Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر وزیر خارجه چین و یک هیأت روسی به کابل

وانگ یی، وزیر خارجه چین برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، امروز (پنج‌شنبه) به کابل آمد. مسایل سیاسی، اقتصادی و ترانزیت چین در افغانستان از محور سفر وزیر خاجه چین به کابل گفته شده است.

همزمان با این، یک هیأت روس هم برای دیدار با مقام‌های حکومت سرپرست پس از چاشت روز پنج‌شنبه به کابل رسیده است.

وزارت خارجه با استقبال از این سفرها، می‌گوید که اکنون زمینه سرمایه‌گذاری جهانی در افغانستان فراهم شده است.

احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه به طلوع‌نیوز گفت: «آقای وانگ یی از آمدن تغییرات مثبت امنیتی ستایش کرد و از ادامه کمک در بخش های بشری و انکشافی با افغانستان یاد کرده اند.»

این مقام بلندپایه چینی در دیدار با معاون نخست ریاست الوزرا از آماده‌گی کشوراش در بخش‌های اقتصادی، استخراج معادن، تولید انرژی و سرمایه‌گذاری در افغانستان تاکید ورزیده است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز می‌گوید: «چین براساس منافع خود در افغانستان پیش آمد می‌کند، اما تا وقتی که متیقن نشود که حکومت همه‌شمول شده و دیگران هم سهم دارند در صدر حکومت، افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد.»

آگاهان مسایل اقتصادی سرمایه‌گذاری کشور های دیگر را در اوضاع کنونی در افغانستان مهم می‌دانند.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «برای محصولات زراعتی افغانستان به ویژه میوه خشک، کشور چین بازار باالقوه بوده و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان با کشور های منطقه می‌تواند در قسمت انکشاف اقتصادی افغانستان و مدیریت بحران بشری کمک بکند.»

با آنکه مقام‌های گونه‌گون کشور ها به ویژه کشور های همسایه در ماه‌های پسین به افغانستان رفت و آمد داشته اند، اما تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست در این کشور را به رسمیت نشناخته است.

سفر وزیر خارجه چین و یک هیأت روسی به کابل

وزارت خارجه با استقبال از این سفرها، می‌گوید که اکنون زمینه سرمایه‌گذاری جهانی در افغانستان فراهم شده است.

تصویر بندانگشتی

وانگ یی، وزیر خارجه چین برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، امروز (پنج‌شنبه) به کابل آمد. مسایل سیاسی، اقتصادی و ترانزیت چین در افغانستان از محور سفر وزیر خاجه چین به کابل گفته شده است.

همزمان با این، یک هیأت روس هم برای دیدار با مقام‌های حکومت سرپرست پس از چاشت روز پنج‌شنبه به کابل رسیده است.

وزارت خارجه با استقبال از این سفرها، می‌گوید که اکنون زمینه سرمایه‌گذاری جهانی در افغانستان فراهم شده است.

احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه به طلوع‌نیوز گفت: «آقای وانگ یی از آمدن تغییرات مثبت امنیتی ستایش کرد و از ادامه کمک در بخش های بشری و انکشافی با افغانستان یاد کرده اند.»

این مقام بلندپایه چینی در دیدار با معاون نخست ریاست الوزرا از آماده‌گی کشوراش در بخش‌های اقتصادی، استخراج معادن، تولید انرژی و سرمایه‌گذاری در افغانستان تاکید ورزیده است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز می‌گوید: «چین براساس منافع خود در افغانستان پیش آمد می‌کند، اما تا وقتی که متیقن نشود که حکومت همه‌شمول شده و دیگران هم سهم دارند در صدر حکومت، افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد.»

آگاهان مسایل اقتصادی سرمایه‌گذاری کشور های دیگر را در اوضاع کنونی در افغانستان مهم می‌دانند.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «برای محصولات زراعتی افغانستان به ویژه میوه خشک، کشور چین بازار باالقوه بوده و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان با کشور های منطقه می‌تواند در قسمت انکشاف اقتصادی افغانستان و مدیریت بحران بشری کمک بکند.»

با آنکه مقام‌های گونه‌گون کشور ها به ویژه کشور های همسایه در ماه‌های پسین به افغانستان رفت و آمد داشته اند، اما تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست در این کشور را به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره