Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه واکنش‌ها به مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم

در ادامه واکنش‌ها به بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان، دبیرکل سازمان ملل متحد و وزیر خارجه امریکا این کار حکومت سرپرست را ایجاد بی اعتمادی میان امارت اسلامی و جامعه جهانی دانسته اند.

وزارت خارجه‌ی قطر هم در پیون به تصمیم حکومت امارت اسلامی مبنی بر آموزش دختران واکنش نشانده و گفته است که اگر امارت اسلامی در تصمیم‌اش تجدیدنظر نکند، این کار پیامد های منفی به دنبال خواهد داشت.

سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به این باور اند که جهان امارت اسلامی را از عملکرد اش قضاوت می‌کند، نه از روی آنچه وعده می‌کند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: «مقام‌های رسمی در بازگشایی مکتب‌های بالاتر از صنف ششم ناکام شده اند؛ با آنکه تعهدات شان را هر بار تکرار می‌کردند، این عمیقا تأسف بار است و آینده افغانستان را ویران می‌سازد، محرومیت دختران از مکتب نه تنها حقوق آنان را زیر پا می‌کند، بل آینده زنان و دختران را نیز در افغانستان به خطر می‌اندازد.»

راوینا شمدسانی، سخنگوی بخش حقوق بشر ملل متحد در این باره گفت: «محرومیت از آموزش، حق انسانی زنان و دختران را نقض می‌کند؛ فراتر از حق آموزش، آنها را بیشتر در معرض خشونت، فقر قرار می‌دهد.»

در همین حال، توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، وزیر خارجه ایالات متحده، وزارت خارجه قطر و برخی از نهادهای جهانی دیگر مثل صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف محروم شدن دختران دوره لیسه از آموزش را عقب گرد جبران ناپذیر به افغانستان خوانده اند.

سام مورت، مسوول ارتباطات یونیسف برای افغانستان گفت: «این یک قدم به عقب برگشتن در باره آینده دختران در افغانستان است؛ یونیسف عمیقن نگران است، هدف این تصمیم در قبال دختران افغان چیست؟ آیا در باره صحت روانی آنان فکر کردید، این تصمیم در باره آموزش و آینده این دختران به چی معنی است.»

در این میان، برخی از مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت سرپرست نیز از این تصمیم امارت اسلامی ناخوشنود به نظر می‌رسند.

سمیرا حمیدی، کارمند سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «این نشان دهنده این است که طالبان حتی به حرف‌های خود پابند نیستند و هیچ نوع تعهد و برنامه بر نورمال ساختن وضعیت زندگی مردم به خصوص برای زنان و دختران در افغانستان ندارند.»

ملاله یوسف‌‌زی، فعال آموزش و پرورش، گفت: «اجازه رفتن به مکتب برای دختران داده شود، آموزش از حقوق بنیادی، اسلامی و انسانی دختران است.»

بربنیاد تصمیم وزارت معارف قرار بود تمامی مکتب‌های دخترانه روز چهارشنبه (سوم حمل) پس از هفت ماه تعطیلی در سراسر کشور بازگشایی شود، اما وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مکتب‌های لیسه دختران تا امر ثانی همچنان مسدود می‌مانند.

ادامه واکنش‌ها به مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم

در این میان، برخی از مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت سرپرست نیز از این تصمیم امارت اسلامی ناخوشنود به نظر می‌رسند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه واکنش‌ها به بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان، دبیرکل سازمان ملل متحد و وزیر خارجه امریکا این کار حکومت سرپرست را ایجاد بی اعتمادی میان امارت اسلامی و جامعه جهانی دانسته اند.

وزارت خارجه‌ی قطر هم در پیون به تصمیم حکومت امارت اسلامی مبنی بر آموزش دختران واکنش نشانده و گفته است که اگر امارت اسلامی در تصمیم‌اش تجدیدنظر نکند، این کار پیامد های منفی به دنبال خواهد داشت.

سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به این باور اند که جهان امارت اسلامی را از عملکرد اش قضاوت می‌کند، نه از روی آنچه وعده می‌کند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: «مقام‌های رسمی در بازگشایی مکتب‌های بالاتر از صنف ششم ناکام شده اند؛ با آنکه تعهدات شان را هر بار تکرار می‌کردند، این عمیقا تأسف بار است و آینده افغانستان را ویران می‌سازد، محرومیت دختران از مکتب نه تنها حقوق آنان را زیر پا می‌کند، بل آینده زنان و دختران را نیز در افغانستان به خطر می‌اندازد.»

راوینا شمدسانی، سخنگوی بخش حقوق بشر ملل متحد در این باره گفت: «محرومیت از آموزش، حق انسانی زنان و دختران را نقض می‌کند؛ فراتر از حق آموزش، آنها را بیشتر در معرض خشونت، فقر قرار می‌دهد.»

در همین حال، توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، وزیر خارجه ایالات متحده، وزارت خارجه قطر و برخی از نهادهای جهانی دیگر مثل صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف محروم شدن دختران دوره لیسه از آموزش را عقب گرد جبران ناپذیر به افغانستان خوانده اند.

سام مورت، مسوول ارتباطات یونیسف برای افغانستان گفت: «این یک قدم به عقب برگشتن در باره آینده دختران در افغانستان است؛ یونیسف عمیقن نگران است، هدف این تصمیم در قبال دختران افغان چیست؟ آیا در باره صحت روانی آنان فکر کردید، این تصمیم در باره آموزش و آینده این دختران به چی معنی است.»

در این میان، برخی از مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت سرپرست نیز از این تصمیم امارت اسلامی ناخوشنود به نظر می‌رسند.

سمیرا حمیدی، کارمند سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «این نشان دهنده این است که طالبان حتی به حرف‌های خود پابند نیستند و هیچ نوع تعهد و برنامه بر نورمال ساختن وضعیت زندگی مردم به خصوص برای زنان و دختران در افغانستان ندارند.»

ملاله یوسف‌‌زی، فعال آموزش و پرورش، گفت: «اجازه رفتن به مکتب برای دختران داده شود، آموزش از حقوق بنیادی، اسلامی و انسانی دختران است.»

بربنیاد تصمیم وزارت معارف قرار بود تمامی مکتب‌های دخترانه روز چهارشنبه (سوم حمل) پس از هفت ماه تعطیلی در سراسر کشور بازگشایی شود، اما وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مکتب‌های لیسه دختران تا امر ثانی همچنان مسدود می‌مانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره