Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برکناری عبدالحمید خراسانی از آمریت امنیت ولایت پنجشیر

عبدالحمید خراسانی از آمریت امنیت فرماندهی پولیس پنجشیر برکنار شده است و به جایش عتیق الله صدیقی گماشته شده است.

مقام‌های محلی پنجشیر می‌گویند که آقای خراسانی سه ماه پیش به دستور والی این ولایت به علت استفاده سو از نام امارت اسلامی برکنار شده است و اکنون سمت رسمی در این ولایت ندارد.

با افزایش تنش ها میان والی پنجشیر و حمید خراسانی آمر امنیت پیشین این ولایت در رسانه‌ اجتماعی، آقای خراسانی با بخش یک نوار تصویری والی این ولایت را به ظلم بر مردم متهم کرده است و از رهبر امارت اسلامی خواهان برکناری او شده است.

ابوبکر صدیق، سخنگوی والی پنجشیر، گفت: «عبدالحمید خراسانی سه ماه قبل از سمت آمریت پنجشیر برکنار شده و هیچ سمتی رسمی در ولایت پنجشیر ندارد، با آمدن اش در امارت اسلامی تلاش می‌کرد که همین فجایع که انجام داده بود را بپوشاند.»

در همین حال حمید خراسانی با این که برکناری اش را از سوی مقام‌های محلی پنجشیر می پذیرد اما می گوید که منتظر حکم رسمی وزارت داخله در این باره است.

حمید خراسانی، آمر امنیت پیشین پنجشیر، می گوید: «ما باز هم تذکر می‌دهیم منتظر دستور رهبری امارت اسلامی استیم. خراسانی بنشین در خانه ات و بیاور سلاح ات را تسلیم کن من این کار را می‌کنم و اگر بگوید که بروید در فلان جا سرباز استید می‌رویم. ما سرباز شخصی مولوی قدرت الله نیستیم.»

وزارت داخله تا کنون در این باره چیزی نگفته است اما مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که این یک موضوعی در سطح محلی بوده است که اکنون حل شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این یک رویدادی در سطح محلی بود که مسوولین امارت اسلامی در این راستا اقدامات لازم را کرده اند و اکنون در آنجا مشکل حل است.»

عبدالحمید خراسانی از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان به‌ حیث آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت پنجشیر ایفای وظیفه می‌کرد.

برکناری عبدالحمید خراسانی از آمریت امنیت ولایت پنجشیر

عبدالحمید خراسانی از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان به‌ حیث آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت پنجشیر ایفای وظیفه می‌کرد.

تصویر بندانگشتی

عبدالحمید خراسانی از آمریت امنیت فرماندهی پولیس پنجشیر برکنار شده است و به جایش عتیق الله صدیقی گماشته شده است.

مقام‌های محلی پنجشیر می‌گویند که آقای خراسانی سه ماه پیش به دستور والی این ولایت به علت استفاده سو از نام امارت اسلامی برکنار شده است و اکنون سمت رسمی در این ولایت ندارد.

با افزایش تنش ها میان والی پنجشیر و حمید خراسانی آمر امنیت پیشین این ولایت در رسانه‌ اجتماعی، آقای خراسانی با بخش یک نوار تصویری والی این ولایت را به ظلم بر مردم متهم کرده است و از رهبر امارت اسلامی خواهان برکناری او شده است.

ابوبکر صدیق، سخنگوی والی پنجشیر، گفت: «عبدالحمید خراسانی سه ماه قبل از سمت آمریت پنجشیر برکنار شده و هیچ سمتی رسمی در ولایت پنجشیر ندارد، با آمدن اش در امارت اسلامی تلاش می‌کرد که همین فجایع که انجام داده بود را بپوشاند.»

در همین حال حمید خراسانی با این که برکناری اش را از سوی مقام‌های محلی پنجشیر می پذیرد اما می گوید که منتظر حکم رسمی وزارت داخله در این باره است.

حمید خراسانی، آمر امنیت پیشین پنجشیر، می گوید: «ما باز هم تذکر می‌دهیم منتظر دستور رهبری امارت اسلامی استیم. خراسانی بنشین در خانه ات و بیاور سلاح ات را تسلیم کن من این کار را می‌کنم و اگر بگوید که بروید در فلان جا سرباز استید می‌رویم. ما سرباز شخصی مولوی قدرت الله نیستیم.»

وزارت داخله تا کنون در این باره چیزی نگفته است اما مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که این یک موضوعی در سطح محلی بوده است که اکنون حل شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این یک رویدادی در سطح محلی بود که مسوولین امارت اسلامی در این راستا اقدامات لازم را کرده اند و اکنون در آنجا مشکل حل است.»

عبدالحمید خراسانی از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان به‌ حیث آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت پنجشیر ایفای وظیفه می‌کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره