Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف: تا اطلاع بعدی مکاتب دخترانه دوره لیسه مسدود می‌مانند

وزارت معارف در سال تازه آموزشی می‌گوید که تا اطلاع بعدی دروازه‌ مکتب‌های لیسه به روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود خواهند ماند.

مسولان وزارت معارف در مراسم آغاز سال آموزشی ۱۴۰۱ خورشیدی، هرچند روز آغاز مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از ششم مشخص نمی‌سازند، اما می‌افزایند که پسران می‌توانند به گونه عادی به آموزش‌های شان ادامه بدهند.

سعید احمد شهیدخیل، معین اداری ومنابع بشری وزارت معارف گفت: «تمام بشریت اگر عام هستند، اگر خاص هستند اگر او طبقات حاکم است، اگر محکوم هست، اگر صنف رجال و مردانه است، اگر صنف نسا و زنانه است، همه خوبی علم را حسن و عظمت علم و کمال علم را همه وجدانن درک می‌کنند و قبول می‌کنند.»

نورالحق، معاون ریاست عمومی اداره امور گفت: «دین مبارک اسلام به پیمانه زیاد به تعلیم و تربیه تعلق دارد، هر کسیکه زنده است و نفس می‌کشد برایش تعلیم و تربیه امر ضروری است.»

با این حال، مسوولان وزارت معارف از آموزگاران و دانش‌آموزان می‌خواهند که پس از این، پوشیدن یونیفورم را که با معیار‌های اسلامی برابر باشد، در تمامی نهادهای آموزشی رعایت کنند. اما این چنین کدام یونوفورم تا کنون معرقی نشده است. 

عزیز احمد ریان، رییس نشرات و ارتباطات وزارت معارف گفت: «وزارت معارف یکبار دیگر برای ملت عزیز ما اطمینان می‌دهد که به تامین حقوقی تعلیمی و تربیتی تمام هموطنان کاملا متعهد است. در جهت عام کردن و معیاری‌ساختن تعلیم و به کمیت تعلیم توجه داشته و در کنار آموزش و تربیه و شخصیت‌سازی شاگردان نیز اهتمام جدی می‌نماید.»

در حکومت پیشین مقام‌های گونه‌گون حکومتی در روز آغاز سال تعلیمی حضور می‌یافتند اما امسال، حضور مقام‌های حکومتی کم‌رنگ بود. همزمان با این در گوشه دیگر پایتخت، ریاست معارف کابل از بهر آغاز سال تازه آموزشی، مراسمی را برگزار کرد.

عبدالحق حقانی، رییس معارف کابل گفت: «ما اشخاص مربوط به تعلیم و تربیه هستیم، استادان مکلف هستند که فهم خود را در چوکات شریعت به شاگردان منتقل سازند.»

در این میان، آن شمار از دانش‌آموزانی که توانسته اند به مکتب‌ها بروند، شادمان اند.

علی سینا، دانش‌آموز گفت: «از دولت خواهش داریم که به استادهای ما رسیده‌گی شود، از نگاه معاش و از نگاه تحصیل شان.»

سهراب، دانش آموز گفت: «مکتب‌های دخترانه را نیز شروع کنند چون آنها از تحصیل می‌مانند که تحصیل باعث پیشرفت یک کشور میگردد.»

هر چند در سال آموزشی ۱۴۰۱ تمامی دانش‌آموزان پسر و دختران زیر صنف ششم توانسته اند به مکتب‌ها بروند، اما نرفتن دختران لیسه به مکتب‌ها با واکنش‌های گونه‌گونی روبرو شده است.

مراسم بازگشایی مکتب‌ها امسال هم همانند سال دیگر در لیسه امانی کابل برگذار شد.

وزارت معارف: تا اطلاع بعدی مکاتب دخترانه دوره لیسه مسدود می‌مانند

هر چند در سال آموزشی ۱۴۰۱ تمامی دانش‌آموزان پسر و دختران زیر صنف ششم توانسته اند به مکتب‌ها بروند، اما نرفتن دختران لیسه به مکتب‌ها با واکنش‌های گونه‌گونی روبرو شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف در سال تازه آموزشی می‌گوید که تا اطلاع بعدی دروازه‌ مکتب‌های لیسه به روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود خواهند ماند.

مسولان وزارت معارف در مراسم آغاز سال آموزشی ۱۴۰۱ خورشیدی، هرچند روز آغاز مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از ششم مشخص نمی‌سازند، اما می‌افزایند که پسران می‌توانند به گونه عادی به آموزش‌های شان ادامه بدهند.

سعید احمد شهیدخیل، معین اداری ومنابع بشری وزارت معارف گفت: «تمام بشریت اگر عام هستند، اگر خاص هستند اگر او طبقات حاکم است، اگر محکوم هست، اگر صنف رجال و مردانه است، اگر صنف نسا و زنانه است، همه خوبی علم را حسن و عظمت علم و کمال علم را همه وجدانن درک می‌کنند و قبول می‌کنند.»

نورالحق، معاون ریاست عمومی اداره امور گفت: «دین مبارک اسلام به پیمانه زیاد به تعلیم و تربیه تعلق دارد، هر کسیکه زنده است و نفس می‌کشد برایش تعلیم و تربیه امر ضروری است.»

با این حال، مسوولان وزارت معارف از آموزگاران و دانش‌آموزان می‌خواهند که پس از این، پوشیدن یونیفورم را که با معیار‌های اسلامی برابر باشد، در تمامی نهادهای آموزشی رعایت کنند. اما این چنین کدام یونوفورم تا کنون معرقی نشده است. 

عزیز احمد ریان، رییس نشرات و ارتباطات وزارت معارف گفت: «وزارت معارف یکبار دیگر برای ملت عزیز ما اطمینان می‌دهد که به تامین حقوقی تعلیمی و تربیتی تمام هموطنان کاملا متعهد است. در جهت عام کردن و معیاری‌ساختن تعلیم و به کمیت تعلیم توجه داشته و در کنار آموزش و تربیه و شخصیت‌سازی شاگردان نیز اهتمام جدی می‌نماید.»

در حکومت پیشین مقام‌های گونه‌گون حکومتی در روز آغاز سال تعلیمی حضور می‌یافتند اما امسال، حضور مقام‌های حکومتی کم‌رنگ بود. همزمان با این در گوشه دیگر پایتخت، ریاست معارف کابل از بهر آغاز سال تازه آموزشی، مراسمی را برگزار کرد.

عبدالحق حقانی، رییس معارف کابل گفت: «ما اشخاص مربوط به تعلیم و تربیه هستیم، استادان مکلف هستند که فهم خود را در چوکات شریعت به شاگردان منتقل سازند.»

در این میان، آن شمار از دانش‌آموزانی که توانسته اند به مکتب‌ها بروند، شادمان اند.

علی سینا، دانش‌آموز گفت: «از دولت خواهش داریم که به استادهای ما رسیده‌گی شود، از نگاه معاش و از نگاه تحصیل شان.»

سهراب، دانش آموز گفت: «مکتب‌های دخترانه را نیز شروع کنند چون آنها از تحصیل می‌مانند که تحصیل باعث پیشرفت یک کشور میگردد.»

هر چند در سال آموزشی ۱۴۰۱ تمامی دانش‌آموزان پسر و دختران زیر صنف ششم توانسته اند به مکتب‌ها بروند، اما نرفتن دختران لیسه به مکتب‌ها با واکنش‌های گونه‌گونی روبرو شده است.

مراسم بازگشایی مکتب‌ها امسال هم همانند سال دیگر در لیسه امانی کابل برگذار شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره