Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روسیه صادرات گاز اش را به افغانستان از سر می‌گیرد

روسیه می خواهد صادرات گاز مایع اش را به افغانستان  از سر بگیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کارخانه پروسس گاز که متعلق به «کاز روس» است تصمیم ارسال بیش از ده هزار تُن گاز مایع را به افغانستان دارد.

بربنیاد گزارش رویترز، تولیدکننده گان گاز مایع روسیه پس از از دست دادن مسیرهای سنتی غرب به علت جنگ اکرایین، در نظر دارند که صادرات گاز خود را به افغانستان از سربگیرند.

رویترز نگاشته است که تنها دو شرکت روسی«لاک اویل پرمنترو سانتز» و «آمسکی کلچک» می خواهند تنها در ماه مارچ صدها تُن گاز مایع به افغانستان صادر کنند.

در بخشی از گزارش رویترز آمده است که «تولید کننده‌گان روسی از نیمه‌های سال ۲۰۲۰ میلادی به علت محدودیت‌های کرونایی و مفاد کم گاز مایع به افغانستان صادر نکردند. اکنون این تولید کننده‌گان قصد دارند که بیش از ده هزار تُن گاز مایع به افغانستان صادر کنند.»

در همین حال شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«این فرصت به بازار افغانستان ایجاد شده است تا بتوانیم تنوع بازارها را در قسمت واردات گاز به داخل افغانستان داشته باشیم.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که از سرگیری واردات گاز از روسیه بهای گاز را در کشور کاهش میدهد و زمینه ترانزیت آن را به دیگر کشورها نیز فراهم خواهد ساخت.

اتاق پیشه وران و دکانداران نیز می‌گوید که واردات گاز از روسیه می‌تواند بر کاهش بهای گاز در کشور اثرِ مثبت بگذارد.

عبدالحق عمری، رییس اتاق پیشه وران و دکانداران، گفت:«ما امیدوار به این هستیم که با رسیدن گاز جدید از کشور روسیه قیمت‌ها هم کاهش پیدا کند و تمام مشکلات که در قسمت نفت و گاز است حل شود.»

  اتاق تجارت و سرمایه گذاری اطمینان می‌دهد که اکنون زمینه برای ترانزیت کالاهای تجارتی به ویژه گاز از راه افغانستان به دیگر کشورها  فراهم است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«ما می‌توانیم از این طریق در صادرات گاز به دیگر کشورها نقش بازی کنیم.»

افغانستان بخش زیادی از مواد نفتی اش را از ایران، آسیای میانه و روسیه وارد می کند و به باور آگاهان مسایل اقتصادی از سرگیری صادرات گاز روسیه افزون بر کاهش بهای گاز در بازارهای کشور افغانستان از رهگذر ترانزیت گاز روسیه درآمد خوبی نیز به دست خواهد آورد.

روسیه صادرات گاز اش را به افغانستان از سر می‌گیرد

رویترز نگاشته است که تنها دو شرکت روسی«لاک اویل پرمنترو سانتز» و «آمسکی کلچک» می خواهند تنها در ماه مارچ صدها تُن گاز مایع به افغانستان صادر کنند.

Thumbnail

روسیه می خواهد صادرات گاز مایع اش را به افغانستان  از سر بگیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کارخانه پروسس گاز که متعلق به «کاز روس» است تصمیم ارسال بیش از ده هزار تُن گاز مایع را به افغانستان دارد.

بربنیاد گزارش رویترز، تولیدکننده گان گاز مایع روسیه پس از از دست دادن مسیرهای سنتی غرب به علت جنگ اکرایین، در نظر دارند که صادرات گاز خود را به افغانستان از سربگیرند.

رویترز نگاشته است که تنها دو شرکت روسی«لاک اویل پرمنترو سانتز» و «آمسکی کلچک» می خواهند تنها در ماه مارچ صدها تُن گاز مایع به افغانستان صادر کنند.

در بخشی از گزارش رویترز آمده است که «تولید کننده‌گان روسی از نیمه‌های سال ۲۰۲۰ میلادی به علت محدودیت‌های کرونایی و مفاد کم گاز مایع به افغانستان صادر نکردند. اکنون این تولید کننده‌گان قصد دارند که بیش از ده هزار تُن گاز مایع به افغانستان صادر کنند.»

در همین حال شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«این فرصت به بازار افغانستان ایجاد شده است تا بتوانیم تنوع بازارها را در قسمت واردات گاز به داخل افغانستان داشته باشیم.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که از سرگیری واردات گاز از روسیه بهای گاز را در کشور کاهش میدهد و زمینه ترانزیت آن را به دیگر کشورها نیز فراهم خواهد ساخت.

اتاق پیشه وران و دکانداران نیز می‌گوید که واردات گاز از روسیه می‌تواند بر کاهش بهای گاز در کشور اثرِ مثبت بگذارد.

عبدالحق عمری، رییس اتاق پیشه وران و دکانداران، گفت:«ما امیدوار به این هستیم که با رسیدن گاز جدید از کشور روسیه قیمت‌ها هم کاهش پیدا کند و تمام مشکلات که در قسمت نفت و گاز است حل شود.»

  اتاق تجارت و سرمایه گذاری اطمینان می‌دهد که اکنون زمینه برای ترانزیت کالاهای تجارتی به ویژه گاز از راه افغانستان به دیگر کشورها  فراهم است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«ما می‌توانیم از این طریق در صادرات گاز به دیگر کشورها نقش بازی کنیم.»

افغانستان بخش زیادی از مواد نفتی اش را از ایران، آسیای میانه و روسیه وارد می کند و به باور آگاهان مسایل اقتصادی از سرگیری صادرات گاز روسیه افزون بر کاهش بهای گاز در بازارهای کشور افغانستان از رهگذر ترانزیت گاز روسیه درآمد خوبی نیز به دست خواهد آورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره