Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عالمان دین در کابل خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شدند

در ادامه واکنش‌ها در پیوند به ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، شماری از عالمان دین امروز در نشستی در کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که هرچه زودتر باید دَر مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه را به روی دانش‌آموزان دختر بازگشایی کنند.

شیخ الحدیث محمد نور ابراهیمی، عالم دین گفت: «اگر قسمی باشد که مکاتب اناثیه در شریعت اسلام با مراعات کردن حجاب در وقت معین درس بخواند و تدریس کند در آن صورت با شریعت اسلامی و قرآن کریم تضاد نخواهد داشت.»

شیخ الحدیث مولوی عبدالمتین، عالم دین گفت: «رسول الله (ص) برای خانم‌ها روز چهارشنبه را بنابر تقاضای آنها برای تعلیم خانم‌ها آماده ساخت.» 

آنان می‌گویند که ممنوعیت دختران از فراگیری آموزش، هیچ جنبه شرعی و دینی ندارد و دختران با رعایت حجاب اسلامی می‌توانند آموزش ببینند.

شیخ الحدیث سلطان احمد بیگ عادل، عالم دین گفت: «نظر ما هم این است که باید مکاتب برای دخترها آزاد شود، اما شرایط که پیش رو ممانعت می‌کند این شرایط باید در نظر گرفته شود.»

در این نشست، علما در یک نامه خطاب به مولوی هبت الله، رهبر امارت اسلامی، مشوره دادند تا مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را هر چه زود تر بازگشایی کند.

شیخ الحدیث مولوی عبدالشکور، عالم دین گفت: «وقتی که شرایط برابر باشد هیچ مشکلی نیست، بنابر این شرایط مشکلی در تعلیم زنان وجود ندارد، و ما از مارت اسلامی تقاضا می‌کنیم که هرچه زودتر که بالای افغانستان احسان کنند و بر اساس همین شرایط برای دختران اجازه تعلیم را بدهد.»

بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور افزون بر واکنش‌های جهانی با واکنش‌های دیگر داخلی را نیز در پی داشته است.

عالمان دین در کابل خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شدند

آنان می‌گویند که ممنوعیت دختران از فراگیری آموزش، هیچ جنبه شرعی و دینی ندارد و دختران با رعایت حجاب اسلامی می‌توانند آموزش ببینند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه واکنش‌ها در پیوند به ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، شماری از عالمان دین امروز در نشستی در کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که هرچه زودتر باید دَر مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه را به روی دانش‌آموزان دختر بازگشایی کنند.

شیخ الحدیث محمد نور ابراهیمی، عالم دین گفت: «اگر قسمی باشد که مکاتب اناثیه در شریعت اسلام با مراعات کردن حجاب در وقت معین درس بخواند و تدریس کند در آن صورت با شریعت اسلامی و قرآن کریم تضاد نخواهد داشت.»

شیخ الحدیث مولوی عبدالمتین، عالم دین گفت: «رسول الله (ص) برای خانم‌ها روز چهارشنبه را بنابر تقاضای آنها برای تعلیم خانم‌ها آماده ساخت.» 

آنان می‌گویند که ممنوعیت دختران از فراگیری آموزش، هیچ جنبه شرعی و دینی ندارد و دختران با رعایت حجاب اسلامی می‌توانند آموزش ببینند.

شیخ الحدیث سلطان احمد بیگ عادل، عالم دین گفت: «نظر ما هم این است که باید مکاتب برای دخترها آزاد شود، اما شرایط که پیش رو ممانعت می‌کند این شرایط باید در نظر گرفته شود.»

در این نشست، علما در یک نامه خطاب به مولوی هبت الله، رهبر امارت اسلامی، مشوره دادند تا مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را هر چه زود تر بازگشایی کند.

شیخ الحدیث مولوی عبدالشکور، عالم دین گفت: «وقتی که شرایط برابر باشد هیچ مشکلی نیست، بنابر این شرایط مشکلی در تعلیم زنان وجود ندارد، و ما از مارت اسلامی تقاضا می‌کنیم که هرچه زودتر که بالای افغانستان احسان کنند و بر اساس همین شرایط برای دختران اجازه تعلیم را بدهد.»

بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور افزون بر واکنش‌های جهانی با واکنش‌های دیگر داخلی را نیز در پی داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره