Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملل متحد ۵۰ میلیون دالر برای برنامه‌های اقتصادی کمک می‌کند

یک مقام ارشد برنامه توسعه‌یی ملل متحد از کمک پنجاه میلیون دالری این سازمان برای عملی سازی برنامه‌های اقتصادی در شمال‌کشور خبر می‌دهد.

اخیم نشتاینر که به مزارشریف رفته‌است، می‌گوید که افزون بر این، ملل متحد یک و نیم میلیون دالر را برای پر رنگ شدن کارهای زنان تجارت پیشه در شمال افغانستان کمک خواهد کرد.

اخیم نشتاینر، دبیرکل برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد گفت: «امروز ما همچنان اینجا هستیم تا توافقنامه‌یی را جشن بگیریم که ما به تازه‌گی با موسسه اسلامیک ریلیف امضا کرده‌ایم. این توافقنامه شامل یک و نیم میلیون دالر می‌‌باشد و ما با هم آن را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که من تشریح کردم تا زنان و شهروندان بیشتر افغانستان را پوشش بدهیم.»

از سویی‌هم، در یکی از هوتل‌های شهر مزارشریف نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان برای دو روز برگزار شده‌است.

شکیبا شکیب، مسوول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری زنان در بلخ گفت: «خانم‌های که کارگاه‌های شان فعال بود و توانسته اند که کار بکنند، این را امروز ما پیشکش کردیم و می‌توانیم که آنها را هم تشویق کنیم تا به کاروبار خود رسیده‌گی کنند و در آیند بتوانیم برای شان برنامه‌های کاری داشته باشیم.»

در این نمایشگاه نزدیک به هشتاد زن از ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان و بلخ شرکت کرده‌اند.

نصیره بهرام، گفت: «بازاریابی ما هم می‌شود، مشتریان هم می‌آیند و می‌بینند. کسانی که نیاز دارند، مثلا خوراکه فروش‌ها هم می‌توانند بیایند و ببینند و همراه ما قرارداد کنند.»

این زن از شهر میمنه مرکز فاریاب به مزارشریف آمده است. او مالک یک کارگاه لباس در میمنه است و از راه اندازی این نمایشگاه استقبال می‌کند.

نوریه نوری، گفت: «ما سه الی چهار ماه بیکار ماندیم، امید خود را به کلی از دست دادیم، از خداوند شکرگذار هستیم که دوباره سر کار شدیم و فعالیت خود را ادامه می‌دهیم.»

کسانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند بر این باورند که برگزاری هم‌چون نمایشگاه‌ها سبب رشد و فروش تولیدات داخلی می‌شود و خواهان راه اندازی برنامه‌های همانند استند.

ملل متحد ۵۰ میلیون دالر برای برنامه‌های اقتصادی کمک می‌کند

از سویی‌هم، در یکی از هوتل‌های شهر مزارشریف نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان برای دو روز برگزار شده‌است.

تصویر بندانگشتی

یک مقام ارشد برنامه توسعه‌یی ملل متحد از کمک پنجاه میلیون دالری این سازمان برای عملی سازی برنامه‌های اقتصادی در شمال‌کشور خبر می‌دهد.

اخیم نشتاینر که به مزارشریف رفته‌است، می‌گوید که افزون بر این، ملل متحد یک و نیم میلیون دالر را برای پر رنگ شدن کارهای زنان تجارت پیشه در شمال افغانستان کمک خواهد کرد.

اخیم نشتاینر، دبیرکل برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد گفت: «امروز ما همچنان اینجا هستیم تا توافقنامه‌یی را جشن بگیریم که ما به تازه‌گی با موسسه اسلامیک ریلیف امضا کرده‌ایم. این توافقنامه شامل یک و نیم میلیون دالر می‌‌باشد و ما با هم آن را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که من تشریح کردم تا زنان و شهروندان بیشتر افغانستان را پوشش بدهیم.»

از سویی‌هم، در یکی از هوتل‌های شهر مزارشریف نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان برای دو روز برگزار شده‌است.

شکیبا شکیب، مسوول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری زنان در بلخ گفت: «خانم‌های که کارگاه‌های شان فعال بود و توانسته اند که کار بکنند، این را امروز ما پیشکش کردیم و می‌توانیم که آنها را هم تشویق کنیم تا به کاروبار خود رسیده‌گی کنند و در آیند بتوانیم برای شان برنامه‌های کاری داشته باشیم.»

در این نمایشگاه نزدیک به هشتاد زن از ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان و بلخ شرکت کرده‌اند.

نصیره بهرام، گفت: «بازاریابی ما هم می‌شود، مشتریان هم می‌آیند و می‌بینند. کسانی که نیاز دارند، مثلا خوراکه فروش‌ها هم می‌توانند بیایند و ببینند و همراه ما قرارداد کنند.»

این زن از شهر میمنه مرکز فاریاب به مزارشریف آمده است. او مالک یک کارگاه لباس در میمنه است و از راه اندازی این نمایشگاه استقبال می‌کند.

نوریه نوری، گفت: «ما سه الی چهار ماه بیکار ماندیم، امید خود را به کلی از دست دادیم، از خداوند شکرگذار هستیم که دوباره سر کار شدیم و فعالیت خود را ادامه می‌دهیم.»

کسانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند بر این باورند که برگزاری هم‌چون نمایشگاه‌ها سبب رشد و فروش تولیدات داخلی می‌شود و خواهان راه اندازی برنامه‌های همانند استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره