه... و این جریان دارد و تاهنوز هم روابط ما برقرار است.»

پس از تسلط دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، امریکا و برخی از کشورهای اروپایی و غربی نماینده‌گی‌های سیاسی شان را به قطر انتقال دادند. دفتر سیاسی امارت اسلامی که نیز در قطر است، و در زمان حکومت پیشین کانال ارتباطی امارت اسلامی با امریکا بود، اکنون دیده می‌شود که، برای تعامل با جهان از این آدرس لابی می‌کند.

دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر از زمان آغاز تا پیش از سقوط حکومت پیشین همچون میانجی برای پیش‌برد مسایل پروسه صلح فعالیت می‌کرد، اما پرسش اینجاست، که تا اکنون که هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است، این دفتر چه نقش در ایجاد روابط سیاسی کابل با جهان خواهد داشت؟

جاوید جاوید، آگاه مسایل روابط بین الملل گفت: «امارت اسلامی بخاطر رسیدن به قدرت از این دفتر استفاده اعظمی را کرده، اما پس از به قدرت رسیدن، تلاش‌های این دفتر بخاطر مسله مشروعیت امارت اسلامی و تعامل با جهان با دشواری روبرو بوده و تاهنوز لابی دفتر سیاسی طالبان در قطر به نتیجه نرسیده است.»

فهیم کوهدامنی، دیپلومات پیشین گفت: «تعداد زیادی از کشورها مسایل سیاسی و امنیتی افغانستان را از طریق سفارتخانه‌های شان در دوحه قطر تعقیب می‌کنند و طالبان می‌خواهند که از همین طریق با این کشورها در تعامل باشد.»

دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در سال ۲۰۱۳ با پرچم و عنوان امارت اسلامی افغانستان و با پشتیبانی مالی دولت قطر فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون مسوولیت این دفتر به سهیل شاهین واگذار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره