Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اتحادیه‌اروپا: مسدود ماندن مکاتب بر تعامل ما با ا.ا تاثیر میگذارد

اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته است که اگر در این تصمیم تجدید نظر نشود، می‌تواند پیامدهای گسترده در تعامل این اتحادیه با امارت اسلامی داشته باشد.

اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه‌یی گفته است که تصمیم اخیر نقض حق دسترسی به آموزش می‌باشد و تاکید کرده است که باید دختران اجازه رفتن به مکتب را بیابند. در این بیانیه گفته شده است که تصمیم مسدود ماندن مکاتب هیچ توجیه فرهنگی و دینی ندارد.

در بیانیه آمده است: «این تصمیم شانس طالبان را برای بدست آوردن مشروعیت داخلی صدمه می‌زند.»

در بیانیه گفته شده است که اتحادیه اروپا از ماه اسد سال گذشته با امارت اسلامی به نفع مردم افغانستان تعامل داشته است، اما تصمیم در باره مکاتب دخترانه می‌تواند بر این تعامل تاثیر منفی بگذارد. در بیانیه آمده است: «تصمیم طالبان اگر به زودی تغییر نکند، پیامدهای گسترده بر اعتماد سازی که برای تعامل لازم است، خواهد گذاشت.»

درحاشیه نشست دوحه نیز واکنش‌ها بر بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان میان برخی از مدافعان حقوق بشر و فعالان آموزش و پرورش مطرح شده است. ملاله یوسفزی، فعال آموزش و پرورش گفت: «زمانی که طالبان اعلام کردند که دانش آموزان پسر می‌توانند به مکتب بروند، در حالی‌که دختران اجازه رفتن به مکتب‌ را ندارند، این در واقع همه چیز را به عقب برگرداند. این فقط یک مثال است و  مثال دیگر از ممنوعیت زنان به کار نیز وجود دارد.»

از سویی هم، عفو بین الملل گفته است که بازماندن دختران از آموزش بر آینده آنان تاثیر منفی می‌گذارد. عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است که حق دسترسی زنان و دختران به آموزش را همچون خط سرخ شان در هنگام دیدار با مقام‌های امارت اسلامی مطرح کند.

عفو بین الملل گفته است: «انکار حق آموزش دختران تاثیرات بسیار زیاد بر بازسازی اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان خواهد گذاشت.»

وزارت خارجه ایالات متحده نیز در واکنش به مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و توقف نشرات برنامه‌های خبری رسانه‌های جهانی در افغانستان گفته است که آموزش و آزادی بیان از حقوق اساسی انسان‌ها است. این وزارت خواهان برداشتن محدودیت‌ها در این زمینه شده است.

وزارت خارجه امریکا گفته است: «آموزش و آزادی بیان حقوق بشری است و هر فرد در افغانستان نیز از آن برخوردار است. این‌ها ارزش‌های غربی و یا امتیازات به جامعه جهانی نیستند، این‌ها حقوق بشری استند و برای یک افغانستان صلح آمیز و مترقی ضروری می‌باشند.»

مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم با واکنش‌های گسترده داخلی نیز روبرو شده است.

اتحادیه‌اروپا: مسدود ماندن مکاتب بر تعامل ما با ا.ا تاثیر میگذارد

اتحادیه اروپا خواهان بازگشایی تمام مکاتب دخترانه در کشور شده است و گفته است که مسدود ماندن مکاتب توجیه ندارد.

Thumbnail

اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته است که اگر در این تصمیم تجدید نظر نشود، می‌تواند پیامدهای گسترده در تعامل این اتحادیه با امارت اسلامی داشته باشد.

اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه‌یی گفته است که تصمیم اخیر نقض حق دسترسی به آموزش می‌باشد و تاکید کرده است که باید دختران اجازه رفتن به مکتب را بیابند. در این بیانیه گفته شده است که تصمیم مسدود ماندن مکاتب هیچ توجیه فرهنگی و دینی ندارد.

در بیانیه آمده است: «این تصمیم شانس طالبان را برای بدست آوردن مشروعیت داخلی صدمه می‌زند.»

در بیانیه گفته شده است که اتحادیه اروپا از ماه اسد سال گذشته با امارت اسلامی به نفع مردم افغانستان تعامل داشته است، اما تصمیم در باره مکاتب دخترانه می‌تواند بر این تعامل تاثیر منفی بگذارد. در بیانیه آمده است: «تصمیم طالبان اگر به زودی تغییر نکند، پیامدهای گسترده بر اعتماد سازی که برای تعامل لازم است، خواهد گذاشت.»

درحاشیه نشست دوحه نیز واکنش‌ها بر بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان میان برخی از مدافعان حقوق بشر و فعالان آموزش و پرورش مطرح شده است. ملاله یوسفزی، فعال آموزش و پرورش گفت: «زمانی که طالبان اعلام کردند که دانش آموزان پسر می‌توانند به مکتب بروند، در حالی‌که دختران اجازه رفتن به مکتب‌ را ندارند، این در واقع همه چیز را به عقب برگرداند. این فقط یک مثال است و  مثال دیگر از ممنوعیت زنان به کار نیز وجود دارد.»

از سویی هم، عفو بین الملل گفته است که بازماندن دختران از آموزش بر آینده آنان تاثیر منفی می‌گذارد. عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است که حق دسترسی زنان و دختران به آموزش را همچون خط سرخ شان در هنگام دیدار با مقام‌های امارت اسلامی مطرح کند.

عفو بین الملل گفته است: «انکار حق آموزش دختران تاثیرات بسیار زیاد بر بازسازی اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان خواهد گذاشت.»

وزارت خارجه ایالات متحده نیز در واکنش به مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و توقف نشرات برنامه‌های خبری رسانه‌های جهانی در افغانستان گفته است که آموزش و آزادی بیان از حقوق اساسی انسان‌ها است. این وزارت خواهان برداشتن محدودیت‌ها در این زمینه شده است.

وزارت خارجه امریکا گفته است: «آموزش و آزادی بیان حقوق بشری است و هر فرد در افغانستان نیز از آن برخوردار است. این‌ها ارزش‌های غربی و یا امتیازات به جامعه جهانی نیستند، این‌ها حقوق بشری استند و برای یک افغانستان صلح آمیز و مترقی ضروری می‌باشند.»

مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم با واکنش‌های گسترده داخلی نیز روبرو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره